4

Bô-at Ĩt Rutỡ Táq Lacuoi

1Bô-at toâq pỡ ntốq dốq sarhống cheq ngoah toong vil. Ntốq ki án ramóh sễm ai án, la tŏ́ng toiq Rutỡ cheq hỡn tễ án. Án arô sễm ai ki neq: “Ai ơi! Mới tacu nâi voai. Cứq yoc ễ sarhống cớp mới mahỗi.”
 Chơ alới tacu.
2Bô-at mơi muoi chít náq cũai sốt tâng vil ki yỗn toâq tamứng parnai alới bar náq ễ sarhống. Chơ muoi chít náq cũai sốt ki toâq tacu.
3Bô-at atỡng sễm ai án neq: “Na-ô-mi khoiq loŏh tễ cruang Mô-ap. Sanua án ễ chếq muoi tâm cutễq khong E-li-maléc, ai hái. 4Cứq yoc sarhống mới tễ ranáq ki. Khân mới yoc ễ chỡng cutễq ki, yỗn mới pai choâng moat máh cũai sốt cớp cũai canŏ́h tâng vil nâi. Khân mới yoc ễ chỡng, o yỗn mới chỡng; yuaq mới la tŏ́ng toiq Na-ô-mi cheq hỡn tễ cứq. Ma khân mới tỡ ễq chỡng, sễq mới pai raloaih chóq cứq, yuaq ống hái bar náq toâp têq chỡng tâm cutễq ki.”
 Cũai ki ta‑ỡi Bô-at neq: “Cứq ễ chỡng.”
5Chơ Bô-at pai ễn neq: “Khân mới ễ chỡng cutễq Na-ô-mi, cóq mới ĩt dếh Rutỡ táq lacuoi mới. Rutỡ la cũai Mô-ap; án cỡt lacuoi sễm ai hái ca khoiq cuchĩt. Cóq mới patŏ́ng loah con tŏ́ng yỗn sễm ai hái, cớp dŏq ramứh con ki clễu ramứh án ca khoiq cuchĩt, dŏq con ki têq ndỡm mun án.”
6Ma sễm ai Bô-at ta‑ỡi neq: “Khân ngkíq, cứq tỡ ễq chỡng cutễq ki, yuaq cứq ngcŏh mun cứq tampễq yỗn con án hỡ. Mới têq chỡng cutễq ki pláih cứq, yuaq cứq tỡ ễq ĩt mansễm ki.”
7Tễ dỡi mbŏ́q tâng cruang I-sarel bữn phễp rit neq: Khân bữn cũai yoc ễ ralêq crơng, tỡ la yoc ễ ngin máh mun sễm ai ca khoiq cuchĩt, cóq án bóc tếc. Tếc nâi la yỗn án tũot muoi bễng cỡp, chơ avơi yỗn cũai ca ndỡm crơng tỡ la ndỡm mun. 8Ngkíq sễm ai Bô-at atỡng Bô-at neq: “Sanua yỗn mới toâp chỡng máh mun ki.”
 Moâm ki án tũot muoi bễng cỡp, chơ avơi Bô-at.
9Chơ Bô-at atỡng máh cũai sốt cớp nheq tữh cũai canŏ́h neq: “Tangái nâi anhia khoiq sâng chơ, cứq bữn chỡng máh mun E-li-maléc cớp con án, la Khi-lian cớp Mah-lôn, tễ Na-ô-mi. 10Cớp cứq ễ ĩt dếh Rutỡ, la cũai Mô-ap, táq lacuoi cứq. Tễ nhũang án cỡt lacuoi Mah-lôn. Ma sanua án cỡt lacuoi cứq ễn; khân án bữn con samiang, têq amứh clễu ramứh cayac tiaq án. Ngkíq mun cayac tiaq án noâng ỡt níc tâng vil nâi cớp sâu án bữm. Tangái nâi anhia khoiq sâng chơ máh ranáq nâi.”
11Chơ máh cũai sốt cớp nheq tữh cũai proai ỡt tayứng cheq ngoah toong vil pai neq: “Hếq khoiq sâng tê máh santoiq nâi. Cớp hếq sễq Yiang Sursĩ yỗn mansễm nâi cỡt lacuoi mới, yỗn án têq amia con sa‑ữi, cỡt samoât con tŏ́ng Rachel cớp Lê-a, la ayoaq ayê tỗp I-sarel. Cớp hếq câu sễq yỗn mới cỡt sốc lứq tâng tŏ́ng Ep-rat, cớp cỡt cũai sốt tâng vil Bet-lahem hỡ. 12Hếq sễq Yiang Sursĩ yỗn mới cớp mansễm nâi amia con sa‑ữi, machớng Pharêt la achúc achiac hái tễ mbŏ́q. Pharêt la con Yuda án bữn cớp Tamar.”
13Ngkíq Bô-at ĩt Rutỡ táq lacuoi án. Chơ alới táq cha amia apu. Cớp Yiang Sursĩ yỗn Rutỡ canỡt muoi lám con samiang. 14Chơ máh cũai mansễm tâng vil ki pai chóq Na-ô-mi neq: “Lứq khễn Yiang Sursĩ! Án yỗn mới bữn muoi lám châu samiang. Hếq sễq Yiang Sursĩ yỗn carnễn nâi bữn chớc toâr, cớp bữn ramứh ranoâng tâng tỗp I-sarel. 15Hếq câu sễq yỗn mứt pahỡm mới cỡt riang cũai póng loah, nhơ tễ châu samiang nâi. Cớp yỗn châu samiang mới bữn mứt pahỡm chứm siem mới toau sốt dỡi tamoong mới. Carnễn nâi la con tễ cumân ca ayooq lứq mới. Cumân mới nâi la o clữi tễ tapul náq con samiang.”
16Chơ Na-ô-mi roap ca‑ữ carnễn ki, dếh roap rabán hỡ. 17Máh cũai mansễm ỡt cheq, alới amứh carnễn ki ramứh Ô-bêt. Cớp alới pai neq: “Tangái nâi Na-ô-mi bữn muoi lám con samiang ễn.”
 Ô-bêt cỡt mpoaq Yê-sai, cớp Yê-sai cỡt mpoaq puo Davĩt.
18Nâi la máh tŏ́ng toiq Pharêt. Pharêt la mpoaq Hê-trôn. 19Hê-trôn la mpoaq Ram. Ram la mpoaq Ami-nadap. 20Ami-nadap la mpoaq Nasôn. Nasôn la mpoaq Sal-môn. 21Sal-môn la mpoaq Bô-at. Bô-at la mpoaq Ô-bêt. 22Ô-bêt la mpoaq Yê-sai. Cớp Yê-sai la mpoaq Davĩt.