23

Sara Cuchĩt

1Sara bữn tamoong nheq tữh la muoi culám bar chít tapul cumo. 2Chơ án cuchĩt pỡ ntốq Ki-riat Ar-ba (tỡ la Hep-rôn), ỡt tâng cruang Cana-an. A-praham nhiam atếh cớp tanúh cỗ Sara cuchĩt.
3Moâm A-praham nhiam Sara cuchĩt, án pỡq atỡng con samiang Hêt neq: 4“Cứq la cũai tamoi miat ca tarôq ỡt tâng cruang anhia. Ngkíq cứq sễq anhia dŏq loah yỗn cứq muoi ntốq cutễq tâng cruang anhia, dŏq bữn ntốq cứq tứp cumuiq.”
5Con samiang Hêt ta‑ỡi A-praham neq: 6“Achuaih ơi! Sễq achuaih tamứng hếq pai. Achuaih la ariang anha ca noau yám noap lứq. Ngkíq têq achuaih tứp cumuiq tâng ping hếq khoiq táq. Tỡ bữn noau tễ hếq ma pasếq ping mŏ; têq achuaih tứp.”
7Chơ A-praham yuor tayứng cớp cucốh cucũoi choâng moat cũai tâng cruang ki, la tŏ́ng toiq Hêt. 8Án sễq tễ alới neq: “Khân nheq tữh anhia pruam yỗn cứq tứp cũai cuchĩt nâi, ki sễq anhia tamứng santoiq cứq. Cứq sễq cóng rêng anhia sễq tễ Ep-rôn, con samiang Sô-har, 9yỗn án chuai cứq bữn muoi cưp cheq tor ruang án. Cưp ki, ramứh Mac Pala. Cứq culáh loah práq kia cưp ki máh léq án yoc ễ bữn, dŏq yỗn cứq bữn tê muoi ntốq tứp cumuiq cứq tâng cruang anhia nâi.”
10Ep-rôn la cũai Hêt tê. Án tacu mpứng dĩ tỗp alới bân ntốq ki tê. Án atỡng A-praham choâng moat nheq tữh cũai Hêt cớp nheq tữh cũai canŏ́h cheq bân ngoah toong viang vil neq: 11“Chỗi táq ngkíq achuaih ơi! Sễq achuaih tamứng cứq voai. Cứq ễ yỗn achuaih miat sâng ruang cớp cưp ki. Cứq yỗn ramứh nâi choâng moat nheq tữh cũai. Achuaih têq tứp cumuiq pỡ ntốq ki.”
12Ma A-praham cucốh cucũoi choâng moat cũai ỡt tâng cruang ki 13cớp atỡng Ep-rôn yỗn nheq tữh cũai ki sâng tê neq: “Khân anhia pruam cớp cứq, ki sễq anhia tamứng santoiq cứq. Cứq ễ yỗn kia ruang nâi; cứq sễq anhia roap ĩt práq nâi dŏq cứq tứp cumuiq tâng ki.”
14Ep-rôn ta‑ỡi loah A-praham neq: 15“Achuaih ơi! Sễq achuaih tamứng santoiq cứq. Muoi mễng cutễq nâi, bữn kia pỗn culám ŏ́c práq panê. Ma tỡ bữn ntrớu, cứq yỗn achuaih miat sâng. Achuaih tỡ bữn túh yỗn práq. Têq achuaih tứp cumuiq tâng ki.”
16Tữ A-praham sâng Ep-rôn pai ngkíq, án yỗn pỗn culám ŏ́c práq panê pỡ Ep-rôn choâng moat cũai clứng tỗp Hêt. Práq nâi noau chếq chỡng tâng dỡi ki. 17-18Ngkíq A-praham chỡng ruang Ep-rôn choâng moat cũai Hêt ca ỡt cheq ngoah toong viang vil ki. Ruang nâi ỡt tâng Mac Pala, cheq Mam-rê. Chơ A-praham bữn ndỡm ruang nâi, dếh cưp, dếh máh aluang aloai tâng ruang ki. 19Moâm ki A-praham tứp Sara lacuoi án tâng cưp pỡ ruang Mac Pala, cheq Mam-rê. Mam-rê bữn ramứh Hep-rôn hỡ. Ntốq Hep-rôn ỡt tâng cruang Cana-an. 20A-praham bữn ndỡm ruang cớp cưp ki tễ cũai Hêt, yỗn án têq tứp cumuiq. Cũai tỗp Hêt chếq loâng cutễq ki yỗn A-praham.