3

Klei Soh leh anăn Klei Bi Tui Ƀuôn Yêrusalem

1Knap mñai yơh kơ ƀuôn bi kdơ̆ng leh anăn čhŏ mrŏ, ƀuôn ngă klei ktư̆ juă!
  2Ñu amâo gưt asăp kơ arăng ôh,
   ñu amâo tŭ klei mkra ôh.
  Ñu amâo knang kơ Yêhôwa ôh,
   ñu amâo nao giăm Aê Diê ñu ôh.
  3Phung khua ñu ti krah ñu jing êmông gu dôk gruh;
   phung khua phat kđi ñu jing asâo tan hiu tlam
   amâo lui sa mta mnơ̆ng tơl aguah ôh.
  4Phung khua pô hưn êlâo ñu ngă tui si diñu čiăng,
   jing phung mplư.
  Phung khua ngă yang ñu bi čhŏ anôk doh jăk,
   diñu gao klei bhiăn.
  5Yêhôwa ti krah ñu jing kpă ênô,
   Yêhôwa amâo ngă klei soh ôh;
  grăp aguah Yêhôwa bi êdah klei kpă Ñu,
   grăp ang dar Yêhôwa amâo kƀah ôh klei dưi;
   ƀiădah pô wê amâo thâo hêñ ôh.
  6“Kâo bi rai leh phung găp djuê mnuih;
   kđông diñu rai leh;
  kâo brei leh êlan diñu jing ênguôl,
   amâo mâo mnuih êbat găn tinăn ôh;
  ƀuôn prŏng diñu rai leh;
   amâo mâo sa čô mnuih dôk tinăn ôh, sa čô kăn mâo rei.
  7Kâo lač kơ ƀuôn anăn, ‘Sĭt nik ih srăng huĭ kơ kâo,
   ih srăng tŭ klei mkra,’
  čiăng kơ anôk ñu dôk amâo rai luč ôh,
   kăn jih klei kâo bi kmhal truh kơ ñu rei.
   Ƀiădah kdlưn hĭn mơh diñu kriăng ngă jih jang klei ƀai.
  8Kyuanăn dôk guôn bĕ kâo,” Yêhôwa lač,
   “tơl hruê kâo srăng kgŭ jing pô hưn bi sĭt,
  kyuadah kâo mĭn čiăng bi kƀĭn phung găp djuê mnuih,
   bi kƀĭn phung ƀuôn ala mtao,
  čiăng tuh kơ diñu klei kâo ngêñ,
   jih klei kâo ăl hlơr.
  Hŏng pui klei trih kâo,
   jih jang lăn ala srăng rai tuč.
  9Ênuk anăn kâo srăng bi doh ƀăng kƀông phung ƀuôn sang,
   čiăng kơ jih jang diñu iêu anăn Yêhôwa
   leh anăn mă bruă sa ai kơ ñu mđrăm mbĭt.
  10Mơ̆ng tĭng nah dih êa krông čar Êthiôpi
   phung kkuh mpŭ kơ kâo, anak mniê phung kâo bra đuĕ leh,
   srăng djă ba mnơ̆ng myơr kơ kâo.
  11Hlăm ênuk anăn arăng amâo srăng bi hêñ ih ôh
   kyua jih klei ih ngă soh leh hŏng kâo,
  kyuadah kâo srăng mă hĕ mơ̆ng krah ƀuôn anei
   phung hơ̆k mơak hŏng klei diñu mgao,
   leh anăn ih amâo srăng lŏ mgao ôh hlăm čư̆ doh jăk kâo.
  12Ƀiădah kâo srăng lui ti krah ih
   phung thâo luă gŭ leh anăn êmhač,
   phung thâo knang kơ anăn Yêhôwa.
  13 Phung adôk hlăm čar Israel amâo srăng ngă sa mta klei soh ôh
   leh anăn amâo srăng blŭ klei luar ôh,
  kăn srăng mâo rei êlah mplư hlăm ƀăng êgei diñu.
   Kyuadah diñu srăng huă ƀơ̆ng leh anăn đih mdei,
   leh anăn amâo mâo pô srăng bi huĭ diñu ôh.”
  14Mmuñ kraih bĕ, Ơ anak mniê Siôn;
   ur bĕ, Ơ Israel!
  Hơ̆k leh anăn mơak bĕ hŏng jih ai tiê ih,
   Ơ anak mniê Yêrusalem!
  15Yêhôwa mă hĕ leh klei phat kđi kơ ih,
   ñu suôt leh phung roh ih.
  Yêhôwa, Mtao Israel, dôk ti krah ih;
   ih amâo srăng lŏ huĭ kơ klei jhat ôh hlŏng lar.
  16Hlăm ênuk anăn arăng srăng lač djŏ kơ ƀuôn Yêrusalem,
   “Đăm huĭ ôh, Ơ Siôn;
   đăm brei kngan ih jing awăt ôh.
  17Yêhôwa Aê Diê ih dôk ti krah ih,
   Ñu jing pô mâo klei myang dưi bi mlaih ih;
  ñu srăng hơ̆k êdi kyua ih,
   ñu srăng lŏ bi êdah kơ ih klei ñu khăp.
   Ñu srăng hơ̆k kyua ih hŏng klei mmuñ kraih.”
  18“Kâo srăng mă mđuĕ hĕ mơ̆ng ih
   klei ênguôt êjai hruê huă mnăm.
   Klei anăn jing klei ktrŏ leh anăn tŭ klei ƀuah kơ ih.
  19Nĕ anei, hlăm ênuk anăn kâo srăng ngă
   kơ jih jang phung ktư̆ juă ih;
  kâo srăng bi mtlaih phung êwiên
   leh anăn bi kƀĭn phung arăng bi bra đuĕ leh,
  leh anăn kâo srăng brei kơ diñu klei bi mni leh anăn klei hing ang
   hlăm grăp čar arăng bi hêñ diñu leh.
  20Hlăm ênuk anăn kâo srăng lŏ atăt diih wĭt,
   hlăk anăn kâo srăng bi kƀĭn diih mđrăm mbĭt.
  Kâo srăng brei diih jing hing ang leh anăn mâo klei bi mni
   ti krah jih jang phung ƀuôn sang lăn ala,
  tơdah kâo srăng lŏ atăt phung mnă diih wĭt
   ti anăp ală diih,” Yêhôwa lač.