3

Bunuyh Tŭp Tâm Nau Tih

1Bêh jêng ƀlăch blêr lơn ma lĕ rngôch mpô mpa bri Yêhôva Brah Ndu njêng jêh. Păng lah ma bu ur: "Ngăn hĕ Brah Ndu lah: 'Lơi khân ay may sa ôh play lĕ tơm play tâm đang aơ'?" 2Bu ur lah ma bêh: "Hên dơi sa play bơh lĕ rngôch tơm play tâm đang aơ; 3ƀiălah Brah Ndu lah: 'Lơi sa ôh play tơm si ta nklang đang trau, mâu lĕ dơi pah play nây, klach lah khân ay may khĭt." 4Ƀiălah bêh lah ma bu ur, khân ay mâu mra khĭt ngăn ôh, 5yorlah Brah Ndu gĭt nar khân ay play nây măt khân ay mra lin, jêh ri khân ay mra jêng nâm bu Brah Ndu, gĭt năl nau ueh jêh ri nau mhĭk." 6Pô ri tơ lah bu ur saơ play nây sa kah, ueh măt uănh, khlay dơi ăn nau blau mĭn, păng pĕ play nây jêh ri sa. Jêh ri păng ăn đŏng ma sai păng sa. 7Măt lĕ bar hê khân păng lin ro gĭt năl khân păng gŭ rih hôk; jêh ri khân păng jĭm n'ha play rvi njêng ndơ nsrom săk jăn.
8Khân păng tăng nteh Yêhôva hăn tâm đang trau dôl sial rngân ta mhaơ. Bu klâu jêh ri ur păng du krap ma Yêhôva tâm nklang tơm si tâm đang. 9Ƀiălah Yêhôva Brah Ndu kuăl bu klâu nây jêh ri lah ma păng: "Mbah ntŭk may gŭ?" 10Bu klâu nây lah: "Gâp tăng nteh may tâm đang trau, jêh ri gâp klach yorlah gâp gŭ rih hôk; pô ri yơh gâp krap, "11 Yêhôva Brah Ndu lah: "Mbu mbơh ma may gŭ rih hôk? May mâp sa lĕ play tơm si gâp buay jêh, mâu ăn may sa ôh?" 12Bu klâu nây lah: "Bu ur may ăn gŭ ndrel ma gâp, păng yơh ăn ma gâp play nây jêh ri gâp sa." 13Yêhôva Brah Ndu lah ma bu ur: "Moh nau ay ƀư pô nây?" Bu ur lah: "Bêh ndơm gâp, pô ri gâp sa". 14Yêhôva Brah Ndu lah ma bêh: "Yorlah may ƀư jêh pô nây, may geh nau rtăp rak katang lơn ma lĕ rngôch mpa rong, jêh ri mpô mpa bri; may mra vơr ma ndŭl may, jêh ri mra sa ndruyh neh lĕ nar may gŭ rêh. 15Gâp mra njêng nau tâm rlăng may đah bu ur nây, nđâp ma nau tâm rlăng kon sau may đah kon sau păng, păng mra ƀư sôt păng mra ƀư sôt bôk may jêh ri may ƀư sôt ndơl jâng păng." 16Păng lah ma bu ur: "Gâp mra n'hao nau ji ay dôl ay ntreo; jêh ri ay mra deh ma nau ji đŏng; ƀiălah ay ăt mra ŭch ma sai ay, jêh ri păng mra jêng Kôranh ay." 17Jêh ri păng lah ma Y-Ađam: "Yorlah may tông jêh bâr ur may jêh ri sa jêh play tơm si gâp buay, hŏ lah jêh: 'Lơi may sa ôh play nây'.' Neh geh nau rtăp rak yor may; may mra geh ndơ sông sa tă bơh neh ma nau ŏk rgănh lĕ nar may gŭ rêh. 18Neh mra hon tơm lok jêh ri rtau lok ma may, jêh ri may mra sa n'ha trau bri. 19May mra sông sa piăng trau may ma dak rhal ta muh măt may tât may plơ̆ sĭt tay ma neh. Yorlah tă bơh neh yơh bu njêng jêh may yorlah may jêng ndruyh neh, jêh ri may mra plơ̆ sĭt tay jêng ndruyh neh. 20Bu klâu tâm amoh ur păng H'Êvơ yorlah păng jêng me ma lĕ rngôch bunuyh. 21Jêh ri Yêhôva Brah Ndu ƀư an ma Y-Ađam jêh ri ma ur păng ao ntâu, jêh ri sâm nsoh khân păng.
22Yêhôva Brah Ndu lah: "Aơ, bunuyh jêng jêh nâm bu he, gĭt năl nau ueh jêh ri nau mhĭk, Aƀaơ aơ klach lah păng yơr ti pĕ play tơm si nau rêh, sa, jêh ri gŭ rêh n'ho ro." 23Yor nây, Yêhôva Brah Ndu mprơh păng bơh đang trau Êđen, gay ma păng pŏk kuai neh, bơh nĕ yơh bu njêng jêh păng. 24Yêhôva Brah Ndu mprơh bunuyh nây, jêh ri pa lơ đang trau Êđen păng dơm phung Chhêrubim jêh ri đao gưm hit ma mpiăt ŭnh ndăch vĭr ƀaƀơ gay ma king trong hăn ta tơm play nau rêh.