20

A-bi-mê-léc cướp vợ của Áp-ra-ham

1Từ đó, Áp-ra-ham tiến xuống phía nam, đến vùng Nê-ghép và cư ngụ giữa Ka-đe và Su-rơ. 2Một hôm, xuống thành Ghi-ra, ông giới thiệu Sa-ra là em gái. Vua A-bi-mê-léc cho rước Sa-ra vào cung.
3Nhưng đêm ấy, Chúa báo mộng cho vua: "Ngươi phải chết vì người đàn bà ngươi đem vào cung đã có chồng!" 4Vì A- bi-mê-léc chưa động đến Sa-ra nên tự bào chữa: 5Không lẽ Chúa diệt người vô tội? Áp-ra-ham đã nói 'nàng là em gái tôi' cơ mà! Nàng cũng xác nhận: Áp-ra-ham là anh tôi. Con thật tình không có ý làm điều quấy!"
6Chúa đáp: "Phải, Ta biết, nên Ta ngăn ngươi phạm tội và không cho ngươi động đến nàng. 7Hãy giao trả nàng về nhà chồng, chồng nàng sẽ cầu nguyện cho ngươi thoát chết vì chồng nàng là nhà tiên tri. Nếu ngươi giữ nàng lại, chắc chắn ngươi và toàn gia sẽ chết!"
8Vua dậy sớm, triệu tập quần thần và thuật cho họ nghe mọi việc, ai nấy đều khiếp sợ.
9,10Vua vời Áp-ra-ham đến, quở trách: "Ngươi gieo họa cho chúng ta làm gì? Ta đã làm gì đến nỗi ngươi đối xử với ta như thế làm cho ta và nước ta đều mắc tội? Ngươi thật là tệ bạc. Ngươi có dụng ý gì mà lừa gạt ta như thế?
11,12Áp-ra-ham đáp: "Tôi tưởng nơi này không có người kính sợ Chúa, e có người sẽ giết tôi để cướp vợ tôi. Thật ra, nàng cũng là em tôi, một cha khác mẹ, nhưng tôi cưới nàng làm vợ. 13Khi Chúa sai tôi đi đây đó xa quê hương, tôi bảo nàng: "Dù đi đâu, xin mình tự nhận là em gái tôi."
14Vua A-bi-mê-léc ban tặng cho Áp-ra- ham nhiều chiên bò, tôi trai tớ gái và giao trả Sa-ra. Vua bảo: 15Cứ đi khắp nước ta xem địa điểm nào ngươi thích thì định cư ở đó. 16Rồi vua quay lại Sa-ra: "Đây, ta trả cho anh ngươi 1,000 lạng bạc để bồi thường danh dự. Thế là danh dự ngươi thật hoàn toàn, không chút hề hấn."
17Áp-ra-ham cầu xin Chúa chữa lành cho vua, hoàng hậu, và toàn thể phụ nữ trong hoàng tộc để họ có thể sinh sản, 18vì Chúa đã phạt A-bi-mê-léc, không cho hoàng hậu và các cung nữ có con sau khi A-bi-mê-léc bắt vợ của Áp-ra-ham.