3

Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi

1Trong các loài động vật Thượng Đế tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn dò xét người nữ: "Có phải Thượng Đế cấm chị không được ăn mọi thứ cây trong vườn không?"
2“Chúng tôi được ăn các thứ trái cây trong vườn chứ!" người nữ đáp, 3“chỉ mỗi cây trồng giữa vườn, Thượng Đế không cho chúng tôi ăn, cũng không được sờ mó, nếu trái lệnh chúng tôi sẽ chết."
4Rắn quả quyết: "Chắc chắn không chết đâu! 5Thượng Đế biết rõ khi nào ăn, mắt anh chị mở ra, anh chị sẽ giống như Thượng Đế, biết phân biệt thiện ác."
6Người nữ nhìn trái cây thèm thuồng, thấy vừa ngon vừa đẹp, lại mở mang trí khôn, liền đưa tay hái ăn, rồi trao cho chồng đứng bên mình chồng cũng ăn nữa. 7Mắt hai người mở ra, biết mình trần truồng, liền kết lá vả che thân.
8Đến chiều, nghe tiếng Thượng Đế Hằng Hữu đi qua vườn, A-đam và vợ liền ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn. 9Thượng Đế gọi: "A-đam, con ở đâu?"
10A-đam thưa: "Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ quá nên đi trốn, vì con trần truồng."
11Thượng Đế hỏi: "Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây Ta cấm phải không?"
12A-đam thú nhận: "Người nữ Chúa cho sống với con đã đưa con trái cây, và con ăn rồi."
13Thượng Đế Hằng Hữu hỏi người nữ: "Sao con làm điều đó?"
-"Rắn lừa gạt con, nên con ăn," người nữ đáp.
14Thượng Đế Hằng Hữu quở rắn: "Vì mầy đã làm điều ấy, trong tất cả các loài gia súc và thú rừng, chỉ mầy bị nguyền rủa. Mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. 15Ta sẽ đặt hận thù giữa mầy và người nữ, giữa hậu tự mầy và Hậu tự người nữ. Người sẽ chà đạp đầu mầy, còn mầy cắn gót chân Người."
16Thượng Đế bảo người nữ: "Ta sẽ tăng thêm khốn khổ khi thai nghén; con sẽ đau đớn khi sinh con; dục vọng con sẽ hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị con."
17Quay sang A-đam, Thượng Đế phán: "Vì con nghe lời vợ, ăn trái cây Ta đã ngăn cấm, nên đất bị nguyền rủa, trọn đời con phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn. 18Đất sẽ mọc gai gốc và gai độc; con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng. 19Con phải đổi mồ hôi lấy bát cơm, cho đến ngày con qua đời trở về đất, là cội nguồn của con. Là bụi đất, con phải trở về bụi đất."
20A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người. 21Thượng Đế Hằng Hữu lấy da thú làm áo mặc cho A-đam và Ê-va.
22Thượng Đế Hằng Hữu phán: "Này, loài người đã biết phân biệt thiện ác y như Chúng Ta. Nếu bây giờ nó đưa tay hái ăn trái cây Sự Sống, nó sẽ sống vĩnh viễn!" 23Vì thế, Thượng Đế đuổi A-đam khỏi vườn Ê-đen để khai khẩn đất mà Ngài đã dùng tạo nên (loài) người. 24Khi đuổi người ra, Thượng Đế đặt các thiên thần cầm kiếm chói lòa tại phía đông vườn để canh gác con đường dẫn đến cây Sự Sống.