101

Người Lãnh Ðạo Quyết Tâm Theo Ðường Chính Trực

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, con sẽ ca hát tôn vinh Ngài;
  Con sẽ ca ngợi tình thương và công lý của Ngài;
  2Con sẽ hết lòng sống cuộc đời trong sạch.
  Ôi, khi nào Ngài sẽ đến với con?

  Con quyết sống trong gia đình con với lòng trong sạch.
  3Con quyết sẽ không để điều xấu xa nào ở trước mắt con.
  Con ghét hành động của những kẻ bất trung bội đạo;
  Con sẽ không để những việc ấy dính dấp đến con.
  4Lòng ngoan cố khư khư bảo vệ sự sai lầm sẽ lìa khỏi con;
  Ðiều gian ác con sẽ không biết đến.

  5Con sẽ loại trừ kẻ nào lén lút vu khống người lân cận;
  Con sẽ chẳng dung túng những kẻ có mắt kiêu căng và lòng tự đại.
  6Mắt con sẽ chăm chú vào những người trung tín trong xứ, để họ sẽ cứ ở với con;
  Người nào sống một cách trọn lành sẽ được phục vụ con.

  7Quân lường gạt sẽ chẳng ở trong nhà con;
  Những kẻ nói dối sẽ chẳng đứng nổi trước mặt con.

  8Mỗi buổi sáng con sẽ loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi xứ,
  Hầu loại khỏi thành của CHÚA mọi kẻ làm những việc gian tà.