9

Thượng Đế ban phúc cho Nô-ê và truyền các quy tắc

1Thượng Đế ban phúc cho Nô-ê và các con. Ngài phán: "Hãy sinh sản thêm nhiều cho đầy mặt đất. 2,3Các loài thú dưới đất, loài chim trên trời, loài cá dưới biển đều khiếp sợ các con, phục quyền các con. Ta cho các con mọi loài đó làm lương thực, cũng như Ta đã cho cây trái. 4Nhưng không được ăn thịt còn huyết sống. 5,6Cũng không được giết người. Ta sẽ đòi huyết nơi con thú làm đổ huyết các con. Ta cũng đòi huyết nơi kẻ giết anh em mình. Kẻ giết người phải bị xử tử, vì Thượng Đế đã tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài. 7Các con hãy sinh con thật đông, tăng thêm thật nhiều cho đầy mặt đất.

Giao ước Thượng Đế lập với loài người

8Thượng Đế bảo Nô-ê và các con:
9-11“Này, Ta hứa với các con, dòng dõi các con, và với tất cả loài động vật ra khỏi tàu - loài chim trời, loài gia súc, loài thú rừng - từ nay mọi sinh vật sẽ chẳng bao giờ bị nước lụt giết hại nữa, cũng chẳng có nước lụt tàn phá đất nữa.

Cái mống, dấu chỉ về giao ước này

12,13Đây là dấu hiệu của lời hứa: Ta sẽ đặt mống trên mây biểu hiệu lời hứa bất diệt của Ta với con và muôn loài trên đất. 14Khi nào Ta dăng mây trên trời và cầu vồng xuất hiện trên mây, 15Ta sẽ nhớ lại lời hứa với con và muôn loài: sẽ chẳng có nước lụt hủy diệt mọi sinh vật nữa. 16,17Ta sẽ thấy cầu vồng trên mây và nhớ lại lời hứa vĩnh viễn của Ta với con và mọi sinh vật trên đất."

Các con trai của Nô-ê

18Các con trai Nô-ê đã ra khỏi tàu là Sem, Cham và Gia-phết. (Cham là cha của Ca-na-an). 19Do ba con trai Nô-ê mà sinh ra mọi dân tộc trên mặt đất.

Nô-ê say rượu, Ca-na-an bị rủa sả

20,21Nô-ê làm nghề nông, trồng nho, ép rượu. Ông uống say, trần truồng nằm trong trại. 22Cham, cha Ca-na-an, thấy như thế, liền ra ngoài nói với Sem và Gia-phết. 23Hai người này lấy áo choàng vắt vai, đi giật lùi vào trại mặc cho cha, mắt hướng ra bên ngoài, nên không nhìn thấy cha trần truồng. 24Khi Nô-ê tỉnh rượu, hay được con thứ đã làm cho mình, 25liền nói: "Ca-na-an bị nguyền rủa, "Nó sẽ làm nô lệ hèn hạ nhất của anh em nó."
26Ông nói tiếp: "Tôn vinh Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Sem,
"Nguyện Ca-na-an làm nô lệ cho nó.
27“Nguyện Thượng Đế mở rộng bờ cõi của Gia-phết,
"cho nó sống trong trại của Sem
"và Ca-na-an làm nô lệ cho họ."
28Sau nước lụt Nô-ê sống thêm 350 năm,
29và qua đời năm 950 tuổi.