101

Klei Mtao Ƀuăn

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Kâo srăng mmuñ kơ klei khăp leh anăn klei kpă;
   Ơ Yêhôwa, kâo srăng mmuñ bi mni kơ ih yơh.
  2Kâo srăng răng kơ klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă djŏ.
   Hbĭl ih srăng hriê kơ kâo?
   Kâo srăng dôk hlăm sang kâo hŏng ai tiê kpă.
  3Kâo amâo srăng dlăng kơ mnơ̆ng jhat ôh;
   kâo bi êmut kơ bruă phung lui wir;
   klei anăn amâo srăng djŏ kơ kâo ôh.
  4Phung mâo ai tiê khăp kơ klei ƀai srăng dôk kbưi mơ̆ng kâo;
   kâo amâo srăng bi mguôp hŏng klei jhat ôh.
  5Kâo srăng brei pô mčeh kơ phung riêng gah ñu hŏng klei hgăm dôk ñăt.
   Kâo amâo srăng tŭ ôh hlei pô dlăng hŏng ală leh anăn ai tiê mgao.

  6Kâo srăng dlăng kơ phung sĭt suôr hlăm čar,
   čiăng kơ diñu dưi dôk mbĭt hŏng kâo;
   pô êbat hlăm êlan kpă srăng mă bruă kơ kâo.
  7Hlei pô ngă klei mplư amâo srăng dôk hlăm sang kâo ôh;
   hlei pô blŭ klei luar amâo srăng dôk mbĭt hŏng kâo ôh.
  8Grăp aguah kâo srăng brei jih jang phung ƀai hlăm čar dôk ñăt;
   Bi rai hĕ jih jang phung ngă klei ƀai mơ̆ng ƀuôn Yêhôwa.