7

Người tin Chúa được giải phóng khỏi luật pháp

1Đã thông hiểu luật pháp, anh em thừa biết luật pháp chỉ có hiệu lực đối với con người khi còn sống. 2Thí dụ người đàn bà có chồng, luật pháp ràng buộc nàng với chồng suốt thời gian chồng còn sống; nhưng theo luật, sau khi chồng chết, nàng không còn bị ràng buộc với chồng nữa. 3Nếu lấy người khác khi chồng còn sống, là phạm tội ngoại tình; nhưng khi chồng chết, nàng có quyền lấy chồng khác; luật pháp không còn ràng buộc hay lên án.
4Thưa anh em, trường hợp anh em cũng thế. Đối với luật pháp, anh em đã chết trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Ngày nay anh em thuộc về Chúa Phục sinh, nhờ đó, anh em kết quả tốt đẹp cho Thượng Đế. 5Khi chúng ta còn sống theo bản tính cũ, những ham muốn tội lỗi do luật pháp khích động, đã hoành hành trong thể xác, kết quả là cái chết. 6Ngày nay, chúng ta được giải thoát khỏi sự trói buộc của luật pháp, vì đối với luật pháp chúng ta đã chết, để được tự do phục vụ Thượng Đế theo cách mới của tâm linh, chứ không theo lối cũ của luật pháp.

Vai trò của luật pháp

7Nói thế, có phải luật pháp là tội lỗi không? Tuyệt đối không! Luật pháp không phải là tội nhưng dạy tôi biết điều gì là tội. Tôi không biết tham muốn là tội, nếu luật pháp không dạy: “Con đừng tham muốn”. 8Nhưng tội lỗi lợi dụng điều răn này để đánh thức mọi thứ tham muốn xấu xa dồn ép trong tôi. Vậy tội lỗi sẽ chết nếu không có luật pháp. 9Khi chưa có luật pháp, tôi sống, nhưng khi có luật pháp rồi, tội lỗi vùng dậy giết tôi. 10Tôi nhận thấy đáng lẽ điều răn chỉ dẫn con đường sống, lại đưa tôi vào cõi chét. 11Vì tội lỗi đã lợi dụng điều răn để lừa dối tôi, và nhân đó giết tôi. 12Vậy, luật pháp và điều răn đều là thánh, đúng và tốt.
13Như thế, điều tốt lại giết chết tôi sao? Không bao giờ! Đó là tội lỗi đã để lộ thực chất của nó khi mượn điều tốt đưa tôi vào cõi chết . Lợi dụng điều răn của Thượng Đế, tội lỗi thật quỷ quyệt hiểm độc vô cùng.

Cuộc tranh chấp nội tâm

14Chúng ta biết luật pháp vốn linh thiêng — còn chúng ta chỉ là người trần tục yếu đuối, làm nộ lệ cho tội lỗi. 15Tôi không hiểu nổi hành động của mình: tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn. 16Khi làm điều mình không muốn, trong thâm tâm tôi đồng ý với luật pháp, nhìn nhận luật pháp là đúng. 17Như thế không phải chính tôi làm quấy, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. 18Tôi biết chẳng có điều gì tốt trong tôi cả — tôi muốn nói về bản tính cũ của tôi. Dù tôi ước muốn làm điều tốt, nhưng không thể nào thực hiện. 19Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn. 20Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi.
21Do đó, tôi khám phá ra luật này: Khi muốn làm điều tốt, tôi lại làm điều xấu. 22Dù trong thâm tâm, tôi vẫn yêu thích luật Thượng Đế, 23,25nhưng có một luật khác trong thể xác tranh đấu với luật trong tâm trí, buộc tôi phục tùng luật tội lỗi đang chi phối thể xác tôi; vì tâm trí tôi tuân theo luật Thượng Đế, còn thể xác tôi phục tùng luật tội lỗi. Thật bất hạnh cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại này? Tạ ân Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.