39

Y-Yôsep leh anăn Mô̆ Y-Pôtipar

1Phung Ismael djă ba Y-Yôsep kơ čar Êjip. Y-Pôtipar, khua phung kahan Pharaôn, khua kahan phung gak, sa čô Êjip, blei ñu tinăn. 2 Yêhôwa dôk mbĭt hŏng Y-Yôsep, leh anăn ngăn drăp ñu đĭ nanao. Ñu dôk hlăm sang khua ñu, mnuih Êjip. 3Khua ñu ƀuh Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ñu, leh anăn Yêhôwa brei jih bruă ñu ngă jing sơăi. 4Y-Yôsep mâo klei pap ti anăp ală gơ̆, leh anăn mă bruă kơ gơ̆. Gơ̆ brei ñu jing khua kơ sang gơ̆, leh anăn jao jih mnơ̆ng gơ̆ mâo brei ñu kiă. 5Dơ̆ng mơ̆ng hruê gơ̆ brei ñu jing khua hlăm sang gơ̆ leh anăn kơ jih jang dŏ gơ̆ mâo, Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ sang mnuih Êjip kyua Y-Yôsep. Klei jăk jĭn Yêhôwa dôk ti jih jang dŏ dô gơ̆ mâo hlăm sang wăt hlăm hma. 6Gơ̆ lui jih jang mnơ̆ng gơ̆ mâo brei Y-Yôsep kiă kriê; leh anăn gơ̆ amâo lŏ uêñ răng ôh kơ dŏ dô gơ̆, knŏng kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. Y-Yôsep jing siam leh anăn kƀăt êkei.
7Sui ƀiă tinăn, mô̆ khua ñu tluh ƀô kơ Y-Yôsep leh anăn lač, “Đih bĕ hŏng kâo.” 8Ƀiădah ñu hngah leh anăn lač kơ mô̆ khua ñu, “Nĕ anei, khua kâo amâo uêñ ôh ya dŏ dôk hŏng kâo hlăm sang, leh anăn gơ̆ jao leh jih jang mnơ̆ng gơ̆ mâo hlăm kngan kâo. 9Gơ̆ amâo jing prŏng hĭn kơ kâo ôh hlăm sang anei; leh anăn gơ̆ amâo hơưi sa mta mnơ̆ng kơ kâo ôh, knŏng ih, kyuadah ih jing mô̆ gơ̆. Si kâo dưi ngă klei ƀai prŏng anei, leh anăn ngă soh hŏng Aê Diê?” 10Êjai ñu blŭ kơ Y-Yôsep grăp hruê, gơ̆ amâo gưt ôh klei ñu čiăng brei gơ̆ đih hŏng ñu amâodah dôk hjăn hŏng ñu. 11Sa hruê gơ̆ mŭt hlăm sang čiăng mă bruă, leh anăn amâo mâo sa čô mnuih sang anăn dôk hlăm sang ôh. 12Mô̆ khua gơ̆ djă gơ̆ ti ao leh anăn lač, “Đih hŏng kâo.” Gơ̆ lui ao gơ̆ hlăm kngan ñu leh anăn đuĕ kơ tač. 13Tơdah ñu ƀuh gơ̆ lui ao gơ̆ hlăm kngan ñu leh anăn đuĕ kơ tač, 14ñu iêu phung mnuih sang ñu leh anăn lač kơ digơ̆ snei, “Dlăng bĕ, ung kâo atăt ba sa čô mnuih Hêbrơ čiăng mưč kơ drei. Êkei anăn hriê kơ kâo čiăng đih hŏng kâo, ƀiădah kâo ur hŏng asăp kraih. 15Tơdah ñu hmư̆ kâo ur hŏng asăp kraih, ñu lui ao ñu giăm kâo leh anăn đuĕ kơ tač.” 16Leh anăn ñu pioh ao Y-Yôsep giăm ñu tơl khua gơ̆ wĭt kơ sang. 17Ñu blŭ snei, “Dĭng buăl Hêbrơ ih ba kơ drei, hriê kơ kâo čiăng bi hêñ kâo. 18Tơdah kâo ur, ñu lui hĕ ao ñu giăm kâo leh anăn đuĕ kơ tač.”
19Tơdah khua Y-Yôsep hmư̆ klei mô̆ ñu blŭ kơ ñu, lač, “Snei klei dĭng buăl ih ngă leh kơ kâo,” ñu ngêñ snăk. 20Leh anăn khua Y-Yôsep mă Y-Yôsep leh anăn krư̆ ñu hlăm war mnă, anôk arăng krư̆ phung mnă mtao. Y-Yôsep dôk hlăm war mnă. 21 Ƀiădah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng Y-Yôsep leh anăn bi êdah klei jăk kơ ñu, brei ñu mâo klei pap ti anăp ală khua war mnă. 22Khua war mnă brei Y-Yôsep kiă jih jang phung mnă hlăm war anăn; leh anăn ya bruă arăng ngă tinăn, ñu jing pô kiă. 23Khua war mnă amâo dlăng ôh ya bruă Y-Yôsep ngă, kyuadah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ñu; leh anăn Yêhôwa brei bruă ñu jing sơăi.