102

Lời Cầu Xin Giữa Cơn Hoạn Nạn

Lời cầu nguyện của người gặp khốn khó. Trong lúc ngã lòng người ấy dốc đổ lòng mình kêu van trước mặt CHÚA

  1CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
  Nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.
  2Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con trong ngày con gặp hoạn nạn;
  Xin nghiêng tai nghe tiếng con đang khẩn thiết kêu cầu;
  Trong ngày con cầu khẩn, xin Ngài mau nhậm lời con,

  3Vì những ngày của đời con đang tan đi như mây khói,
  Các xương cốt con như đang bị nung đốt giữa lò lửa hừng.
  4Lòng con như cỏ xanh bị giập nát và đang héo hon tàn tạ;
  Thân thể con chẳng còn màng đến việc ăn uống chút nào.
  5Vì tiếng rên rỉ của con,
  Thân thể con giờ đây chỉ còn da bọc xương.
  6Con như con bồ nông trong đồng không mông quạnh;
  Con như con cú mèo đơn độc giữa đồng hoang.
  7Con nằm đây thao thức suốt đêm thâu;
  Con như con chim đơn độc trên mái nhà.
  8Những kẻ thù ghét con cứ sỉ nhục con suốt ngày;
  Những kẻ nhạo báng con đã lấy tên con ra nguyền rủa.
  9Thật vậy, con như kẻ ăn tro thay cho cơm bánh,
  Nước uống của con hòa lẫn nước mắt của con,
  10Bởi vì con đã bị Ngài giận và giáng cơn thịnh nộ,
  Bởi vì Ngài đã nhấc con lên và quăng con ra ngoài.
  11Thật, những ngày của đời con như chiếc bóng ngã dài;
  Con đang bị héo khô như cỏ dại.

  12Còn Ngài, CHÚA ôi, Ngài sẽ ngự trị mãi mãi;
  Danh Ngài sẽ được truyền tụng từ đời nọ đến đời kia.
  13Cầu xin Ngài trỗi dậy và tỏ lòng thương xót đối với Si-ôn,
  Vì thời điểm ban ơn cho nó đã đến;
  Phải, kỳ của nó đến rồi.
  14Các tôi tớ Ngài quý mến từng viên đá của nó,
  Thậm chí đến bụi đất của nó cũng làm cho họ xúc động.
  15Các nước sẽ kính sợ danh CHÚA;
  Tất cả các vua chúa thế gian sẽ kính trọng vinh hiển của Ngài,
  16Vì CHÚA sẽ xây dựng lại Si-ôn,
  Và Ngài sẽ hiện ra trong vinh quang của Ngài.
  17Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của những người cùng khốn;
  Ngài sẽ không khinh dể lời cầu khẩn của họ bao giờ.

  18Ước gì điều ấy sẽ được ghi lại cho thế hệ đến sau,
  Ðể những người chưa sinh ra sẽ ca ngợi CHÚA,
  19Vì từ nơi thánh trên cao Ngài nhìn xuống;
  Từ trời cao CHÚA nhìn xuống thế gian,
  20Ðể lắng nghe tiếng rên xiết của những kẻ bị tù đày,
  Ðể giải thoát những người đang mang án tử hình.
  21Bấy giờ người ta sẽ truyền tụng danh CHÚA tại Si-ôn,
  Và họ sẽ ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem,
  22Mỗi khi các dân cùng nhau nhóm lại,
  Tức khi các quốc gia họp nhau thờ phượng CHÚA.

  23Ngài đã làm cho sức lực của tôi ra yếu đuối;
  Ngài đã rút ngắn tuổi thọ của đời tôi.
  24Vì thế tôi thưa rằng, “Ðức Chúa Trời của con ôi,
  Xin đừng cất mạng sống con giữa số ngày của đời con,
  Vì những năm của Ngài sẽ còn đến đời đời.”

  25Từ thuở xưa Ngài đã lập nền trái đất;
  Các tầng trời là công việc do tay Ngài dựng nên.
  26Dù trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Ngài sẽ còn mãi mãi;
  Phải, tất cả chúng sẽ cũ đi như chiếc áo cũ mòn;
  Ngài sẽ thay đổi chúng như người ta thay đổi y phục,
  Và chúng sẽ bị đổi thay;
  27Nhưng Ngài vẫn y nguyên;
  Các năm của Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt.
  28Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ tiếp tục lưu truyền nòi giống;
  Rồi dòng dõi của chúng sẽ được vững lập trước mặt Ngài.