32

1Cả trời lẫn đất hãy nghe ta!
2Lời ta êm nhẹ như sương sa
Có lúc tầm tã như mưa móc
Nhuần tưới đồng xanh và thảo mộc.
3Ta tung hô Danh Chúa Vĩnh Hằng
Ca tụng công ơn Ngài vĩ đại
4Chúa là Vầng Đá hiên ngang
Đường lối Ngài chính là công lý
Tuyệt đối chính trực và công bằng
Luôn thành tín, không hề nhiễm tội.
5Nhưng Y-sơ-ra-ên phản phúc bất thần
Nên không tình nghĩa cha con
Họ là một giống nòi lừa đảo, thông gian
6Phải chăng đây là cách báo đền ơn Chúa?
Hỡi dân tộc, khờ khạo, điên cuồng!
Chúa là Thiên Phụ từ nhân
Chăn nuôi dưỡng dục, tác thành con dân.
7Thử nhớ lại những ngày dĩ vãng
Thử hỏi xem các bậc trưởng thành
Họ sẽ ân cần dạy bảo
8Khi Đấng Tối Cao phân chia lãnh thổ
Phân phối dòng dõi A-đam khắp thế gian
Cho mỗi dân tộc đều hưởng một phần
Thì Ngài căn cứ trên số dân
Của cộng đồng con cái Chân Thần
9Nhưng Chúa là phần của Y-sơ-ra-ên,
Vì Gia-cốp thuộc về Ngài.
10Chúa tìm thấy họ trong sa mạc
Giữa tiếng gào thét của chốn hoang vu;
Bảo vệ họ như con ngươi tròng mắt.
11Như phụng hoàng lay động tổ,
Bay quanh các con bé bỏng mình,
Dang cánh ra hứng đỡ
Rồi cõng đàn con trên cánh
12Dân ta cũng được Ngài dắt dìu
Chỉ có Chúa, chẳng có thần nào khác.
13Ngài cho họ ở trên đồi cao,
Hưởng hoa mầu của đất
Đá lửa bỗng phun dầu
Khe núi tuôn dòng mật
14Họ được sữa bò, cừu dư dật,
Lấy giống cừu, dê Ba-san,
Gieo giống lúa mì thượng hạng,
Và uống rượu nho thuần chất.
15Nhưng khi Y-sơ-ra-ên vừa mập béo
Liền từ bỏ Thượng Đế, là Đấng sáng tạo
Coi rẻ Vầng Đá cứu chuộc họ
16Họ cúng thờ thần tượng ghê tởm,
Khiến cơn giận Ngài nổi lên vì Ngài gớm ghét tà thần.
17Họ dâng lễ vật cho quỷ
(Chứ không thờ Chân Thần),
Cúng tế các thần xa lạ
Họ và tổ tiên chưa từng biết.
18Họ không chú tâm đến Vầng Đá sáng tạo
Lãng quên Thượng Đế sinh thành họ.
19Thấy thế, Chúa buộc lòng ghét bỏ
Vì con cái Chúa dám khiêu khích Ngài.
20Chúa phán: Ta sẽ lánh mặt
Để xem cuối cùng họ ra sao,
Họ chỉ là một dòng giống bất trung gian tà.
21Họ làm Ta gớm ghét các tượng họ thờ
Dù đó chỉ là tượng vô dụng, vô tri
Chứ chẳng phải là thần
Ta sẽ làm cho họ ganh với nhiều dân
Làm cho họ tị hiềm những nước ngu đần.
22Vì lửa giận Ta bốc cháy
Thiêu đốt Âm phủ đến tận đáy,
Đốt đất và hoa mầu ruộng đất,
Thiêu rụi cả nền tảng núi non.
23Tai họa sẽ chồng chất
Ta bắn tên trúng vào người họ.
24Họ sẽ bị tiêu hao vì đói khát,
Thiêu nuốt vì nhiệt, và bệnh dịch độc địa;
Ta sẽ sai thú dữ cắn xé họ
Cùng với các loài rắn rít đầy nọc độc.
25Bên ngoài vây bọc, rừng gươm giáo,
Bên trong nhung nhúc 'kinh hoàng trùng;'
Già trẻ lớn bé đều tiêu vong.
26Ta định phân tán họ đến các nơi xa
Và xóa sạch tàn tích dân này.
27Thế nhưng, Ta nghĩ rằng,
Kẻ thù sẽ hiểu lầm, tự phụ:
Ta đánh Y-sơ-ra-ên tan tành,
Chứ Chúa có làm gì họ!
28Y-sơ-ra-ên là một dân
Có óc lại ngu đần
29Ước gì họ khôn ngoan,
Ý thức được cuối cùng họ sẽ ra sao!
30Vì sao một người đuổi ngàn người chạy trốn ?
Hai tên địch đuổi nổi mười ngàn lính Y-sơ-ra-ên ?
Vì Vầng Đá đã bán họ, Chúa lìa bỏ họ.
31Nhưng hòn đá của kẻ thù đâu sánh nổi
Với Vầng Đá của chúng ta?
(Chính kẻ thù cũng phải nhìn nhận)
32Quân thù trồng rặt loại nho
Vườn Sô-đôm với cánh đồng Gô-mo
Nên sinh toàn trái nho chua và đắng;
33Rượu nho của họ là nọc độc rắn.
34Nhưng Ta đã thu thập và tồn trữ toàn dân
Như châu báu trong kho tàng.
35Báo ứng là việc của Ta.
Ta sẽ làm cho kẻ thù trượt ngã;
Vì tai họa ào đến, diệt họ trong nháy mắt.
36Chúa sẽ xét xử dân Ngài cách công minh
Xót thương tôi trai tớ gái mình
Khi thấy năng lực họ tàn tắt
Người tự do lẫn nô tỳ.
37Ngài hỏi: Các thần họ đâu rồi?
Các hòn đá họ cầu xin phù hộ,
38Thần được họ cúng tế rượu, mỡ,
Sao không chịu đứng ra giúp đỡ?
39Chỉ có một mình Ta là Chân Thần
Ta giết và truyền cho sự sống,
Gây thương tích, rồi chữa lành.
Chẳng quyền lực nào của trần gian
Giải thoát nổi người nào khỏi tay Ta.
40Ta đưa tay lên thề: 'Thật như Ta Hằng Sống’
41Ta sẽ mài gươm sáng loáng
Tay Ta cầm cán cân công lý
Xét xử công minh, đền báo lại
Báo ứng những người thù ghét Ta.
42Mũi tên Ta say máu kẻ gian tà
Lưỡi kiếm Ta nghiến nghiền xương thịt
Đẫm máu những người bị giết
Gom thủ cấp tướng lãnh địch quân.
43Này dân các nước thế gian!
Hãy cùng dân Chúa hân hoan ca mừng.
Dù tiêu diệt địch tàn hung,
Chúa thương xót mãi dân cùng nước ta."
44,45Sau khi Mai-sen và Giô-suê, con của Nun đọc lại bài ca cho toàn dân nghe xong, 46,47Mai-sen căn dặn thêm: "Phải cố tâm ghi nhớ mọi điều tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay, để rồi truyền lại cho con cháu mình. Vì các luật lệ này không phải là những lời nhảm nhí, nhưng là nguồn sống của đồng bào. Tuân hành các luật lệ này, đồng bào mới được sống lâu dài trên đất hứa, đất nước bên kia sông Giô-đan mà đồng bào sắp chiếm hữu.

Mai-sen qua đời trên núi Nê-bô

48Cùng ngày hôm ấy, Chúa bảo Mai-sen: 49“Con lên núi Nê-bô thuộc dãy A-ra-bim trong đất Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô để xem đất Ca-na-an là đất Ta cho Y-sơ-ra-ên. 50Con sẽ qua đời trên núi ấy được về cùng các tổ tiên, như A-rôn đã qua đời trên núi Hô-rơ. 51Vì con đã không tôn kính Ta trước mặt nhân dân Y-sơ-ra-ên, tại suối nước Mê-ri-ba, vùng Ca-đe trong sa mạc Sin, 52nên con không được vào đất Ta cho Y-sơ-ra-ên, nhưng chỉ được nhìn đất ấy từ đàng xa."