39

Cuộc đời trong sạch của Giô-sép tại Ai-cập

1Xuống đến Ai-cập, Giô-sép bị các lái buôn Á-rập bán cho tướng Phô-ti-pha, chỉ huy lữ đoàn thị vệ của vua Ai-cập. 2Chúa ở với Giô-sép, phù hộ chàng trong mọi công việc tại nhà chủ nên chàng làm gì cũng thành công tốt đẹp. 3,4Phô-ti-pha phải nhìn nhận Thượng Đế phù hộ Giô-sép cách đặc biệt nên nể vì, trọng dụng chàng và một hôm cử chàng làm quản gia coi sóc mọi việc trong nhà. 5Từ ngày đó, Chúa ban phúc lành cho gia đình, súc vật và tài sản của Phô-ti-pha, 6nên ông giao trọn mọi việc cho Giô-sép, không cần bận tâm đến việc nhà nữa, chỉ còn chọn thực đơn cho thích khẩu mà thôi.
Giô-sép là một thanh niên rất đẹp trai.
7Bà chủ mê chàng và một hôm quyến rũ chàng trao ân đổi ái. 8Nhưng Giô-sép cự tuyệt: "Thưa bà, ông chủ đã ủy quyền cho tôi quản lý mọi người mọi vật trong nhà, 9và bằng lòng giao hết cho tôi, chỉ trừ một mình bà vì là vợ của chủ. Tôi đâu dám phạm tội ác này làm buồn lòng Đấng Tạo hóa?" 10Ngày này qua ngày khác, bà chủ cứ liên tiếp quyến rũ, nhưng Giô-sép một mực chối từ.
11Một hôm, thấy Giô-sép làm việc trong nhà, nhìn quanh quất chẳng có ai, 12bà chủ nắm áo kéo chàng lại định giở trò dâm dục. Nhưng Giô-sép giật áo lại không được, dành bỏ luôn chiếc áo, chạy trốn ra khỏi nhà. 13-15Còn lại một mình bẽ mặt, bà chủ nham hiểm lại hô hoán lên để vu vạ: "Bọn gia nhân đâu? Bay ra xem! Tên nô lệ người Hy-bá dám lẻn vào phòng tao định hiếp dâm. Tao tri hô lên nên nó khiếp sợ chạy trốn, bỏ cả áo lại đây này!"
16Giữ chiếc áo làm tang vật, bà chủ đợi chồng về, trơ trẽn vu cáo: 17“Tên nô lệ người Hy-bá mình mua về đó thật là phản trắc! Nó định hãm hiếp em. 18Em kêu cứu ầm ĩ, nó mới khiếp sợ, chạy trốn, bỏ lại cả áo xống!"
19,20Phô-ti-pha giận tím mặt, ra lệnh tống giam Giô-sép và xiềng lại trong ngục tối của hoàng triều. 21Nhưng Chúa vẫn ở với Giô-sép trong ngục tối, làm cho chàng được giám ngục quý mến. 22Chẳng bao lâu, giám ngục ủy quyền cho Giô-sép quản lý cả lao xá, coi sóc tất cả các phạm nhân. 23Từ ngày ấy, giám ngục khỏi bận tâm vì Giô-sép quản trị mọi việc cách tốt đẹp hoàn hảo; Chúa cho bất cứ việc gì Giô-sép bắt tay vào cũng đều thành công may mắn.