2

Ru-tơ mót lúa

1Trong gia tộc của Ê-liêm, (chồng Na-mi), có một điền chủ giàu có tên là Bô-a.
2Một hôm, Ru-tơ (người Mô-áp) thưa với Na-mi: "Mẹ để con ra đồng mót lúa. Con sẽ theo sau người thợ gặt nào tử tế với con." 3Na-mi cho phép nàng đi. Tình cờ nàng vào đồng lúa của Bô-a, theo sau thợ gặt để mót lúa. 4Hôm ấy, Bô-a cũng từ Bê-liêm ra đồng. Chào hỏi thợ gặt xong, 5ông quay sang hỏi người cai thợ: "Cô nào đấy?" 6Người cai thợ thưa: "Đó là một thiếu phụ người Mô-áp vừa theo bà Na-mi về đây. 7Chị có xin tôi cho chị theo sau thợ gặt để mót lúa, và chị mót từ sáng sớm đến giờ, chỉ nghỉ tay vài phút."
8,9Bô-a nói với Ru-tơ: "Con nên nghe ta, đừng đi mót lúa nơi nào khác, nhưng cứ ở đây chăm chỉ theo các thợ gặt. Ta có cấm các thanh niên làm phiền con rồi. Khi nào khát, cứ đến uống nước với thợ gặt." 10Ru-tơ cung kính cúi chào, nói: "Sao ông tốt với tôi như thế, mặc dù tôi chỉ là một người ngoại quốc?" 11Bô-a đáp: "Ta có nghe từ ngày chồng con chết đi, con đã tận tình phụng sự bà gia; ta biết con đã từ bỏ cha mẹ, quê hương để đến đây sống giữa những người xa lạ. 12Xin Chúa đền đáp lại cho con. Xin Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên ban thưởng cho con dồi dào vì con đã tìm đến nấp dưới cánh Ngài."
13Ru-tơ cảm kích: "Thưa ông, ông tốt quá! Những lời nói từ tốn của ông đã làm tinh thần tôi được phấn khởi, mặc dù tôi không đáng đầy tớ ông."
14Đến giờ ăn, Bô-a gọi Ru-tơ: "Đến đây ăn với chúng tôi." Nàng đến, ngồi chung với thợ. Bô-a đem cho nàng ngũ cốc rang, nàng ăn no nê mà vẫn còn thừa.
15Ru-tơ đứng dậy tiếp tục mót lúa. Bô-a dặn các thanh niên giúp việc: "Cứ để nàng mót tự do, dù có nhặt giữa các bó lúa cũng đừng ai nói gì. 16Thỉnh thoảng, rút ra trong bó ít bông lúa, bỏ đấy cho nàng nhặt."
17Ru-tơ cứ mót nhặt, đến tối, sau khi đập các bó lúa mót được, nàng có cả một giạ lúa mạch.
18Nàng đem lúa về cho bà gia, rồi lấy phần thức ăn còn lại ra trao nốt. 19Bà gia hỏi: "Hôm nay con mót lúa ở đâu? Cầu cho người nào đối xử tử tế với con được phước lành." Nàng kể cho bà gia nghe mọi việc, rồi nói: "Người chủ ruộng tên là Bô-a." 20Na-mi thốt lên: "Xin Chúa ban phước lành cho ông ấy! Ngài vẫn tiếp tục làm ơn cho người sống và kẻ chết." Bà tiếp: "Ông ấy là họ hàng với chúng ta, một người bà con rất gần." 21Ru-tơ nói: "Ông ta còn bảo con cứ đến mót lúa cho đến cuối mùa gặt." 22Na-mi khuyến khích con dâu: "Thế thì tốt lắm. Theo sau các bà thợ gặt của ông ta, con sẽ yên tâm, không bị quấy nhiễu như trong ruộng người khác." 23Vậy, Ru-tơ tiếp tục sống với bà gia; ngày ngày theo sau các bà thợ gặt của Bô-a để mót lúa cho đến cuối vụ gặt lúa mạch và lúa mì.