101

Santoiq Puo Par‑ữq Cớp Yiang Sursĩ

  1Cứq ũat cansái nâi dŏq atỡng tễ cứq bữn muoi mứt cớp Yiang Sursĩ,
   cớp cứq pruam tê cớp ŏ́c parchĩn pĩeiq lứq yỗn dũ náq cũai.
  Cứq ũat cansái nâi yỗn anhia, Yiang Sursĩ ơi.
  2Ranáq ntrớu cứq ễ táq chumát,
   ki cứq ễ táq pĩeiq cớp tỡ yỗn noau têq tếq cứq.
  Tangái léq anhia ễ toâq ramóh cứq?

  Tâng dống cứq, cứq ễq ống ranáq tanoang o sâng loŏh tễ mứt pahỡm cứq.
  3Cứq tỡ bữn yỗn cũai loâi ỡt tâng ntốq cứq ỡt.
  Cứq kêt máh cũai ca nguai tễ ngê Yiang Sursĩ.
   Cứq tỡ ễq pruam cớp ranáq tỡ o alới.
  4Cứq ỡt yơng tễ cũai bữn mứt pahỡm cooc véc.
   Cứq tỡ ễq ratoi cớp cũai táq ranáq sâuq.
  5Cứq ễ pupứt nheq máh cũai dốq rachâp voŏq yớu.
   Cứq tỡ ễq pruam cớp cũai achỗn tỗ bữm, la cũai ca bữn mứt ỗt.

  6Cứq lứq pruam cớp cũai ca sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi,
   cớp cứq yỗn alới táq ranáq tâng dống cứq.
  Alới ca ŏ́q ŏ́c tếq pai alới táq tỡ pĩeiq,
   lứq cứq yỗn alới táq ranáq cứq.

  7Cũai dốq táq ntỡng lauq, ki tỡ têq ỡt tâng dống cứq.
  Cớp cũai táq nan tanoang o ma mứt cooc véc,
   la alới tỡ têq ỡt tê choâng moat cứq.
  8Cu rangái cứq pupứt táh máh cũai loâi tâng cruang nâi,
   cớp cứq tuih aloŏh dũ náq cũai sâuq tễ vil Yiang Sursĩ.