4

Y-Môis Nchâp Phung Israel Ma Nau Tông Bâr

1"Aƀaơ aơ, Ơ phung Israel, gŭ iăt hom nau vay jêh ri nau ntăm gâp nti khân may, jêh ri ƀư tĭng ndô̆ nau nây; gay ma khân may dơi gŭ rêh jêh ri lăp n'gor Yêhôva Brah Ndu ma phung che khân may ăn ma khân may. 2Lơi ta khân may ntop ôh ma nau ngơi gâp ntăm jêh ma khân may, mâu lĕ dơi suach lơi păng; gay ma khân may dơi djôt prăp nau Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm nau nây gâp ntăm ma khân may.
3Măt khân may saơ jêh moh Yêhôva ƀư jêh ta Baal Pêôr; yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may ƀư rai jêh bơh nklang khân may lĕ rngôch bunuyh tĭng ndô̆ jêh Baal Pêôr. 4Ƀiălah khân may phung gŭ rjăp đah Yêhôva Brah Ndu khân may ăt hôm rêh nar aơ. 5Aơ, gâp nti jêh ma khân may nau vay jêh ri nau ntăm tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu gâp ntăm jêh ma gâp, gay ma khân may ƀư nau nây tâm n'gor khân may mra lăp sŏk. 6Djôt prăp hom jêh ri kơt ƀư tĭng nâm nau nây; yorlah nau nây jêng nau blau mĭn jêh ri nau gĭt rbăng khân may ta năp phung ƀon lan, tơ lah khân păng tăng lĕ rngôch nau vay aơ jêh ri lah.' Nanê̆ phung ndŭl mpôl toyh aơ jêng du phung ƀon lan gĭt mĭn? 7Yorlah mbu ndŭl mpôl toyh geh brah gŭ dăch khân păng tâm ban ma Yêhôva Brah Ndu he gŭ dăch he ăp tơ̆ he kuăl mbơh sơm ma păng? 8Jêh ri mbu ndŭl mpôl toyh geh nau vay jêh ri nau ntăm sŏng nâm bu lĕ rngôch nau vay aơ gâp tâm mpơl ta năp khân may nar aơ?

Nau Kah Gĭt Tay Nau Tât Ta Hôrep

9"Kanŏng njrăng hom jêh ri chiă uănh huêng khân may ma nau gơih, klach lah khân may chuêl lơi ndơ măt khân may saơ jêh, jêh ri klach lah khân păng lah du tă bơh nuih n'hâm khân may dôl lĕ nar khân may gŭ rêh; nti hom nau nây ma kon khân may jêh ri ma phung sau khân may 10moh nau tât ta nar khân may gŭ râng ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may ta yôk Hôrep, tơ lah Yêhôva lah ma gâp, gay gâp dơi ăn khân păng iăt nau gâp ngơi, pô ri khân păng dơi nti klach yơk ma gâp lĕ rngôch nar khân may gŭ rêh ta neh ntu, jêh ri gay ma khân păng dơi nti nau nây ma phung kon khân păng. 11Khân may văch êp jêh ri gŭ râng ta njâng yôk, dôl ŭnh sa yôk kŏ pa trôk, nkŭm ma nau ngo, ma ndâr, jêh ri ma nau rngot. 12Dôl nây Yêhôva ngơi ma khân may ta nklang ŭnh. Khân may tăng bâr păng ngơi, ƀiălah mâu saơ rup săk jăn păng ôh; geh kanŏng bâr ngơi. 13Jêh ri Yêhôva mbơh ma khân may nau păng tâm rnglăp, nau păng ntăm jêh ăn khân may kơt ƀư, nâm bu ntĭt jât ntil nau ntăm; jêh ri păng chih nau nây ta bar plơp kađar lŭ.
14Dôl nây Yêhôva ntăm ma gâp sâm nti khân may nau vay, jêh ri nau ntăm, gay ma khân may ƀư tĭng kơt nau nây tâm n'gor khân may mra rgăn sŏk.

Njrăng Lơi Mbah Rup Brah Ôh

15"Pô ri njrăng hom ma khân may nơm. Yorlah khân may mâu saơ ôh rup săk jăn ta nar Yêhôva ngơi ma khân may ta yôk Hôrep bơh ta nklang ŭnh, 16njrăng hom klach lah khân may ƀư nau tih mhĭk dôl ƀư rup trah ma khân may nơm, nâm bu rup mpa, nâm bu rup bu klâu mâu lah bu ur, 17tâm ban ma rup mpa gŭ ta neh ntu, tâm ban ma rup sĭm geh năr mpăr tâm trôk, 18tâm ban ma mpa vơr ma ndŭl ta kalơ neh, tâm ban ma rup ka gŭ tâm dak tâm dâng neh. 19Njrăng hom khân may, klach lah n'gơr măt mơ pa trôk jêh ri khân may saơ nar, khay, jêh ri mănh, lĕ rngôch phung tahan tâm trôk, khân may geh nau nchâp jêh ri mbah yơk ma ndơ nây jêh ri rhŏ kan ma khân păng, mpa nây Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma lĕ rngôch phung ƀon lan gŭ tâm dâng lĕ trôk. 20Ƀiălah Yêhôva sŏk jêh khân may, jêh ri njŭn khân may luh tă ŭnh năk loih, bơh n'gor Êjipt, ăn jêng du phung ƀon lan jêng ndơ păng nơm, tâm ban ma khân may jêng nar aơ. 21Jêh ri Yêhôva ji nuih ma gâp yor khân may, jêh ri păng ton ma gâp mâu mra rgăn dak krong Yurdan ôh, jêh ri gâp mâu mra lăp ôh tâm n'gor ueh Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may jêng drăp ndơn chăm. 22Yorlah gâp mra khĭt tâm n'gor aơ, gâp mâu dơi rgăn dak krong Yurdan ôh; ƀiălah khân may mra rgăn jêh ri sŏk jêng ndơ khân may nơm n'gor ueh nây. 23Njrăng hom ma khân may nơm, klach lah khân may chuêl nau tâm rnglăp Yêhôva Brah Ndu khân may ƀư jêh đah khân may, jêh ri ƀư rup trah nâm bu rup mpa Yêhôva Brah Ndu khân may buay jêh.' 24Yêhôva Brah Ndu khân may jêng rlô ŭnh hôm sa jêh ri Brah Ndu blau ntôn.
25"Tơ lah khân may geh kon jêh ri sau se, jêh ri khân may jêng ranh jêh tâm n'gor, tơ lah khân may ƀư nau tih mhĭk dôl ƀư rup trah nâm bu rup mpa, jêh ri moh jêng mhĭk ta năp măt Yêhôva Brah Ndu khân may ăn nsônh păng ji nuih, 26nar aơ gâp kuăl trôk jêh ri neh ntu jêng mpa mbơh tâm rdâng đah khân may ma nau khân may gơnh roh lĕ bơh n'gor khân may mra rgăn dak krong Yurdan sŏk jêng ndơ khân may. Khân may mâu mra gŭ jŏ ta nây ôh, ƀiălah khân may mra rai lĕ ƀhiau, 27Jêh ri Yêhôva mra ƀư hiơt khân may ta nklang phung ndŭl mpôl bunuyh, jêh ri khân may mra ăt hôm kanŏng djê̆ dơm ta nklang phung ndŭl mpôl bunuyh ntŭk Yêhôva mra nsot khân may. 28Jêh ri ta nây khân may mra pah kan ma phung brah ƀư ma si jêh ri lŭ, kan ti bunuyh ƀư, mâu blau saơ, mâu blau tăng, mâu blau sông sa ôh, mâu lĕ blau ƀâu. 29Ƀiălah bơh ntŭk nây khân may joi Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri khân may mra saơ păng tơ lah khân may joi păng ma lĕ nuih n'hâm jêh ri lĕ huêng khân may, 30Dôl khân may geh nau rêh ni, jêh ri lĕ rngôch mpa aơ mra tât ma khân may tâm nar lôch dŭt, khân may mra plơ̆ tay ma Yêhôva Brah Ndu khân may jêh ri tông bâr păng. 31Yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may jêng Brah Ndu gĭt yô̆, păng mâu mra lơi khân may mâu lah ƀư rai khân may mâu lah chuêl ôh nau păng tâm rnglăp đah phung che khân may păng ton jêh ma khân păng.
32"Ôp hom aƀaơ ma rnôk rlau jêh, geh lor ma khân may ntơm bơh nar Brah Ndu rhăk njêng bunuyh ta neh ntu, jêh ri ôp bơh bôl dŭt trôk ma du ntŭk dŭt trôk êng, gĭt lah geh nau toyh nâm bu mâp tât jêh mâu lah bu mâp tăng jêh. 33Mâp geh lĕ du phung ƀon lan tăng bâr brah ngơi bơh tâm nklang ŭnh nâm bu khân may hŏ tăng jêh, jêh ri ăt hôm rêh? 34Mâu lah mâp geh lĕ du huê brah rlong văch sŏk ma păng nơm du mpôl băl bunuyh bơh tâm nklang du mpôl băl êng ma nau tâm rlong, ma nau tâm mbên, ma kan khlay yom, jêh ri ma nau tâm lơh, ma ti brah jêh ri yơr jêh, jêh ri ma nau ƀư klach toyh nâm bu lĕ rngôch nau Yêhôva Brah Ndu khân may ƀư jêh ma khân may tâm n'gor Êjipt ta năp măt khân may? 35Bu tâm mpơl jêh ma khân may nau nây, gay ma khân may dơi gĭt Yêhôva jêng Brah Ndu, mâu hôm geh nơm êng ôh. 36Bơh trôk păng ăn khân may tăng bâr păng ŭch nti đăp khân may; jêh ri ta neh ntu păng ăn khân may saơ ŭnh toyh păng, jêh ri khân may tăng bâr păng tă bơh tâm nklang ŭnh toyh. 37Jêh ri yorlah păng rŏng ma phung che khân may jêh ri săch phung kon sau khân păng, pa kơi khân păng, jêh ri njŭn khân may luh tă bơh n'gor Êjipt ma nau păng gŭ ndrel, 38ma nau brah toyh păng, dôl nsot phung ndŭl mpôl bunuyh ta năp khân may toyh lơn jêh ri katang lơn ma khân may, gay njŭn khân may lăp gay ăn n'gor khân păng jêng drăp ndơn chăm ma khân may nâm bu tât jêh ta nar aơ. 39Pô ri ăn khân may gĭt nar aơ, jêh ri djôt prăp hom tâm nuih n'hâm khân may Yêhôva Brah Ndu tâm trôk ta kalơ jêh ri ta neh ntu tâm dâng; mâu hôm geh nơm êng ôh.
40Yor nây ăn khân may djôt prăp nau vay păng jêh ri nau păng ntăm gâp ăn jêh ma khân may nar aơ, gay ma nau ueh tât ma khân may jêh ri ma phung kon khân may pa kơi, jêh ri gay ma khân may ƀư jŏ nar khân may tâm Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may n'ho ro."

Ƀon Du Krap Pa Lơ Dak Krong Yurdan

41Dôl nây Y-Môis prăp pe ƀon toyh mơ pa lơ dak krong Yurdan, 42gay ma nơm nkhĭt bunuyh dơi du krap ta nây, nơm nkhĭt chiau meng păng ma nau mâu ŭch ôh, mâu mâp ƀư rlăng đah ôbăl ôh bơh saơm, jêh ri gay ma dôl du ma du rplay tâm ƀon nây păng dơi tâm rklaih nau rêh păng; 43ƀon Bêser gŭ tâm bri rdah ta neh lâng kalơ dor prăp ma phung Ruben, ƀon Ramôt tâm n'gor Galaat prăp ma phung Gat jêh ri ƀon Gôlan tâm n'gor Basan prăp ma phung Manasê.

Y-Môis Ntuh Nau Vay Ma Phung Israel

44Aơ jêng nau vay Y-Môis mpơl ta năp phung kon Israel. 45Aơ jêng nau mbơh nau vay, jêh ri nau ntăm Y-Môis ngơi jêh ma phung kon Israel, dôl khân păng luh bơh n'gor Êjipt. 46Đah rĭ kơh dak krong Yurdan tâm rlŭng tâm tra đah Bet Pêôr, tâm n'gor Y-Sihôn hađăch phung Amôrit, nơm gŭ ta ƀon Hêsbôn, Y-Môis jêh ri phung kon Israel tâm lơh đơi jêh đah păng dôl khân păng luh bơh n'gor Êjipt. 47Khân păng sŏk pha n'gor nây jêh ri n'gor Y-Ôk hađăch n'gor Basan, bar hê hađăch phung Amôrit gŭ mpeh đah rĭ dak krong Yurdan mơ pa lơ; 48bơh ƀon Arôer njŏ kơh rlŭng n'hor dak Arnôn tât ta yôk Siriôn (nâm bu ntĭt Hermôn). 49Ndrel ma nđâp lĕ rlŭng Arabah mơ pa lơ dak krong Yurdan tât ta dak mƀŭt Arabah ta jêng yôk Pisga.