38

Giu-đa lập gia đình

1Giu-đa lìa gia đình xuống A-đu-lam, trọ tại nhà Hy-ra. 2Phải lòng một thiếu nữ Ca-na-an, con gái của Su-a, Giu-đa lo ngay việc cưới xin. 3-5Hai vợ chồng sinh được ba con trai: Hê-rơ, Hồ-nan và Sê-la. Giu-đa chỉ đặt tên cho con trưởng nam và để vợ đặt tên cho hai đứa con kia.
6Khi Hê-rơ đến tuổi trưởng thành, Giu-đa thu xếp cho con cưới cô Ta-ma. 7Nhưng Hê-rơ là người gian ác, nên bị Chúa phạt phải chết sớm.
8Giu-đa bảo Hồ-nan: "Con phải cưới Ta-ma và sinh con nối dõi cho anh, đúng theo luật định." 9Nhưng Hồ-nan biết nếu có sinh con ra cũng không thuộc về mình nên cứ để xuất tinh ra ngoài, cho Ta-ma đừng thụ thai. 10Hành động ấy không đẹp lòng Chúa, nên Hô-nan cũng phải chết sớm. 11Giu-đa bảo Ta-ma: "Con cứ về quê mẹ thủ tiết đợi chờ một thời gian, cho đến khi Sê-la khôn lớn!" (vì ông sợ không khéo Sê-la cũng chết luôn như hai anh). Ta-ma vâng lời về nhà cha mẹ. 12Sau một thời gian vợ Giu-đa qua đời. Qua kỳ tang chế, Giu-đa rủ Hy-ra đi Thim-na thăm các nhân công chuyên hớt lông cừu của mình. 13Được tin ông gia sắp đến Thim-na để hớt lông cừu, 14Ta-ma liền bỏ áo quả phụ, hóa trang, mang mạng che mặt và đến ngồi bên cổng thành Ê-nam trên đường đi Thim-na. Ta-ma hy vọng được ông gia cho mình kết tóc xe tơ với Sê-la vì chàng đã khôn lớn rồi. 15Giu-đa đến nơi, thấy Ta-ma che mặt, không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mãi dâm, 16liền đến gạ gẫm. Ta-ma hỏi: "Ông cho tôi bao nhiêu?" 17Giu-đa đáp: "Một con dê con." Ta-ma đề nghị: "Ông phải đặt cọc một cái gì trước khi gửi dê con đến cho tôi chứ!" 18Đặt cọc gì đây? -"Chiếc nhẫn, sợi giây và cây gậy trên tay ông đó là được rồi!" Giu-đa đồng ý; do đó Ta-ma thụ thai. 19Nàng đứng dậy về nhà, cởi bỏ hóa trang và mặc lại chiếc áo quả phụ.
20Giu-đa nhờ Hy-ra đem dê con đến Ê-nam để thu lại các vật đặt cọc, nhưng Hy-ra tìm mãi không thấy người đàn bà ấy. 21Hy- ra hỏi dân chúng Ê-nam: "Cô gái mãi dâm thường ngồi bên lề đường tại Ê-nam đi đâu rồi?" Họ đáp: "Ở đây làm gì có gái mãi dâm!" 22Hy-ra quay về, báo cáo cho Giu-đa: "Tôi tìm nó không được, hỏi dân chúng thì họ quả quyết rằng trong thành phố không có gái mãi dâm. " 23Giu-đa đáp: "Thôi, cứ để nó giữ các thứ ấy cũng được, đừng để người ta bêu diếu chúng ta. Tôi đã đúng hẹn gửi dê con cho nó, mà anh tìm nó không được thì đành chịu vậy!"
24Ba tháng sau, có người đến báo cáo cho Giu-đa: "Ta-ma, con dâu ông làm đĩ nên chửa hoang rồi!" Giu-đa nổi giận quát: "Đem nó ra thiêu sống đi!" 25Ta-ma bị bắt đem ra dàn hỏa thiêu, liền nhờ người đem các vật đặt cọc trình cho Giu-đa: "Xin cha xét lại, xem các vật này của ai đây! Con thụ thai do người đó!" 26Giu-đa giật mình nhìn nhận: "Ta-ma phải lẽ hơn ta rồi! Chỉ vì ta không chịu cho Sê-la kết tóc xé tơ với nó như luật định..." Từ đó, Giu-đa kiêng nể Ta- ma.
27Đến ngày lâm bồn, Ta-ma sinh đôi. 28Một đứa sắp lọt lòng mẹ, cô hộ sinh cột sợi chỉ đỏ vào tay nó, 29nhưng nó rút tay vào. Thấy đứa kia ra trước, cô hộ sinh ngạc nhiên: "Gớm! Mày ở đâu mà xông ra đây!" Vì thế người ta đặt tên nó là Phê-rết (có nghĩa là xông ra. 30Em nó lọt lòng sau, tay vẫn còn sợi chỉ đỏ, được đặt tên là Xê-ra.