4

Chuyện Ca-in và A-bên

1A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Bà có thai, sinh Ca-in. Bà nói: "Nhờ Thượng Đế, tôi sinh được một người." 2Bà lại sinh A- bên, em Ca-in. Lớn lên, A-bên đi chăn chiên, còn Ca-in làm ruộng. 3Đến mùa, Ca- in lấy hoa quả đồng ruộng làm lễ vật dâng lên Chúa Hằng Hữu. 4A-bên cũng dâng phần thịt mỡ của chiên đầu lòng. Chúa Hằng Hữu nhận lễ vật của A-bên, 5nhưng từ chối lễ vật của Ca-in. Ca-in giận dữ thất vọng đến sạm mặt.
6Chúa Hằng Hữu hỏi: "Tại sao con giận? Sao mặt con sạm lại? 7Nếu con làm điều tốt, lẽ nào không được chấp nhận? Nhưng khi làm điều xấu, hãy coi chừng, vì tội lỗi đang rình rập chờ đợi để hủy diệt con, nhưng con phải thắng nó."
8Ca-in rủ A-bên, em mình ra ngoài đồng. Khi hai anh em ra đó, Ca-in liền xông lại giết em mình.
9Chúa Hằng Hữu hỏi Ca-in: "A-bên, em con đâu?"
"Con không biết! Con đâu phải người trông nom nó!" Ca-in đáp.
10Thượng Đế phán: "Con đã làm gì? Tiếng kêu khóc của máu em con chan hòa dưới đất, đã thấu tai Ta; 11Từ nay, con bị đuổi khỏi mảnh đất đã nhuộm máu em con. 12Dù con trồng trọt, đất cũng không sinh hoa lợi cho con nữa. Con chỉ là người chạy trốn, kẻ lang thang trên mặt đất."
13Ca-in thưa: "Hình phạt ấy nặng quá sức chịu đựng của con. 14Ngày nay Chúa đuổi con khỏi đồng ruộng này, con là kẻ chạy trốn, lang thang xa lánh mặt Chúa. Nếu có ai gặp con, họ sẽ giết con."
15Chúa Hằng Hữu đáp: "Ai giết con sẽ bị phạt bảy lần án phạt của con." Chúa Hằng Hữu đánh dấu trên người Ca-in, để ai gặp ông, sẽ không giết. 16Ca-in lánh mặt Chúa, đến sống tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.

Dòng dõi Ca-in

17Ca-in ăn ở với vợ. Bà có thai sinh Hê- nóc. Ca-in xây một thành phố, gọi là Hê-nóc theo tên con.
18Hê-nóc sinh Y-rát; Y-rát sinh Mê-hu- gia-ên; Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên; Mê- tu-sa-ên sinh Lê-méc.
19Lê-méc lấy hai vợ: A-đa và Si-la. 20A- đa sinh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của dân ở lều, nuôi gia súc. 21Em Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người đánh thụ cầm, thổi sáo. 22Còn Si-la sinh Tu- banh-ca-in, là người rèn các dụng cụ bằng đồng, bằng sắt. Em gái Tu-banh-ca-in là Na-a-ma.
23Một hôm, Lê-méc nói với A-đa và Si- la: "Này, vợ Lê-méc, hãy nghe! Ta đã giết một người, vì nó đánh ta bị thương và một thiếu niên vì nó làm ta đau đớn. 24Ai giết Ca-in sẽ bị phạt bảy lần, còn ai giết ta, sẽ bị báo thù gấp bảy mươi bảy lần."

Sết ra đời

25Sau đó, A-đam và Ê-va còn sinh một con trai nữa, đặt tên là Sết. Ê-va nói: "Thượng Đế cho tôi một con trai khác thay cho A-bên mà Ca-in đã giết." 26Sết cũng sinh con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đời Ê-nót, người ta bắt đầu cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu.