11

Knŏng Du Phung Israel Roh Jêh

1Pô nây gâp lah, Brah Ndu mâp lơi lĕ phung păng? Mâu, mâu mâp ôh! Yorlah gâp nơm lĕ jêng kon Israel, bơh mpôl băl Y-Abraham, bơh mpôl Ƀenjamin. 2Brah Ndu mâu mâp lơi ôh phung păng gĭt năl jêh bơh lor. Khân may mâu gĭt hĕ ma nau nchih mâm nau Y-Êli phong ma phung Israel ta năp Brah Ndu? 3"Ơ Kôranh Brah, khân păng nkhĭt jêh phung kôranh nơm mbơh lor may, jêh ri khân păng rơih lĕ jêh nơng ƀư brah ma may. Hôm knŏng êng du huê gâp, jêh ri khân păng joi ŭch nkhĭt gâp." 4Ƀiălah moh nau Brah Ndu plơ̆ lah ma păng?" Gâp njrăng prăp jêh ma gâp nơm pơh rbăn nuyh ê mâp chon kômâk ta năp brah Baal." 5Tâm ban lĕ tâm rnôk aơ tĭng nâm nau săch ma nau yô̆, geh du kô̆ hôm. 6Ƀiălah tơlah ma nau yô̆ mâu di ma kan ôh. Tơlah mâu di pô nây, nau yô̆ mâu hôm jêng di nau yô̆ ôh. Jêh ri tơlah ma kan, mâu geh nau yô̆ ôh. Tơlah mâu di pô nây, kan mâu hôm jêng di kan ôh. 7Mâm ƀư pô nây? Nau phung Israel joi, khân păng mâu geh ôh, ƀiălah phung Brah Ndu săch geh jêh nau nây bi phung êng jêng phung dăng. 8Di nâm bu nau bu nchih jêh pô aơ: "Brah Ndu ăn jêh ma khân păng nau mĭn ngo, măt khân păng mâu dơi saơ, jêh ri tôr khân păng mâu dơi tăng ôh, tât ma aƀaơ."
9Jêh ri Y-Đavit lah:
 "Ăn sưng khân păng sông jêng dăk jêng nhuăl.
 Jêng ndơ cha lôt jêh ri jêng ndơ khư ma khân păng;
10Ăn măt khân păng jêng ngo, mâu dơi saơ ôh.  Jêh ri ăn ndŭr kơi khân păng kuăt mro."

Yor Phung Israel Tŭp Nau Tâm Rklaih Văch Tât Ma Phung Bu Năch

11Pôri, gâp ôp, di lĕ nau ƀư tŭp pô nây gay ăn phung Israel prah? Mâu! Mâu di pô nây ôh! Ƀiălah yor nau tih khân păng, nau tâm rklaih văch tât jêh ma phung bu năch gay ma nsônh nau tâm mâu nach phung Israel. 12Tơlah nau prah khân păng jêng nau ndrŏng ma neh ntu, jêh ri nau hŭch khân păng jêng nau ndrŏng ma phung bu năch; jêh ri dŭm âk rplay khlay rlau lơn ma nau nây mra dơi chăt jêng tơlah khân păng plơ̆ sĭt chroh? 13Gâp lah ma khân may, hơi phung bu năch, yorlah gâp jêng du huê kôranh oh mon ma phung bu năch, gâp yơk ma kan gâp, 14gay ma tơlah dơi tâm nsônh nau mâu nach ma phung ndŭl mpôl gâp, jêh ri gay ma tâm rklaih ƀaƀă tâm phung khân păng. 15Yorlah, tơlah nau dun ma khân păng jêng nau tâm rnglăp ma neh ntu, pôri moh mra jêng nau rom tay khân păng? Mâu di hĕ, nau dâk rêh bơh phung khĭt?
16Tơlah play lor lơn jêng kloh ueh, lĕ rngôch phung play ƀaƀă jêng kloh ueh tâm ban lĕ, jêh ri tơlah reh jêng kloh ueh, phung n'gĭng păng kloh ueh tâm ban lĕ. 17Ƀiălah tơlah n'gĭng ƀaƀă bu koh lơi, jêh ri tơlah may jêng du n'gâng tơm si Ôlive ƀoi tâm ndop lĭr ta ntŭk bu koh jêh, gay may jêng nguay đah n'gĭng nây, jêh ri geh dak rêh bơh tơm si Ôlive nây, 18lơi ta rnê may nơm ma n'gĭng êng. Bi tơlah may rnê may nơm, ăn may gĭt, mâu di may ôh djôt reh, reh djôt may. 19May mra lah: "Phung n'gĭng bu koh lơi jêh gay ma bu dơi ndop gâp!" 20Pôri, di jêh bu koh lơi jêh khân păng, yorlah khân păng mâu chroh, jêh ri may ăt hôm yor nau may chroh. Lơi may sưr ôh, ƀiălah ăn klach hom. 21Yorlah tơlah Brah Ndu mâu nhhuach ma phung n'gĭng păng nơm, păng mâu mra nhhuach ma may tâm ban lĕ. 22Ăn may uănh nau ueh jêh ri nau dăng Brah Ndu, nau dăng ma mbu nơm tŭp jêh, jêh ri nau ueh ma may, tơlah may gŭ nâp mro tâm nau ueh păng; tơlah mâu di pô nây, păng mra koh may tâm ban lĕ. 23Khân păng tâm ban lĕ, tơlah khân păng lơi nau mâu chroh, Brah Ndu mra ndop khân păng, Yorlah Brah Ndu jêng brah dơi ndop tay khân păng. 24Tơlah bu koh jêh may bơh tơm Ôlive bri jêh ri tâm ndop may tâm tơm Ôlive ngăn, êng đah nau mơng, nơih lơn bu mra tâm ndop phung n'gĭng ngăn tâm tơm Ôlive ngăn.

Phung Bu Năch Chroh Ma Brah Ndu Jêng Nau Njŭn Leo Phung Israel Ma Nau Tâm Rklaih

25Hơi oh nâu, gâp mâu ŭch ôh ma khân may mâu gĭt rbăng ma nau khlay ndâp aơ, klach lah khân may uănh ma khân may nơm jêng tâm ban ma bunuyh blau mĭn; geh knŏng du kô̆ tâm phung Israel tŭp jêh tâm nau nuih n'hâm dăng, tât nŭm jêh phung bu năch lăp. 26Pôri, lĕ rngôch phung Israel mra klaih, nâm bu, bu nchih jêh:
 "Nơm tâm rklaih mra văch tă bơh,
 Siôn jêh ri păng mra nsot ngai nau mâu chroh bơh Y-Yakôp."
27"Jêh ri pô aơ nau tâm rnglăp gâp mra ƀư đah khân păng.
 Tơlah gâp mra lâm nau tih khân păng."
28Ma nau mhe mhan ueh khân păng jêng rlăng yor khân may; ƀiălah ma nau săch, khân păng jêng bunuyh Brah Ndu rŏng jêh yor phung mbơ̆ khân păng. 29Yorlah Brah Ndu mâu rgâl ôh nau păng yô̆ jêh ri nau păng kuăl. 30Nâm bu kăl e khân may mâu tông ma Brah Ndu, ƀiălah aƀaơ khân may geh nau yô̆ yorlah nau khân păng mâu tông, 31tâm ban lĕ khân păng jêng phung mâu tông bâr aƀaơ aơ, gay ma yor nau yô̆ tâm mpơl jêh ma khân may, khân păng dơi geh nau yô̆ tâm ban lĕ. 32Yorlah Brah Ndu krŭng jêh lĕ rngôch bunuyh tâm nau mâu tông bâr gay yô̆ an ma lĕ rngôch.
33Ơ! Jru ngăn nau Brah Ndu ndrŏng, nau Păng blau mĭn, jêh ri nau Păng gĭt rbăng! Lĕ rngôch nau Păng phat dôih, mbu dơi sek uănh tât lôch, jêh ri trong Păng mbu dơi tĭng! 34"Yorlah mbu gĭt nau mĭn Kôranh Brah, mâu lah mbu nơm nti Păng?" 35Mâu lah, "Mbu ăn jêh ma Păng lor gay sŏk ndơ Păng mplơ̆ nsĭt lơi?" 36Yorlah tă bơh Păng, đah Păng jêh ri ma Păng yơh lĕ rngôch mpô mpa dơi jêng. Ăn ma Păng yơh nau chrêk rmah n'ho ro. Amen.