33

Mai-sen chúc phước lành cho các đại tộc

1Trước khi qua đời, Mai-sen, người của Thượng Đế, chúc phước lành cho nhân dân Y-sơ-ra-ên như sau:
2Chúa Hằng Hữu đến với dân mình
Tại núi Si-nai và núi Sê-i-rơ,
Ngài chiếu sáng từ núi Pha-ran.
Chúa đến với muôn ngàn vị thánh,
Lửa bốc cháy từ tay phải Ngài.
3Ngài yêu quý dân mình.
Các thánh của Chúa được tay Ngài bảo bọc
4Luật lệ Chúa do tôi tớ Ngài truyền lại
Là một kho tàng cua nhà Gia-cốp.
5Khi các nhà lãnh đạo nhân dân hội họp,
Khi các đại tộc quy tụ một nơi
Chúa đã đăng quang trị vì
Cả quốc dân Y-sơ-ra-ên.
6“Xin cho Ru-bên sống mãi muôn đời
Cho con cháu họ đông như sao trời."
7Mai-sen nói về Giu-đa:
"Chúa ôi ! Xin nghe lời kêu cầu của Giu-đa,
Đem họ về lãnh đạo dân ta
Giúp họ chiến đấu chống quân thù."
8Về đại tộc Lê-vi, Mai-sen chúc:
"Xin giao Thu-mim của Chúa cho Lê-vi,
Và U-rim cho những người đầy lòng tin kính,
Vì Chúa đã thử họ tại Ma-sa và Mê-ri-ba.
9Một lòng tôn trọng giao ước Chúa,
Quyết tâm vâng giữ lời Ngài dạy,
Nên họ dám sẵn lòng coi nhẹ
Anh em, con cái và cha mẹ
10Họ sẽ dạy nhân dân luật lệ
Thắp hương, dâng lễ thiêu trên bàn thờ Chúa
11Xin Chúa giúp cho họ thịnh vượng,
Chấp nhận các công việc họ làm cho Ngài. Xin đánh nát hông kẻ thù và người ghét họ, Khiến chúng nó không ngóc đầu lên nổi."
12Mai-sen chúc đại tộc Bên-gia-min như sau:
"Người được Chúa yêu quý
Sẽ sống an ninh bên Ngài;
Chúa bảo bọc người mãi mãi,
Vì Ngài ngự trên người."
13Về Giô-sép, Mai-sen chúc:
"Đất họ được Chúa ban phước lành
Với những bổng lộc chọn lọc từ trời xanh
Và từ nơi sâu thẳm của lòng đất.
14Xin cho họ các sản phẩm quý nhất
Dưới đôi vầng nhật nguyệt
Tháng tháng mùa màng thu hoạch đầy kho;
15Cho họ hưởng hoa mầu tuyệt hảo
Tài vật ngàn năm của núi đồi
16Và các thổ sản thượng hạng
Xin ân sủng của Đấng hiện ra nơi bụi gai đang cháy
Đổ trên Giô-sép, ông hoàng của tất cả anh em
17Người lẫm liệt như bò đực đầu lòng,
Với cặp sừng dũng mãnh của bò rừng,
Người sẽ báng các dân tộc khác chạy đến cuối trời;
Với hàng muôn người Ép-ra-im,
Và hằng ngàn người Ma-na-se
18Mai-sen nói về Sa-bu-lôn và Y-sa-ca
"Sa-bu-lôn hân hoan lúc ra đi,
Còn Y-sa-ca hớn hở khi ở trong trại.
19Họ sẽ mời nhân dân lên núi
Cùng nhau dâng lễ vật cho Chúa.
Họ hưởng hải sản phong phú
Và các kho tàng chôn vùi trong cát."
20Ông nói về Gát:
"Ngợi khen Đấng mở rộng bờ cõi Gát!
Như sư tử rình rập rồi xé nát,
Đầu và tay chân các con mồi.
21Người chọn cho mình phần tốt nhất,
Là đất dành cho người lãnh đạo.
Người cùng các vị lãnh tụ nhân dân
Thực thi công lý của Chúa,
Xét xử Y-sơ-ra-ên cách công minh."
22Về Đan, Mai-sen nói:
"Đan là một sư tử con Từ Ba-san nhảy xổ tới."
23Ông chúc đại tộc Nép-ta-li:
"Nép-ta-li sẽ thỏa nguyện về các ân huệ
Hưởng phước lành của Chúa tràn đầy.
Người sẽ chiếm đóng vùng đất phía tây
Còn phía nam cũng."
24,25Về A-se, ông chúc:
"Cầu cho A-se sinh sôi con đống cháu đàn
Xin cho người được anh em yêu chuộng,
Người sang đến độ lấy dầu rửa chân
Then cửa người bằng đồng, bằng sắt,
Tuổi càng cao, sức người càng tăng."
26Nào có ai như Thượng Đế ngươi?
Uy nghi ngự các tầng trời
Sẵn sàng cứu giúp khi ngươi kêu cầu.
27Thượng Đế ngươi là Thần Hằng Hữu
Với cánh tay bao phủ đời đời
Bất luận nơi nào ngươi trú ngụ.
Ngài đuổi kẻ thù trước mặt ngươi
Và ra lệnh: Tiêu diệt họ đi!
28Nhờ thế, Y-sơ-ra-ên sống riêng biệt
An cư lạc nghiệp một nơi
Trong miền đầy rượu và ngũ cốc,
Vì đất họ đượm nhuần sương móc.
29Y-sơ-ra-ên hạnh phúc tuyệt vời!
Khắp muôn dân ai sánh kịp ngươi,
Những người được Chúa thương cứu độ?
Ngài là thuẫn che chở, đỡ đần,
Là lưỡi kiếm thần tuyệt luân!
Kẻ thù khúm núm đầu hàng,
Nhưng ngươi chà nát tượng thần địch quân."