16

Áp-ram nghe Sa-rai xúi bậy

1Sa-rai, vợ Áp-ram, vẫn chưa có con. Bà có nuôi một nữ tỳ Ai-cập tên là A-ga. 2Bà bảo chồng lấy cô nữ tỳ làm hầu: "Vì Chúa không cho tôi sinh sản, nên ông cứ ăn ở với nó, sau này con cái nó sẽ thuộc về tôi. Áp- ram bèn nghe theo lời vợ. 3Thế là sau mười năm kiều ngụ tại xứ Ca-na-an, Sa-rai đưa A- ga, người nữ tỳ Ai-cập, làm hầu cho Áp- ram. 4Áp-ram ăn ở với A-ga và nàng có thai. Biết mình đã có mang, A-ga kiêu căng và hỗn xược với bà chủ. 5Sa-rai tức bực trách cứ Áp-ram: "Lỗi này căn do là tại ông cả! Tôi cho ông tằng tịu với con nữ tỳ tôi.
Thế mà khi nó có thai, nó lại lên mặt coi tôi chẳng ra gì! Cầu Chúa phân xử giữa đôi ta!"
6Nhưng Áp-ram đáp: "Bà nuôi nữ tỳ thì bà có quyền trên nó, bà muốn làm gì thì làm!" Bị Sa-rai đối xử khắc nghiệt, A-ga bỏ nhà chủ trốn đi.

A-ga và Ích-ma-ên

7Thiên sứ của Chúa gặp A-ga bên dòng suối nước giữa sa mạc, trên đường đi Su-rơ, liền hỏi: 8“Này chị A-ga, nữ tỳ của Sa-rai, chị từ đâu đến đây và chị định đi đâu?“ Nàng đáp: "Tôi đi trốn bà chủ Sa-rai!" 9,10Thiên sứ bảo: "Chị hãy về nhà phục dịch chủ vì ta sẽ làm cho dòng dõi chị gia tăng đông đảo đến nỗi không ai đếm được. 11Chị đang có thai và sẽ sinh con trai, chị hãy đặt tên nó là Ích-ma-ên (có nghĩa là 'Chúa nghe') vì Chúa đã đoái thương cảnh khốn khổ của chị. 12Con trai chị sẽ là một chiến sĩ tung hoành như lừa rừng dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Nó sẽ chiến đấu chống mọi người và ai cũng chống lại nó. Nhưng nó cũng sẽ ở gần bà con dòng họ." 13A-ga gọi Đấng phán dạy nàng là "Thượng Đế thấy rõ" vì nàng tự nhủ: "Tôi đã thấy Chúa là Đấng đoái xem tôi!" 14Nàng đặt tên suối nước là "Suối của Đấng Hằng sống đã đoái xem tôi." Dòng suối ấy chảy giữa Ca-đe và Bê-rết. 15,16Nàng sinh một con trai, Áp-ram đặt tên con là Ích-ma-ên. Năm ấy, Áp-ram đã được 86 tuổi.