35

Brah Ndu Mât Ton Ma Y-Yakôb Ta Bon Bêthel

1Brah Ndu lah ma Y-Yakôb: "Dâk hom may, hăn hao ta ƀon Bêthel jêh ri gŭ ta nây. Rdâk ta nây du rplay nơng ƀư brah ma Brah Ndu nơm tâm mpơl jêh ma may, rnôk may du bơh muh măt Y-Êsâu nâu may." 2Pô ri Y-Yakôb lah ma ngih păng jêh ri lĕ rngôch phung gŭ ndrel ma păng. "Cha lơi hom rup brah bu năch ta nklang khân may. Ƀư kloh hom khân may nơm, jêh ri rgâl lơi kho ao khân may. 3Dâk hom he, hăn hao ta ƀon Bêthel, gay ma ta nây gâp dơi rdâk du rplay nơng ƀư brah ma Brah Ndu, Nơm plơ̆ lah jêh ma gâp tâm nar gâp uh ah, jêh ri gŭ rêh ndrel ma gâp tâm ăp trong gâp sak nsong." 4Khân păng ăn ma Y-Yakôb lĕ rngôch rup brah bu năch khân păng geh jêh ri thek khân păng mblo ta tôr. Y-Yakôb brôi ndơ nây tâm dâng tơm si êp ƀon Sichem.
5Dôl khân păng hăn, Brah Ndu nhhu phung gŭ tâm lĕ rngôch ƀon jŭm khân păng, pô ri phung nây mâu tĭng ôh phung kon Y-Yakôb. 6Y-Yakôb ndrel ma lĕ rngôch phung păng tât ta ƀon Lus tâm n'gor Kanaan (ƀon nây jêng ƀon Bêthel). 7Păng rdâk ta du rplay nơng ƀư brah jêh ri rnha ntŭk nây Êl Bêthel, yorlah ta nây Brah Ndu tâm mpơl jêh ma păng tơ lah păng du bơh nâu păng. 8Jêh ri H'Dêbôra khĭt, n'hat na bu ur nơm mpu jêh H'Rêbêka, jêh ri bu tâp păng tâm dâng Bêthel ta tơm si, jêh ri bu rnha tơm si nây Alôn Bakut.
9Brah Ndu hŏ tâm mpơl jêh lĕ ma Y-Yakôb tơ lah păng văch tă bơh n'gor Padan Aram, jêh ri Brah Ndu mât ton ma păng. 10Brah Ndu lah ma păng: "Amoh may Y-Yakôb, amoh may bu mâu mra rnha Y-Yakôb ôh, ƀiălah amoh may mra jêng Y-Israel, "Pô ri Brah Ndu tâm amoh păng Y-Israel. 11Brah Ndu lah ma păng: "Gâp jêng Brah Ndu, Nơm Geh Lĕ Nau Brah. Ăn may ƀư ăn bĭk. Du phung mpôl băl jêh ri âk phung mpôl băl mra luh tă bơh may, jêh ri tă bơh ndŭl proch may mra luh phung hađăch. 12Gâp mra ăn ma may jêh ri ma phung kon sau may pa kơi may n'gor gâp ăn jêh ma Y-Abraham jêh ri ma Y-Isăk." 13Jêh ri Brah Ndu hao bơh păng bơh ntŭk Brah Ndu ngơi jêh ma păng. 14Y-Yakôb rdâk ndơ tâm mbên ma lŭ ta ntŭk Brah Ndu ngơi jêh đah păng Bêthel.

H'Rachel Khĭt

16Khân păng du hăn bơh ƀon Bêthel; jêh ri tơ lah khân păng ăt hôm ngai ê tât ta ƀon Êphrata. H'Rachel nkeng jêr ngăn. 17Dôl păng nkeng jêr ngăn n'hŭm lah ma păng. "Lơi klach ôh yorlah ay mra geh du huê kon bu klâu." 18Dôl huêng păng ntơm du (Yorlah păng khĭt) păng tâm amoh Y-Bennôni, ƀiălah mbơ̆ păng tâm amoh păng Y-Benjamin. 19Pô ri H'Rachel khĭt jêh ri bu tâp păng ta trong Êphrata (ƀon nây jêng ƀon Bêtlêhem) 20Y-Yakôb rdâk ndơ tâm mbên môch H'Rachel nây hôm tât ta nar aơ. 21Y-Israel hăn jêh ri pâng ngih bok ta kah tĕ ngih tŭm Êder, 22Dôl Y-Israel gŭ tâm n'gor nây Y-Ruben hăn bêch đah H'Bilha ur yông mbơ̆ păng; jêh ri Y-Israel tăng nau nây.

Phung Kon Bu Klâu Y-Yakôb

 Y-Yakôb geh jât ma bar nuyh kon bu klâu. 23Phung kon bu klâu H'Lêa: Y-Ruben kon deh bôk rah ma Y-Yakôb, Y-Simêôn, Y-Lêvi, Y-Yuda, Y-Isakar, jêh ri Y-Sabulôn. 24Phung kon bu klâu H'Rachel: Y-Yôsep jêh Y-Benjamin, 25Phung kon bu klâu H'Bilha n'hat na bu ur H'Rachel: Y-Dan jêh ri Naptali, 26Phung kon bu klâu H'Silpa n'hat na bu ur H'Lêa: Y-Gat jêh ri Aser. Aơ yơh phung kon bu klâu bu deh ma Y-Yakôb ta n'gor Padan Aram.

Y-Isăk Khĭt

27Y-Yakôb tât ta Y-Isăk mbơ̆ păng ta Mamrê, ƀon Kiriat-Arba (nâm bu ntĭt ƀon Hêbron), ta nây Y-Abraham jêh ri Y-Isăk gŭ jêh. 28Lĕ rngôch nar Y-Isăk gŭ rêh geh du rhiăng pham jât năm. 29Y-Isăk tăch n'hâm khĭt, jêh ri bu tâm rƀŭn păng ndrel ma mpôl băl păng. Păng ranh jêh ri ranh jŏk jêh. Y-Êsâu jêh ri Y-Yakôb phung kon bu klâu păng tâp păng.