42

Các con trai Gia-cốp đi xuống Ai-cập mua lúa - Giô-sép nhìn biết các anh mình

1Nghe nước Ai-cập có lúa, Gia-cốp bảo các con trai: "Sao các con cứ ngồi đó nhịn đói mà nhìn nhau? 2Này, cha nghe bên Ai- cập bán lúa, các con qua mua, để chúng ta khỏi chết." 3Mười người anh Giô-sép lên đường qua Ai-cập mua lúa. 4Gia-cốp không cho Bên-gia-min, em Giô-sép đi theo các anh, vì sợ bị nguy hiểm. 5Vậy các con trai Y-sơ-ra-ên đến Ai-cập mua lúa cùng với bao nhiêu người khác, vì xứ Ca-na-an cũng bị đói lớn. 6Lúc ấy Giô- sép làm Tể tướng nước Ai-cập, kiêm việc bán lúa cho nhân dân. Các anh Giô-sép đến quỳ gối, sấp mình xuống đất trước mặt ông. 7Thấy họ, Giô-sép nhận ra ngay, nhưng giả vờ không biết, gay gắt hỏi: "Mấy anh ở đâu tới?" Họ đáp: "Chúng tôi từ Ca-na-an đến mua lúa." 8Dù Giô-sép biết họ, họ vẫn không nhận ra ông. 9Nhớ lại giấc mơ về các anh ngày trước, ông quát: "Các anh làm gián điệp, đến đây trinh thám đất nước ta!" 10Họ phân trần: "Thưa ông, các tôi tớ ông đây chỉ đến mua lương thực. 11Chúng tôi đều là anh em ruột, thuộc gia đình lương thiện, không phải là gián điệp." 12Giô-sép quả quyết: "Không, các anh chỉ đến đây do thám để biết rõ nhược điểm của đất nước này!" 13Họ lại thưa: "Các tôi tớ ông đây gồm 12 người, anh em cùng cha, quê tại Ca-na-an. Hiện người út ở nhà với cha, còn một người mất tích." 14Nhưng Giô-sép đáp: "Như ta đã nói, các anh làm gián điệp. 15Đây là cách ta thử các anh. Ta thề trên mạng sống của vua, các anh chẳng được rời khỏi Ai-cập nếu em út các anh không đến đây. 16Một người trong các anh trở về đem em út đến, còn tất cả sẽ bị giam vào ngục. Ta sẽ kiểm chứng lời khai các anh. Nếu nói dối, chắc hẳn các anh làm gián điệp." 17Rồi Giô-sép tống giam họ trong ngục ba ngày.

Giô-sép buộc các anh phải đem Bên-gia- min xuống

18Ngày thứ ba, Giô-sép bảo họ: "Ta kính sợ Thượng Đế, nên sẽ đối xử khoan hồng với các anh. 19Nếu các anh lương thiện, ta chỉ giam giữ một người, còn tất cả được về nhà, mang theo lương thực nuôi gia đình. 20Sau đó, phải trở lại đây với người em út để xác nhận lời khai các anh. Nếu các anh nói thật, sẽ được trả tự do." Họ vâng lệnh Giô-sép. 21Các anh em bảo nhau: "Chúng ta mắc họa vì có tội với em chúng ta. Lúc nó đau khổ tuyệt vọng van xin, chúng ta đã chẳng thương xót!" 22Ru-bên trách: "Anh đã bảo đừng hại đứa trẻ mà các em không nghe. Bây giờ chúng ta phải trả nợ máu." 23Họ không ngờ Giô-sép nghe và hiểu, vì lúc nói chuyện ông vẫn dùng người thông dịch. 24Giô-sép bước ra ngoài khóc, rồi quay lại, sai người trói Si-mê-ôn trước mặt họ. 25Ông ra lệnh đầy tớ đổ lúa vào bao các anh, để tiền lại trong mỗi bao, cũng cấp thêm lương thực đi đường. 26Các anh em chất lúa trên lưng lừa, và lên đường. 27Đến quán trọ, một người mở bao lúa cho lừa ăn, thấy tiền mình trong miệng bao, 28liền gọi các anh em: "Này, tiền của tôi sao người ta để lại trong bao?" Họ kinh sợ, run rẩy bảo nhau: "Thượng Đế làm gì cho chúng ta đây?"

Gia-cốp không cho Bên-gia-min đi

29Họ về nhà Gia-cốp cha mình tại xứ Ca- na-an, tường trình mọi việc: 30“Tể tướng nước Ai-cập nói rất gay gắt, tình nghi chúng con làm gián điệp. 31Chúng con thưa: Chúng tôi là người lương thiện, không phải gián điệp. 32Chúng tôi mười hai người, anh em cùng cha, một người mất tích, người út ở nhà với cha, tại xứ Ca-na-an. 33Tể tướng bảo chúng con: Đây là cách ta xét lời khai các anh. Hãy để một người ở đây làm con tin, và đem lương thực về nuôi gia đình. 34Rồi đưa em út đến để chứng tỏ các anh lương thiện, không làm gián điệp. Ta sẽ thả người kia, và các anh được tự do đến xứ này mua lúa." 35Khi các anh em mở bao đổ lúa ra, thấy tiền mỗi người vẫn còn trong bao, cả nhà đều sợ hãi. 36Gia-cốp than trách: "Chúng mày làm mất con tao; mất Giô-sép, mất Si-mê-ôn, bây giờ muốn đem Bên-gia-min đi nữa. Sao tao khổ quá thế này!" 37Ru-bên thưa: "Nếu con không đem em về, xin cha cứ giết hai đứa con của con. Cha giao em cho con, con xin chịu trách nhiệm." 38Nhưng Gia-cốp đáp: "Con tao sẽ không đi với chúng mày đâu! Anh nó chết, tao chỉ còn một mình nó, nếu nó bị nguy hiểm dọc dường, lão già này sẽ sầu khổ mà chết."