31

1Nghe các người em vợ tố cáo mình sang đoạt tài sản của La-ban để làm giàu, 2Gia- cốp để ý xem chừng nét mặt của La-ban và kết luận rằng ông gia đã đổi hẳn thái độ với mình.
3Chúa Hằng Hữu bảo Gia-cốp: "Con hãy về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Ta sẽ bảo vệ con!" 4Gia-cốp sai gọi hai vợ ra đồng cỏ, nơi ông đang chăn bầy súc vật, 5rồi giãi bày tâm sự: "Anh thấy cha đã đổi hẳn thái độ với anh, nhưng Thượng Đế của cha anh vẫn phù hộ anh. 6Hai em đã biết, anh cố sức phục vụ cha, 7còn cha cứ khinh khỉnh, hết gạt tiền công lại lừa đảo giao kèo, liên tiếp cả mười lần. Nhưng Thượng Đế đâu có để người hại ta. 8Cha lập giao kèo cho anh các cừu nào có đốm để cấn trừ tiền công; thế là cừu cứ đẻ con có đốm. Cha hủy giao kèo, bảo: cừu nào có sọc Gia-cốp mới được bắt; thế là cừu cứ đẻ con có sọc. 9Như thế, Thượng Đế đã lấy tài sản của cha mà cho anh đấy! 10Việc xảy ra thế này: Khi bầy vật giao hợp, anh nằm mộng thấy các con chiên đực nhảy cỡn lên đều là những con có rằn, có đốm, có vệt xám cả. 11Lúc ấy, Thiên sứ của Chúa liền báo mộng cho anh. Thiên sứ gọi: "Gia-cốp!" Anh thưa: "Có con đây!" 12Thiên sứ bảo: "Con hãy nhìn lên! Các dê đực đang giao hợp kia đều là những con có rằn, có đốm, có vệt xám cả, vì Ta đã thấy cách La-ban đối xử với con. 13Ta là Chân Thần đã hiện ra gặp con tại Bê-tên, là nơi con xức dầu trên trụ đá và hứa nguyện với Ta. Bây giờ, con hãy đứng dậy, bỏ xứ này để trở về quê cha đất tổ!"
14Ra-chên và Lê-a đáp: "Chúng em đâu còn gia tài, sản nghiệp gì ở nhà cha nữa! 15Cha đã coi chúng em như người dưng, vì gả bán chúng em được bao nhiêu tiền, cha ăn xài hết. 16Dĩ nhiên, tất cả tài sản Chúa lấy nơi cha, là để cho mẹ con chúng em. Bây giờ anh cứ làm mọi điều Chúa dạy." 17Gia-cốp liền đứng dậy, đỡ vợ con lên lưng lạc đà, 18lùa đi hết các bầy gia súc, di chuyển tất cả của cải đã thu trữ được tại xứ Pha-đan A-ram, đem về xứ Ca-na-an, nơi cha mình cư ngụ. 19Thừa dịp cha bận đi hớt lông cừu, Ra-chên đánh cắp các thần tượng gia đình.
20Gia-cốp lập mưu đánh lạc hướng La¬-ban, người Sy-ri, không cho ông biết ý định hồi hương của mình, 21bất thần đem cả gia đình, tài sản qua sông Phát-giang, trực chỉ về núi Ga-la-át.

La-ban đuổi bắt Gia-cốp

22Ba ngày sau, có người báo cáo Gia-cốp đã trốn đi, 23La-ban lập tức triệu tập bà con và người nhà, đuổi theo Gia-cốp suốt bảy ngày, đến tận núi Ga-la-át mới bắt kịp. 24Thượng Đế liền báo mộng cho La-ban, người Sy-ri: "Dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nặng lời với Gia-cốp!"
25Đuổi đến núi Ga-la-át, La-ban thấy gia đình Gia-cốp cắm trại trên sườn núi bên kia, nên cho các thủ hạ cắm trại bên này. 26La- ban sừng sộ hỏi Gia-cốp: "Cháu làm chi vậy? Tại sao cháu gạt cậu và áp giải các con gái cậu như tù binh? 27Sao lại bí mật trốn đi và đánh lạc hướng? Sao không cho cậu biết, để cậu đem ban hát, dàn nhạc tiễn đưa cho thêm phần long trọng? 28Sao không để cho cậu hôn từ biệt con cháu của cậu? Việc cháu làm thật là điên dại! 29Cậu có quyền hại cháu, nhưng Thượng Đế của cha cháu đã dặn cậu tối qua: 'Dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nặng lời với Gia-cốp!' 30Nay cháu mong mỏi về quê cha đất tổ nên đã ra đi, nhưng tại sao lại đánh cắp các thần tượng của cậu?"
31Gia-cốp đáp: "Vì cháu sợ cậu bắt lại hai con gái của cậu nên cháu phải ra đi bất thần như thế. 32Còn các thần tượng của cậu, đứa nào lấy thì đáng bị trời đánh thánh vật! Trước mặt đông đủ anh em, cậu cứ vào soát các hành lý của cháu đi, xem có vật gì thuộc về cậu thì cứ việc thu hồi. (Gia-cốp thực tình không biết Ra-chên đã đánh cắp các thần tượng ấy). 33Vậy, La-ban lần lượt vào lục soát các trại của Gia-cốp. Từ trại Lê-a, La-ban bước qua trại Ra-chên. 34Số là Ra-chên đã đem giấu mấy thần tượng đó dưới bành lạc đà rồi ngồi chân lên. La-ban soát khắp trại cũng chẳng tìm thấy thần tượng. 35Ra-chên giải thích: "Thưa cha, vì con có tháng, nên không đứng dậy đón rước cha được, xin cha miễn chấp!" La-ban lại lục soát nhưng cũng chẳng tìm ra tượng thần đâu cả.
36Gia-cốp đùng đùng nổi giận, cự La¬-ban: "Cháu có phải là đứa tù tội hay sao mà cậu hầm hầm rượt bắt như thế? 37Cậu lục soát tất cả các hành lý của cháu, cậu có tìm ra vật gì thuộc quyền sở hữu của cậu không? Cậu cứ đem tang vật ra đây cho bà con hai bên xét xử. 38Suốt 20 năm cháu trọ tại nhà cậu, có khi nào cháu để cho cừu, dê của cậu bị sảo thai, có khi nào cháu ăn thịt cừu đực trong bầy cậu! 39Cháu chẳng bao giờ đem về cho cậu một con gia súc nào bị thú dữ cắn xé! Nếu có thì cháu cũng đã bồi thường cho cậu. Thế mà cậu cứ cằn rằn đòi cháu bồi hoàn những con bị trộm cắp ban ngày và đêm khuya! 40Ban ngày cháu bị nắng nóng như thiêu, ban đêm cháu chịu lạnh lẽo, ngủ cũng không an giấc. 41Suốt 20 năm trời chịu đựng gian khổ như thế cũng vì muốn cưới hai cô con gái cậu mà phải lao công 14 năm, còn 6 năm đầu tắt mặt tối cũng chỉ vì mấy bầy súc vật, thế mà cậu còn tráo trở, thay đổi giao kèo cả mười lần! 42Nếu cháu không được sự phù hộ của Thượng Đế thân phụ cháu là Chân Thần của Áp-ra-ham mà thân phụ cháu kính thờ, chắc hẳn bây giờ cậu đuổi cháu đi với hai bàn tay trắng. Thượng Đế đã thấy rõ nỗi đau khổ của cháu và nhìn nhận công khó của cháu, nên đêm qua Ngài đã xét xử công minh rồi!"

La-ban và Gia-cốp kết ước

43La-ban đáp: "Đám phụ nữ này là con gái của cậu, các đứa trẻ này là cháu của cậu. Các bầy gia súc cháu có đây cũng là của cậu. Bất cứ vật gì cháu có ngày nay cũng là tài sản của cậu hết. Có lý nào cậu lại làm hại cho con, cho cháu của cậu sao! 44Cháu hãy đến đây kết ước với cậu, để có một bằng chứng từ nay về sau giữa đôi bên!"
45Gia-cốp liền chọn một tảng đá, dựng lên làm tấm bia, 46rồi bảo gia nhân lượm đá dồn lại làm một đống lớn quanh tấm bia. Gia-cốp và La-ban ngồi ăn bên đống đá. 47,48Hai người đều coi nó là "Đống đá chứng tá," nhưng La-ban gọi là Giê-ga Sa-ha-đu-ta còn Gia-cốp gọi là Ga-lét. La-ban nói: "Đống đá này sẽ làm chứng giữa cháu và cậu nếu bên nào muốn xâm phạm địa giới này." 49Vì thế đống đá này cũng được gọi là "Tháp Canh" (Mích-ba) vì La-ban giải thích: "Cầu Chúa canh giữ cháu và cậu khi ta xa cách nhau. 50Nếu cháu bạc đãi con gái cậu, mà lấy vợ khác, thì cháu nên nhớ rằng dù cậu không biết đi nữa, thì Thượng Đế vẫn biết rõ. 51,52Đống đá này làm chứng giữa cháu và cậu về lời cam kết hai bên chẳng bao giờ vượt qua giới hạn này để tiến công nhau. 53Nếu ai vi phạm giao ước này, nguyện Thượng Đế của Áp- ra-ham và Na-cơ và của tổ phụ họ tiêu diệt nó đi!"
Vậy Gia-cốp thề trước mặt Thượng Đế Toàn năng của Y-sác, cha mình rằng sẽ luôn luôn tôn trọng biên giới này.
54Gia-cốp dâng cho Thượng Đế một tế lễ trên đỉnh núi và mời bà con dự tiệc, rồi ở cả đêm với họ trên núi. 55Hôm sau, La-ban dậy sớm hôn từ biệt các con gái và các cháu mình, chúc phước cho con cháu rồi lên đường về quê nhà.