3

Vil Yaru-salem Tỡ Ễq Trĩh

1Bap lứq toâq pỡ vil Yaru-salem! Vil ki nhơp apỗ lứq; án táq choac chóq Yiang Sursĩ cớp padâm máh cũai proai tâng vil alới bữm. 2Cũai vil nâi tỡ ễq trĩh santoiq Yiang Sursĩ sưoq, tỡ la roap ĩt parnai án tĩeih atỡng. Cũai vil nâi tỡ bữn noap loâng Yiang Sursĩ, tỡ la sễq án rachuai. 3Máh cũai sốt tâng vil nâi la samoât cula samín bữr arư; máh cũai parchĩn parnai la samoât ayoŏng chuaq cha sadâu, án ham tỡ ễq dŏq muoi cỗc nghang loâng toau poang tarưp. 4Máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ỗt sác cớp raphếq rathũ; máh cũai tễng rit sang táq ranáq tanghang tâng dống sang Yiang Sursĩ, cớp alới pĩen phễp rit Yiang Sursĩ, cỗ alới yoc ễ bữn kia. 5Ma Yiang Sursĩ noâng ỡt tâng vil nâi; án táq ống ranáq pĩeiq sâng, cớp tỡ nai táq lôih. Cu tarưp án dững ŏ́c tanoang tapứng atoâq yỗn máh cũai proai án tỡ nai ta-ŏh. Tam án táq ngkíq chơ, ma máh cũai sâuq noâng ễ táq níc ranáq lôih, cớp tỡ nai sâng casiet táq.
6Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq khoiq pupứt sa‑ữi cruang cũai chơ; cứq khoiq talốh táh nheq vil alới, cớp yỗn viang vil cớp ngôl kĩaq máh vil ki cỡt rúng ralốh. Máh vil ki cỡt vil rangual, ŏ́q cũai ỡt; tỡ bữn noau khlâiq noâng. 7Cứq khoiq chanchớm cũai proai cứq ễ yám noap loah cứq, cớp roap ĩt máh ranáq cứq arĩen alới, cớp tỡ bữn khlĩr noâng. Ma vớt tễ tangái ki tỡ bữn dũn, alới táq ranáq sâuq clữi tễ nhũang ễn.”
8Yiang Sursĩ pai neq: “Ngkíq, cóq anhia acoan! Anhia acoan tangái cứq yuor tayứng dŏq chíl máh cũai na láih parnai cứq. Yuaq cứq khoiq chanchớm samoât lứq chơ ễ parỗm máh cũai cớp máh cruang cũai, dŏq alới chim thữ tễ cứq cutâu mứt. Chũop cốc cutễq nâi pĩeiq talốh, cỗ mứt cứq cutâu lứq samoât ũih.
9“Chơ cứq ễ pĩen mứt pahỡm dũ tỗp cũai yỗn alới câu sễq ống tễ cứq toâp, tỡ bữn câu sễq tễ yiang canŏ́h noâng. Ngkíq, nheq tữh alới ễ trĩh cứq. 10Máh cũai proai cứq ca ỡt parsáng-parsaiq, alới ễ dững crơng chiau sang yỗn cứq tễ cruang Ê-thia-bi cớp máh cruang coah tooh crỗng Nil. 11Tâng tangái ki, cũai proai cứq tỡ bữn sâng casiet táq noâng cỗ tian anhia táq choac chóq cứq. Cứq ễ cachĩt pathréc nheq dũ náq cũai ca achỗn tỗ cớp táq pampla; chơ anhia tỡ bữn táq choac noâng chóq cứq tâng cóh miar khong cứq. 12Cứq ễ dŏq tâng ntốq ki máh cũai ca tỡ bữn ỗt sác, cũai asễng tỗ, cớp cũai ca sễq cứq rachuai alới. 13Máh cũai I-sarel noâng khlâiq, alới tỡ bữn táq lôih chóq cũai canŏ́h noâng; alới tỡ bữn táq ntỡng lauq, cớp tỡ ễq raphếq rathũ cũai canŏ́h. Alới cỡt sốc bữn achỗn, cớp ỡt plot-plál ễn, tỡ bữn sâng ngcŏh cũai aléq noâng.”

Cansái Ũat Cỗ Sâng Bũi Óh Lứq

  14Ơ tỗp I-sarel ơi! Cóq anhia ũat khễn cớp ỡn chỡ!
   Ơ vil Yaru-salem ơi! Anhia cóq sâng bũi hỡr nheq tễ mứt pahỡm.
  15Yiang Sursĩ tỡ bữn ễ táq noâng tỗp anhia;
   án khoiq pupứt nheq chơ máh cũai par‑ũal anhia.
  Yiang Sursĩ, la Puo cũai I-sarel, ỡt nứng anhia;
   sanua anhia tỡ bữn túh clơng ngcŏh ramứh ntrớu noâng.
  16Tâng tangái ki, máh cũai ễ pai chóq vil Yaru-salem neq:
   “Ơ vil Si-ôn ơi! Chỗi ngcŏh ntrớu!
   Chỗi yỗn atĩ anhia cỡt ieuq lamên cỗ tễ sâng ngcŏh!
  17Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, ỡt cớp anhia;
   anhia bữn riap cỗ nhơ tễ chớc sốt toâr lứq khong án.
  Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm, la cỗ nhơ tễ anhia;
   án yỗn anhia bữn dỡi tamoong tamái cỗ án ayooq anhia.
  Án ễ ũat muoi cansái bũi óh, la cỗ nhơ tễ nheq tữh anhia,
  18ariang cũai proai dốq sâng bũi hỡr lứq toâq cha pêl bũi.”

  Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq ễ pupứt nheq máh túh coat ca toâq pỡ anhia,
   cớp máh ŏ́c anhia casiet táq cỡt pứt nheq tê.
  19Tâng tangái ki, cứq ễ táq yỗn
   máh cũai padâm anhia roap tôt.
  Cứq ễ rachuai máh cũai yỗt ralĩh
   cớp chuai máh cũai noau cỗp dững chu cruang canŏ́h
   yỗn alới píh chu loah pỡ vil viang alới bữm.
  Cứq ễ pĩen ŏ́c casiet táq alới yỗn cỡt noau yám noap alới ễn;
   chơ nheq cũai tâng cốc cutễq nâi lứq khễn alới.
  20Tâng tangái ki, cứq ễ parỗm máh cũai ca khoiq pláh chap,
   cớp cứq alới dững píh chu loah pỡ vil viang alới.
  Cứq ễ táq yỗn ramứh ranoâng anhia cỡt parchia parhan tâng cốc cutễq nâi,
   cớp táq yỗn anhia cỡt sốc bữn loah.
Cứq Yiang Sursĩ toâp pai santoiq nâi.”