16

Phau-lô Blớh Cahan Yớu

1Cứq sễq anhia roap tabỡp tabéh o sễm ỡi hái, ramứh Phê-bê. Án táq ranáq Yiang Sursĩ tâng tỗp sa‑âm tâng vil Sen-crơ. 2Sễq anhia roap chỗm án ariang Ncháu yoc hái roap dũ náq cũai ca khoiq sa‑âm án. Cứq sễq anhia chuai mansễm nâi ntrớu án sễq tễ anhia, yuaq án khoiq chuai sa‑ữi cũai, dếh cứq hỡ.
3Cứq yoc ễ cahan Aki-la cớp lacuoi án, Barit-sin. Alới bar náq ki táq ranáq Yê-su Crĩt parnơi cớp cứq. 4Alới bar náq ki pruam muoi mứt cuchĩt tỡ la tamoong, la alới tỡ bữn táh cứq. Ngkíq cứq sa‑ỡn alới. Cớp dũ tỗp sa‑âm ca tỡ cỡn tễ tỗp I-sarel, ki sa‑ỡn alới tê. 5Cứq ễ cahan tê tỗp sa‑âm ca dốq rôm tâng dống alới bar náq ki.
 Cứq cơiq parnai sa‑óh yớu cứq, Ê-panêt. Tễ dâu lứq manoaq án toâp sa‑âm Crĩt tâng cruang Asia.
6Cứq ễ cahan Mari, án ca cutóng lứq táq ranáq yỗn anhia. 7Cứq ễ cahan Antrô-nic cớp Yunia. Alới bar náq nâi la muoi tỗp cớp cứq. Cớp alới ỡt tũ parnơi cớp cứq tê. Máh cũai atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, alới yám noap lứq bar náq nâi. Cớp bar náq nâi sa‑âm Crĩt nhũang cứq. 8Cứq ễ cahan Amplia tê. Án la yớu cứq samoât lứq, yuaq hếq sa‑âm Ncháu parnơi. 9Cứq ễ cahan Ur-ban, án ca táq ranáq Crĩt parnơi cớp cứq. Cớp cứq ễ cahan yớu cứq, Sa-tachi. 10Cứq ễ cahan Apel tê. Án khoiq apáh án lứq bữn muoi mứt cớp Crĩt. Cớp cứq ễ cahan dũ náq cũai tâng dống sũ Ari-tabul. 11Cứq ễ cahan Hê-rô-dien, án ca muoi tỗp cớp cứq. Cớp cứq ễ cahan dũ náq cũai tâng dống sũ Narsit ca khoiq sa‑âm Yê-su.
12Cứq cơiq parnai sa‑óh bar náq sễm ỡi Tri-phan cớp Tri-phôt. Alới ki táq ranáq Ncháu tê. Cớp cứq cơiq santoiq sa‑óh sễm ỡi cứq, Parsit. Án ki sarâng lứq táq ranáq Ncháu. 13Cứq ễ cahan Ruphu, cớp mpiq án. Ruphu la cũai sa‑âm Ncháu pacái lứq, cớp mpiq án la samoât riang mpiq cứq tê. 14Cứq cơiq parnai sa‑óh Asun-crit, Plê-côn, Her-mêt, Pa-truba, Her-mat, cớp máh sễm ai canŏ́h ca ỡt cớp alới. 15Cứq ễ cahan tê Phalô-lacô, Yuli, Narê cớp amuaq án, Ô-lumpa, cớp dũ náq cũai sa‑âm ca ỡt parnơi cớp alới.
16Sễq anhia manoaq cubán o chóq manoaq. Ngkíq noau dáng anhia manoaq ayooq manoaq. Nheq máh tỗp sa‑âm Crĩt ỡt nnâi, alới blớh cahan anhia tê.

Anhia Chỗi Tamứng Parnai Noau Sũi

17Sễm ai ơi! Cứq yoc ễ patâp anhia, cóq anhia nhêng yỗn samoât! Bữn cũai yoc ễ carchúc ễq anhia ralỗih. Cớp alới ễ radững anhia táq ranáq sâuq. Ranáq alới táq mpha tễ noau khoiq atỡng anhia tễ ngê Yiang Sursĩ. Ngkíq o yỗn anhia viaq chíq tễ alới. 18Yuaq cũai ki puai rangứh alới bữm. Alới tỡ ễq táq ranáq Crĩt, Ncháu hái. Alới yoc ễ raphếq cũai noâng sacũl. Alới khễn anhia cớp táq ntỡng santoiq ễm o lứq chóq anhia. Ma santoiq alới tỡ bữn lứq ntrớu. 19Dũ cruang khoiq sâng chơ anhia lứq trĩh parnai Yiang Sursĩ. Ngkíq cứq sâng bũi lứq. Cứq ễq anhia cỡt roan rangoaiq dŏq táq ranáq o, ma anhia chỗi roan rangoaiq dŏq táq ranáq sâuq. 20Lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn hái ỡt ien khễ. Tỡ bữn dũn noâng án lứq chuai anhia chíl riap yiang Satan. Cứq sễq Yê-su, Ncháu hái, chuai níc anhia.

Yớu Phau-lô Cahan Sa‑óh

21Ti-muthê, án ca táq ranáq Yiang Sursĩ parnơi cớp cứq, án cơiq parnai sa‑óh anhia. Lusi-ut, Yasôn, cớp Susi-pathơ, alới cahan anhia tê. Alới la muoi sâu cớp cứq. 22Cứq la ramứh Têr-tiu chĩc choâiq thỡ nâi chuai Phau-lô. Cứq yoc ễ cahan nheq tữh anhia tê, yuaq hái bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái.
23Cai-ut cơiq parnai cahan anhia tê. Án sâng bũi pahỡm chứm siem cứq tâng dống án. Cớp án sễq cũai sa‑âm pỡq rôm pỡ dống án. Ê-rat ễ cahan anhia tê. Án la cũai yống práq tâng vil Côr-ntô. Cuar-tu ễ cahan anhia tê. Án la sễm ai hái. 24Cứq sễq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia. Amen.

Khễn Yiang Sursĩ

25Cóq hái khễn Yiang Sursĩ, án ca têq táq yỗn mứt pahỡm anhia sa‑âm pacái lứq parnai o tễ Yê-su Crĩt, ariang cứq khoiq atỡng anhia chơ. Yiang Sursĩ khoiq apáh chơ parnai nâi yỗn hái dáng. Tễ tangái Yiang Sursĩ tễng paloŏng cutễq, án cutooq parnai nâi, 26ma án yỗn cũai tang bỗq án chĩc sacoâiq dŏq tễ santoiq nâi. Chơ sanua án yỗn nheq tữh cũai dáng. Yiang Sursĩ la Yiang tamoong mantái níc. Án toâp ớn cóq atỡng yỗn dũ cruang dáng tê parnai nâi, dŏq nheq tữh cũai têq sa‑âm cớp trĩh parnai nâi. 27Hái cóq khễn Yiang Sursĩ cỗ nhơ tễ Yê-su Crĩt. Ống án toâp dáng dũ ramứh. Cóq hái khễn níc án sốt dỡi lơi cumo. Amen.