3

Rutỡ Ỡt Tâng Ntốq Noau Púh Saro Bô-at

1Ntun ki Na-ô-mi atỡng Rutỡ neq: “Con ơi! O lứq cứq chuaq cayac yỗn mới, yỗn têq mới bữn dống sũ ariang yớu tê. 2Mới dáng chơ Bô-at, yuaq mới khoiq puai cũai mansễm táq ranáq án. Bô-at la sễm ai hái cheq lứq, cớp tabữ nâi án toâq kĩaq noau u‑ũm saro. 3Ngkíq mới mpơi dỡq, chóq dỡq phuom, cớp tâc ayoŏh tamái. Chơ mới pỡq chu ntốq noau u‑ũm saro Bô-at. Ma mới chỗi yỗn Bô-at hữm mới toau án moâm cha nguaiq. 4Tữ án pỡq bếq, mới nhêng samoât ntốq án mut bếq. Toâq án bếq langêt, cóq mới mut pơq ayỡ cheq ayững án, chơ mới bếq ngki. Khân ntrớu án atỡng mới táq, cóq mới táq aki.”
5Rutỡ ta‑ỡi yacán án: “Máh santoiq mpiq patâp, cứq lứq táq puai.”
6Chơ Rutỡ pỡq chu ntốq noau u‑ũm saro, cớp án trĩh santoiq yacán án patâp dũ ŏ́c. 7Toâq moâm Bô-at cha nguaiq, án sâng bũi pahỡm lứq. Chơ án pỡq bếq tâng ntốq noau bốq saro. Rutỡ toâq ntốq án bếq, chơ án ngcuai chop cớp pơq ayỡ bân ayững Bô-at, chơ án bếq ngki. 8Toâq muoi mpứt Bô-at santar, cớp án yuor tacu nhêng. Án hữm mansễm bếq cheq ayững án. 9Chơ án blớh neq: “Mới la noau?”
 Rutỡ ta‑ỡi: “Cứq la Rutỡ, mansễm táq ranáq achuaih. Achuaih la lứq tŏ́ng toiq cayac cứq; ngkíq achuaih têq pláih cayac cứq ca khoiq cuchĩt. Khân achuaih yoc pũot ŏ́c bap tễ cứq, cứq sễq achuaih acuam cứq ayỡ, táq tếc achuaih pruam cớp cứq tê.”
10Moâm Rutỡ pai ngkíq, Bô-at pai loah neq: “Yiang Sursĩ ayooq cớp chuai níc mới, niang ơi! Yuaq máh ranáq mới táq sanua mới apáh mới ayooq yacán mới. Tỡ bữn ranáq ntrớu ma o clữi tễ ranáq mới táq sanua. Mới tỡ bữn puai samiang póng, tam samiang ki sốc tỡ la cadĩt. 11Chơ sanua, mới chỗi ngcŏh ntrớu, niang ơi! Cứq ễ táq dũ ramứh riang mới khoiq sễq chơ. Dũ náq cũai tâng vil cứq khoiq dáng mới la cũai patoat patia. 12Ŏ́c mới pai ki lứq samoât; cứq la tŏ́ng toiq cheq mới. Ma bữn manoaq ễn, án la tŏ́ng toiq mới cheq hỡn tễ cứq. 13Sadâu nâi mới bếq nâi voai. Toâq tarưp cứq pỡq ramóh cũai cheq hỡn tễ cứq ca têq pũot bap tễ mới. Khân án yoc, ki yỗn án táq tam pahỡm án. Ma khân án tỡ ễq pũot bap mới, cứq toâp ễ cỡt cayac mới. Cứq sễq thễ dũan cớp Yiang Sursĩ, cứq lứq táq ngkíq. Sanua mới bếq nâi voai sadâu nâi, yỗn toau poang tarưp.”
14Ngkíq Rutỡ bếq cheq ayững Bô-at toau tarưp. Án tamỡ tễ cláih lứq, bo noâng canám; manoaq tỡ bữn hữm roâp manoaq. Bô-at khoiq patâp Rutỡ neq: “Mới chỗi yỗn cũai canŏ́h dáng mới toâq pỡ loau saro cứq.”
15Cớp Bô-at pai ễn neq: “Mới paliang aroâiq mới satễng ki.”
 Toâq Rutỡ paliang aroâiq, Bô-at voal saro tapoât sarŏh chóq tâng aroâiq, cớp án acŏ́q chóq tâng apal Rutỡ. Moâm ki Rutỡ dững achu saro pỡ vil.
16Toâq Rutỡ chu pỡ dống, yacán án blớh neq: “Nŏ́q, con ơi?”
 Chơ Rutỡ atỡng yỗn yacán án dáng dũ ramứh Bô-at táq chóq án.
17Cớp Rutỡ pai ễn neq: “Nâi la saro tapoât sarŏh án yỗn cứq dững achu yỗn mới. Cớp án atỡng cứq neq: ‘Mới chỗi chu ống tỗ miat pỡ yacán mới.’”
18Chơ Na-ô-mi pai neq: “Con ơi! Sanua hái acoan voai dŏq hái dáng ŏ́c ntrớu ễ toâq. Yuaq Bô-at noâng chanchớm ễ sarhống cớp sễm ai án. Ma tangái nâi toâp án táq yỗn moâm.”