23

Sa-ra qua đời

1,2Sa-ra qua đời tại Hếp-rôn, xứ Ca-na- an, hưởng thọ 127 tuổi. Áp-ra-ham để tang và than khóc vợ. 3Đứng bên thi hài Sa-ra, Áp-ra-ham yêu cầu các người Hê-tít: 4“Tuy sống giữa các anh, tôi chỉ là một kiều dân, không có đất ruộng. Xin các anh bán cho tôi một miếng đất làm nghĩa trang để an táng vợ tôi!" 5,6Họ đáp: "Vâng, chúng tôi vẫn coi ông là một bậc vương hầu của Thượng Đế. Ông muốn chọn nghĩa trang nào tùy ý, chúng tôi không từ khước đâu!"
7Áp-ra-ham cúi đầu trước mặt họ, 8yêu cầu: "Các anh đã có nhã ý như thế, xin làm ơn nói giúp Ép-rôn, con trai Xô-a, vui lòng bán cho tôi cái động Mạc-bê-la ở cuối khu đất của anh ta. 9Tôi xin trả đúng thời giá để mua cái động ấy làm nghĩa trang cho gia đình chúng tôi."
10Đang ngồi giữa các người Hê-tít," Ép- rôn trả lời trước mặt dân chúng trong thành phố: 11“Thưa ông, tôi xin biếu ông cả cái động lẫn khu đất. Đây có nhân dân làm chứng, tôi xin tặng cả cho ông để ông an táng xác bà."
12Áp-ra-ham lại cúi đầu trước mặt dân bản xứ 13và đáp lời Ép-rôn trong khi dân chúng lắng tai nghe: "Không dám, tôi chỉ xin mua và trả giá sòng phẳng. Xin anh vui lòng nhận tiền, tôi mới dám an táng vợ tôi!"
14,15“Miếng đất trị giá 400 lạng bạc Ép- rôn đáp nhưng chỗ bà con quen biết mà nói giá cả làm chi! Xin ông cứ an táng bà đi!"
16Nghe chủ đất định giá, Áp-ra-ham cân 400 lạng bạc theo cân lượng thị trường trả cho Ép-rôn trước sự chứng kiến của người Hê-tít. 17,18Bất động sản tọa lạc tại Mạc- bê-la, giáp ranh Mam-rê, gồm khu đất và cái động cùng cây cối trong khuôn viên, từ nay thuộc quyền sở hữu của Áp-ra-ham. Hai bên thỏa thuận tạo mãi, có dân Hê-tít chứng kiến tại cổng thành phố.
19,20Áp-ra-ham an táng vợ mình trong khu đất và cái động mua của Ép-rôn thuộc người Hê-tít" để làm nghĩa trang cho dòng họ.