6

Nau Ntăm Toyh

1"Aơ nau ntăm, nau vay, jêh ri nau vay huêng brah Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm jêh ăn gâp nti ma khân may, gay ma khân may kơt ƀư nau nây tâm n'gor khân may mra rgăn sŏk pha; 2gay ma khân may dơi klach yơk ma Yêhôva Brah Ndu khân may, khân may phung kon bu klâu khân may, jêh ri kon sau khân may, dôl djôt prăp lĕ rngôch nau vay jêh ri nau păng ntăm, nau nây gâp ntăm ma khân may, lĕ rngôch nar khân may gŭ rêh; jêh ri gay ƀư jŏ lơn nar khân may mra gŭ rêh. 3iăt hom, Ơ phung Israel, jêh ri njrăng an ƀư tĭng kơt nau nây; gay ma nau tât ma khân may jêng ueh, jêh ri khân may dơi jêng bĭk âk, tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu phung che khân may ton jêh ma khân may tâm du rplay n'gor geh ndơ sông sa nhêt âk rmeh.
4Iăt hom, Ơ phung Israel: Yêhôva Brah Ndu he jêng kanŏng nguay Yêhôva;

5jêh ri ăn khân may rŏng ma Yêhôva Brah Ndu khân may ma lĕ nuih n'hâm khân may, ma lĕ huêng khân may, jêh ri ma lĕ nuih n'hâm katang khân may. 6Jêh ri nau ngơi aơ gâp ntăm ma khân may nar aơ mra gŭ tâm nuih n'hâm khân may. 7Ăn khân may nti nau nây ma nau gơih ma phung kon khân may jêh ri ăn khân păng ngơi ma nau nây dôl khân may gŭ tâm ngih khân may, dôl khân may sak nsong, dôl khân may gŭ bêch, jêh ri dôl khân may dâk. 8Ăn khân may kât nau nây nâm bu du nau tâm mbên ta ti khân may, jêh ri nau nây mra gŭ ta ndăr kleng vah vang măt khân may, 9Ăn khân may chih nau nây mbong mpông ngih khân may jêh ri ta mpông pêr khân may.

Njrăng Ma Nau Mâu Tông Bâr

10"Tơ lah Yêhôva Brah Ndu khân may njŭn khân may lăp tâm n'gor păng ton jêh ma phung che khân may, ma Y-Abraham, ma Y-Isăk, jêh ri ma Y-Yakôb, ŭch ăn ma khân may, geh ƀon toyh jêh ri ueh khân may mâu mâp rdrâk ôh, 11jêh ri ngih bêng ma ăp ntil ndơ ueh khân may mâu mâp mbêng ôh, ntu dak kuyh jêh khân may mâu mâp kuyh ôh, đang play kriăk ƀâu jêh ri tơm play Ôlive khân may mâu mâp tăm ôh. Tơ lah khân may mra sa jêh ri hơm, 12njrăng hom klach lah khân may chuêl; Yêhôva, nơm njŭn jêh khân may luh bơh n'gor Êjipt bơh ngih jêng dĭk.
13Ăn khân may klach yơk mbah ma Yêhôva Brah Ndu khân may; ăn khân may pah kan ma păng jêh ri ton ma amoh păng. 14Lơi ta khân may kơt brah êng ôh, brah phung ƀon lan gŭ jŭm khân may. 15Yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may ta nklang khân may jêng Brah Ndu blau ntôn; klach lah Yêhôva Brah Ndu khân may duh nuih ji nuih ma khân may, jêh ri păng ƀư rai lơi khân may bơh kalơ neh ntu.
16Lơi ta khân may rlong uănh Yêhôva Brah Ndu khân may, nâm bu khân may rlong uănh jêh păng ta Masa. 17Ăn khân may djôt prăp ma nau gơih nau Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm, jêh ri nau păng mbơh, nau vay păng, nau nây păng ntăm jêh ma khân may. 18Ăn khân may ƀư meh, nau di jêh ri ueh ta năp măt Yêhôva, gay ma nau tât ma khân may jêng ueh, jêh ri gay ma khân may dơi lăp sŏk pha n'gor ueh Yêhôva ton gay ăn ma phung che khân păng 19ma nau khân may nsot lĕ rngôch phung rlăng khân may tă bơh ta năp khân may, tĭng nâm Yêhôva ton jêh.
20Tơ lah kon bu klâu khân may ôp ma khân may kăndơ̆, 'Nâm bu ntĭt nau mbơh, nau vay, jêh ri nau ntăm Yêhôva Brah Ndu he ntăm jêh ma khân may?' 21Pô ri ăn khân may lah ma kon bu klâu khân may.' Hên jêng jêh dĭk ma Pharaôn tâm n'gor Êjipt, jêh ri Yêhôva njŭn jêh hên luh bơh n'gor Êjipt ma ti brah; 22jêh ri Yêhôva tâm mpơl jêh nau tâm mbên jêh ri nau khlay ngăn, toyh jêh ri rêh ni, ƀư ma n'gor Êjipt, ma Pharaôn jêh ri ma lĕ rngôch ngih păng ta năp măt hên. 23Jêh ri păng njŭn leo jêh hên luh bơh nây, gay ma păng njŭn jêh hên lăp jêh ri ăn ma hên n'gor păng ton jêh ma phung che he. 24Yêhôva ntăm jêh ma he ăn he ƀư tĭng nâm lĕ rngôch nau vay aơ, ăn klach ma Yêhôva Brah Ndu he, gay jêng ueh ma he ƀaƀơ, gay ma păng prăp he rêh, nâm bu nar aơ. 25Mra jêng nau sŏng srăng ma he tơ lah he njrăng gay ƀư tĭng lĕ rngôch nau ntăm aơ ta năp Yêhôva Brah Ndu he, tĭng nâm nau păng ntăm jêh ma he.'