48

Yacốp Câu Yỗn Con Samiang Yô-sep

1Ntun ki, bữn cũai atỡng Yô-sep neq: “Mpoaq anhia a‑ĩ.”
 Ngkíq, Yô-sep pỡq clơ mpoaq án; cớp án dững Ma-nasê cớp Ep-ra-im, bar lám con samiang án.
2Tữ Yacốp sâng noau pai Yô-sep con samiang án toâq clơ án, ngkíq I-sarel cutóng yuor tacu tâng cachơng. 3Cớp án atỡng Yô-sep neq: “Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq toâq pỡ cứq tâng ntốq Lusơ pỡ cruang Cana-an. Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn ŏ́c bốn sa‑ữi, 4cớp án atỡng cứq neq: ‘Cứq ễ táq yỗn mới cỡt rứh clứng lứq. Cứq táq yỗn mới bữn sa‑ữi tỗp, chơ cứq yỗn mới cớp nheq tŏ́ng toiq mới bữn ndỡm cutễq nâi mantái níc.’ 5Ma bar náq con samiang mới canỡt tâng cruang Ê-yip-tô nhũang cứq sễng pỡ nâi, bar náq ki la ariang con cứq tê. Ngkíq, Ma-nasê cớp Ep-ra-im la cỡt con cứq machớng Ruben cớp Si-mê-ôn tê. 6Ma máh con canŏ́h mới bữn ntun, ki cỡt con mới; alới bữn roap mun puai ramứh ai alới, Ma-nasê cớp Ep-ra-im. 7Tữ cứq loŏh tễ cruang Padan Aram, cứq bữn ŏ́c ngua lứq cỗ tian Rachel cuchĩt dĩ ria rana tâng cruang Cana-an, tỡ yũah toâq pỡ vil Ep-rat. Cứq tứp án cheq rana pỡq chu Ep-rat.” (Ep-rat bữn ramứh Bet-lahem hỡ.)
8Moâm I-sarel pai ngkíq, án hữm bar náq con samiang Yô-sep, chơ án blớh neq: “Noau nâi?”
9Yô-sep ta‑ỡi mpoaq án neq: “Nâi la con samiang Yiang Sursĩ khoiq yỗn cứq tâng cruang nâi.”
 Chơ Yacốp pai ễn neq: “Sễq mới dững alới toâq pỡ cứq. Cứq ễ câu yỗn alới bữn ŏ́c bốn.”
10Cỗ moat I-sarel khoiq sỡm, án hữm práng prưl sâng. Ngkíq, án yoc alới ỡt cheq án. Chơ án kĩau con Yô-sep, cớp án hũn hĩt alới.
11I-sarel atỡng Yô-sep neq: “Tễ nhũang cứq chanchớm tỡ bữn têq hữm noâng moat mới. Ma cứq dớt lứq Yiang Sursĩ yỗn moat cứq noâng bữn hữm con mới hỡ.”
12Moâm I-sarel pai ngkíq, Yô-sep acŏ́q con samiang án tễ racớl I-sarel, cớp án cucốh cucũoi cheq mpoaq án. 13Yô-sep tếc Ep-ra-im yỗn ỡt coah atĩ avêr I-sarel. Cớp án tếc Ma-nasê yỗn ỡt coah atĩ atoam I-sarel. 14Ma I-sarel satoaq atĩ tâng plỡ alới. Atĩ coah atoam án satoaq tâng plỡ Ep-ra-im con ralŏ́h Yô-sep. Ma atĩ coah avêr, án satoaq tâng plỡ Ma-nasê con clúng Yô-sep.
15Chơ I-sarel câu yỗn Yô-sep neq: “Cứq sễq Yiang Sursĩ A-praham cớp I-sac sang, la Yiang Sursĩ ca bán kĩaq cứq nheq dỡi tamoong cứq toau toâq tangái nâi, 16dếh ranễng Yiang Sursĩ ca khoiq chuai cứq yỗn vớt tễ ramứh túh coat, sễq Yiang Sursĩ yỗn con samiang nâi bữn ŏ́c bốn sa‑ữi. Nhơ tễ con samiang nâi, cứq yoc noau sanhữ níc ramứh cứq, cớp ramứh A-praham, I-sac, la achuaih cớp mpoaq cứq. Cớp cứq sễq Yiang Sursĩ yỗn con samiang nâi bữn tŏ́ng toiq cỡt clứng lứq tâng cốc cutễq nâi.”
17Toâq Yô-sep hữm mpoaq án satoaq atĩ atoam tâng plỡ Ep-ra-im, ngkíq án tỡ bữn bũi mpoaq án táq ngkíq. Chơ án ĩt atĩ mpoaq án tễ plỡ Ep-ra-im chóq tâng plỡ Ma-nasê ễn. 18Yô-sep atỡng mpoaq án neq: “Tỡ bữn pĩeiq ngkíq, mpoaq ơi! Yuaq con nâi la con clúng. Mpoaq cóq satoaq atĩ atoam tâng plỡ án.”
19Ma mpoaq án ta‑ỡi neq: “Cứq dáng chơ, con ơi! Lứq samoât, cứq dáng. Con clúng ki, nỡ‑ra án ndỡm sa‑ữi tỗp cũai cớp cỡt sốt toâr lứq hỡ. Ma án ca a‑ễm nâi, án lứq cỡt toâr hỡn tễ ai án; nỡ‑ra tŏ́ng toiq án cỡt sa‑ữi cruang.”
20Tangái ki I-sarel pai ŏ́c bốn yỗn bar náq con samiang Yô-sep neq: “Nỡ‑ra máh cũai I-sarel talếq ramứh anhia dŏq sễq ŏ́c bốn yỗn cũai canŏ́h; alới ễ pai neq: ‘Sễq Yiang Sursĩ táq yỗn anhia cỡt machớng Ep-ra-im cớp Ma-nasê.’”
 Cỗ Yacốp pai ngkíq, án talếq ramứh Ep-ra-im nhũang ramứh Ma-nasê la con clúng.
21Chơ I-sarel atỡng Yô-sep neq: “Cứq mpoaq cheq ễ cuchĩt chơ. Ma Yiang Sursĩ ễ ỡt níc cớp mới; nỡ‑ra án ễ dững mới chu loah pỡ cruang achúc achiac mới. 22Ma hỡn tễ ki ễn, cứq chiau yỗn mới bữn muoi tâm cutễq hỡn tễ sễm ai mới; la cutễq o lứq tâng cuar cóh Se-kem. Cutễq nâi la cutễq cứq cheng ĩt na dau cớp tamĩang tễ cũai Amô-rit.”