19

1Tối hôm ấy, hai thiên sứ đến cổng thành phố Sô-đôm, gặp Lót đang ngồi tại đó. Thấy khách đến, Lót đứng dậy nghênh đón vô cùng cung kính. 2Lót mời: "Thưa hai ngài, kính mời hai ngài đến nhà tôi nghỉ tạm đêm nay. Sáng mai, hai ngài có thể dậy sớm lên đường!" Hai vị khách đáp: "Cám ơn ông, tối nay chúng tôi ở ngoài phố cũng được!"
3Lót sốt sắng mời mọc nên rốt cuộc hai vị khách về nhà Lót. Lót hân hoan dọn tiệc lớn khoản đãi, có cả bánh không men mới nướng. 4Ăn xong, khách vừa chuẩn bị đi nghỉ, dân chúng Sô-đôm đã lũ lượt kéo nhau đến vây quanh nhà, đủ mặt ông già đến thanh thiếu niên thuộc khắp các phố phường. 5Chúng gọi tên Lót ra chất vấn: "Hai người khách vào nhà anh khi tối ở đâu? Đem họ ra cho chúng ta chơi!" 6Lót ra khỏi nhà, đóng sập cửa sau lưng, 7rồi van nài dân Sô-đôm: "Anh em ơi, đừng làm điều ác đó! 8Tôi xin đề nghị: tôi có hai con gái còn trinh trắng. Tôi sẽ dẫn chúng ra cho anh em muốn làm gì mặc ý. Nhưng xin đừng động đến hai ông khách của tôi, vì họ đã đến tá túc dưới mái nhà tôi!"
9Dân Sô-đôm gào thét: "Lui ra! Tên này đến đây kiều ngụ mà nay dám giở giọng quan tòa! Ta phải xử tội mày nặng hơn hai người kia!" Chúng xông lên, ép Lót vào cửa, làm cửa sắp bật tung. 10Nhưng hai khách đưa tay kéo Lót vào nhà, đóng sập cửa lại, 11rồi làm cho đoàn dân Sô-đôm đang vây quanh bị mù mắt, kiếm cửa vào không được.
12Hai khách hỏi Lót: "Gia đình ông đủ mặt đây chưa? Hãy đem rể, con trai, con gái và người nhà ra khỏi đây lập tức! 13Chúng ta sắp tiêu diệt thành phố vì tiếng kêu ai oán đã thấu tai Chúa nên Ngài sai chúng ta xuống thực thi án phạt."
14Lót chạy ra báo tin cho hai rể hứa: "Hai con phải trốn đi ngay vì Chúa sắp tiêu diệt thành phố này!" Nhưng hai cậu tưởng ông gia bị loạn trí.
15Trời gần sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót: "Nhanh lên, hãy đem vợ và hai con gái ra khỏi đây lập tức, kẻo bị tiêu diệt chung với thành phố này!" 16Thấy Lót chần chờ, hai thiên sứ nắm tay Lót và vợ con ông, kéo ngay ra khỏi thành phố, đưa đến chỗ an toàn, vì Chúa thương xót họ. 17“Chạy nhanh lên kẻo mất mạng - hai thiên sứ bảo - đừng ngoảnh lại sau lưng! Hãy trốn ngay lên núi. Đừng ở lại dưới đồng bằng, kẻo bị vạ lây!"
18Nhưng Lót lo ngại: "Hai ngài đã thương tình cứu mạng tôi nhưng tôi sợ chạy lên núi không kịp. 19Biến cố ấy xảy ra, tôi làm sao thoát chết? 20Đàng kia có một thành phố nhỏ, không xa mấy. Xin cho tôi đến ẩn náu trong thành phố tí hon đó. Như thế, tôi mới mong bảo toàn mạng sống!"
21Thiên sứ đáp: "Được, ta nghe lời ông, không tiêu diệt thành phố nhỏ đó đâu. 22Nhưng phải nhanh lên, vì ta không hành động được cho đến khi ông vào thành phố đó. (Từ ngày ấy, người ta gọi thành phố này là Xoa, nghĩa là "Thành nhỏ")
23Mặt trời vừa mọc, Lót chạy đến nơi, vào thành Xoa. 24Chúa lập tức cho mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống thiêu đốt Sô- đôm, Gô-mo luôn cả các thành phố, làng mạc trong đồng bàng. 25Tất cả đều chết cháy: người, cây cối và súc vật. 26Bà Lót lẽo đẽo theo sau chồng, ngoảnh nhìn lại cơ đồ sự nghiệp, bỗng chết đứng và biến thành tượng muối.
27Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến chỗ ông gặp Chúa hôm trước. 28Ngước lên nhìn về phía Sô-đôm, Gô-mo và vùng đồng bằng, ông thấy khói cuồn cuộn tỏa lên trời đen kịt như khói lò lửa lớn.
29Khi Chúa tiêu diệt các thành phố vùng đồng bằng, Ngài vẫn nhớ đến Áp-ra-ham và cứu Lót thoát khỏi cái chết rùng rợn của dân Sô-đôm.
30Sợ ở Xoa không yên, Lót dẫn hai con gái lên núi, tạm trú trong một hang đá. 31Cô chị bảo cô em: "Cha đã già và bây giờ trai tráng đều chết hết, không còn ai lập gia đình với chị em mình nữa! 32Nay chỉ còn một cách nối dõi tông đường: ta chuốc rượu mời cha uống cho say, rồi thay nhau ngủ với cha. 33Đêm ấy, hai cô làm tiệc rượu cho cha uống say mèm, rồi cô chị vào ngủ với cha nhưng cha say quá, không biết động tĩnh gì. 34Hôm sau, cô chị lại bảo em: "Này, hôm qua xong phiên của chị, đêm nay đến phiên em. Ta cứ chuốc rượu cho cha uống say, rồi em vào để nối dõi tông đường!" 35Đêm ấy, hai cô lại làm tiệc rượu cho cha uống say túy lúy, rồi cô em vào ngủ với cha, nhưng cha say quá, cũng không biết động tĩnh gì 36Vậy hai cô thụ thai do cha mình. 37Cô lớn sinh một con trai, đặt tên Mô-áp (tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay). 38Cô em cũng sinh con trai, đặt tên Bên-Am-mi (tổ phụ của dân Am-môn ngày nay).