50

Yô-sep Cớp Máh Sễm Ai Án Tứp Yacốp

1Yô-sep kĩau mpoaq án, chơ án nhiam cớp hũn hĩt mpoaq án. 2Chơ Yô-sep ớn cũai khễuq táq yỗn cumuiq tỡ bữn nsóq, yỗn alới thrũan cumuiq mpoaq án. 3Nheq pỗn chít tangái ki, cũai ki thrũan cumuiq I-sarel chóq sac án tâng aluang cumuiq. Puai rit tâng cruang ki, cũai Ê-yip-tô tanúh yỗn Yacốp tapul chít tangái.
4Vớt tangái tanúh, Yô-sep atỡng ayững atĩ puo neq: “Khân anhia sâng sarũiq cứq, ki sễq anhia atỡng puo yỗn án dáng tê tễ santoiq cứq atỡng nâi. 5Mpoaq cứq pai cớp cứq neq: ‘Cứq cheq cuchĩt chơ. Cóq mới tứp cứq pỡ ntốq cứq khoiq thrũan dŏq tâng cruang Cana-an.’ Chơ cứq thễ dũan cớp án ngkíq. Sanua cứq sễq anhia yỗn cứq chu tứp mpoaq cứq pỡ ntốq ki. Toâq moâm, ki cứq píh chu loah pỡ nâi.”
6Puo ta‑ỡi án neq: “Têq mới pỡq tứp mpoaq mới, ariang mới khoiq thễ dũan cớp án chơ.”
7Ngkíq Yô-sep pỡq tứp mpoaq án. Máh cũai ranễng puo, máh cũai sốt dống puo, cớp cũai sốt canŏ́h hỡ tâng cruang Ê-yip-tô pỡq nứng án. 8Nheq máh cũai tâng dống sũ Yô-sep, cớp máh cũai tâng dống sũ sễm ai án, dếh cũai canŏ́h tâng dống sũ mpoaq án pỡq tê. Ống carnễn cớp charán sâng noâng ỡt tâng Cô-sơn. 9Bữn tahan dững sễ kĩen cớp tahan ỡt aséh hỡ pỡq cớp alới. Nheq tữh alới la clứng lứq.
10Tữ alới toâq pỡ ntốq noau dốq púh saro, ramứh Atat, ỡt yáng tooh crỗng Yôr-dan, alới táq rit tứp cumuiq cớp nhiam atếh. Yô-sep tanúh yỗn mpoaq án nheq tapul tangái tâng ntốq ki. 11Ma tữ cũai Cana-an ỡt tâng ntốq ki hữm alới táq rit tứp cumuiq tâng ntốq Atat, ngkíq cũai Cana-an pai neq: “Rit tứp trỗ nâi la toâr lứq yỗn cũai Ê-yip-tô.”
 Yuaq ngkíq cũai Cana-an, amứh loah ntốq ki yáng tooh crỗng Yôr-dan la Aben Mit-rêm.
12Ngkíq, máh con samiang Yacốp táq puai ĩn parnai án khoiq patâp alới chơ. 13Alới dững loah án pỡ cruang Cana-an, cớp tứp án tâng cưp pỡ ruang Mac Pala, choâng cớp ntốq Mam-rê. Ntốq nâi A-praham khoiq chỡng tễ Ep-rôn cũai Hêt, dŏq án têq tứp cũai cuchĩt tễ dống sũ án.

Yô-sep Atỡng Loah Máh Sễm Ai Án

14Moâm alới tứp mpoaq alới, Yô-sep chu loah pỡ cruang Ê-yip-tô parnơi cớp sễm ai án cớp máh cũai canŏ́h ca pỡq cớp án pỡq tứp mpoaq án. 15Ma toâq sễm ai Yô-sep hữm mpoaq alới khoiq cuchĩt chơ, ngkíq alới manoaq atỡng manoaq neq: “Nŏ́q hái ễ táq khân Yô-sep kêt cớp carláh dỡq chóq hái, yuaq hái khoiq táq sâuq chóq án chơ.”
16Ngkíq alới cơiq parnai atỡng Yô-sep neq: “Bo mpoaq tỡ yũah cuchĩt, án patâp hếq atỡng loah mới neq: 17‘Cứq sễq mới táh lôih yỗn máh sễm ai mới khoiq táq sâuq chóq mới tễ nhũang.’ Ma sanua, hếq sễq mới táh lôih yỗn máh ranáq hếq khoiq táq sâuq chóq mới, yuaq hếq la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ mpoaq hái sang.”
 Tữ Yô-sep sâng máh parnai sễm ai án pai, ki án nhiam sĩa.
18Moâm ki, sễm ai toâp toâq pỡ Yô-sep, cớp sacốh racớl choâng moat án, pai neq: “Hếq la cũai sũl anhia.”
19Ma Yô-sep ta‑ỡi loah alới neq: “Anhia chỗi ngcŏh ntrớu. Cứq tỡ têq pláih Yiang Sursĩ. 20Lứq samoât, anhia táq sâuq chóq cứq. Ma Yiang Sursĩ pĩen ŏ́c ki yỗn cỡt o ễn. Yiang Sursĩ táq ngkíq dŏq chuai amoong clứng cũai. 21Ngkíq, anhia chỗi ngcŏh ntrớu. Cứq toâp ễ siem anhia cớp nheq tữh con lacuoi anhia.”
 Yô-sep pai ngkíq, án aliam loah mứt pahỡm máh sễm ai án. Láih parnai Yô-sep o lứq chóq alới.

Yô-sep Cuchĩt

22Ngkíq Yô-sep cớp nheq tữh cũai tâng dống sũ mpoaq án noâng ỡt tâng cruang Ê-yip-tô. Yô-sep tamoong bữn muoi culám muoi chít cumo. 23Moat án bữn hữm con cớp châu Ep-ra-im. Cớp án ca‑ữ tâng nlu án máh con Makir, la con samiang Ma-nasê.
24Chơ Yô-sep atỡng sễm ai án neq: “Cứq cheq ễ cuchĩt. Ma Yiang Sursĩ lứq chuai anhia, yỗn anhia loŏh tễ cruang nâi, toâq pỡ cruang án khoiq parkhán cớp A-praham, I-sac, cớp Yacốp.”
25Moâm Yô-sep pai ngkíq, án yỗn máh con I-sarel thễ dũan cớp án neq: “Toâq Yiang Sursĩ chuai anhia, cóq anhia dững aloŏh nghang cứq tễ cruang nâi.”
26Yô-sep khoiq bữn muoi culám muoi chít cumo, chơ án cuchĩt. Noau thrũan cumuiq Yô-sep táq tỡ yỗn nsóq, cớp chóq tâng hom tâng cruang Ê-yip-tô.