102

Lời cầu nguyện khi gặp hoạn nạn, sầu khổ

1Thưa Chúa Hằng Hữu, xin nghe con cầu nguyện!
Tiếng con kêu, cho được thấu tai Ngài!
2Xin đừng ngoảnh mặt ngày con khủng hoảng,
Xin lắng tai nghe tiếng kêu cầu,
Và đáp ứng nhanh trong ngày con khẩn đảo!
3Ngày tháng đời con tan như khói,
Xương cốt con cháy rụi thành tro.
4Lòng con đau đớn héo mòn như cỏ,
Con quên cơm, không nhớ bữa ăn.
5Rên siết mãi, người con ốm tong,
Chỉ còn da bọc bộ xương lỏng khỏng.
6Con giống như diều hâu trong sa mạc,
Giữa cảnh điêu tàn, con chẳng khác gì chim cú.
7Con mất ngủ, suốt đêm trằn trọc,
Như chim sẻ cô đơn góc mái nhà.
8Bao kẻ thù chẳng ngớt lời rủa sả,
Miệng thô tục mắng chửi ngày đêm.
9Thay vì bánh, con nuốt tro tàn,
Nước con uống pha dòng lệ mặn.
10Vì Chúa đã nổi cơn giận,
Bốc con lên để quẳng cho xa.
11Ngày tháng đời con như bóng ngã dài,
Thân con héo hắt như cỏ dại.
12Nhưng Chúa Hằng Hữu vẫn bất diệt trường tồn,
Đời nọ, đời kia vẫn suy tôn ghi nhớ.
13Chúa sẽ chỗi dậy, thương xót Si-ôn,
Vì thời điểm nó được khoan hồng đã đến.
14Tôi tớ Chúa mến yêu từng tảng đá nó,
Cát bụi Si-ôn cũng khiến họ động lòng.;
15Các dân tộc trần gian sẽ sợ danh Chúa Hằng Hữu,
Các vua trên đất khiếp đảm trước vinh quang Ngài.
16Khi Chúa Hằng Hữu tái thiết Si-ôn,
Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang rực rỡ.
17Chúa quay lại, nghe người khốn cùng cầu khẩn,
Không khinh dể tiếng họ nài xin.
18Sự kiện này sẽ được ghi cho hậu thế,
Các thế hệ tương lai sẽ ca ngợi Ngài.
19Vì Chúa Hằng Hữu đã từ nơi Chí thánh,
Để mắt nhìn quả đất cỏn con,
20Để tai nghe lời tù nhân than thở,
Để phóng thích cả những tên tử tù,
21Để tuyên xưng danh Chúa tại Si-ôn,
Để ca ngợi Ngài giữa Giê-ru-sa-lem,
22Khi muôn dân muôn nước tập họp,
Để cùng phụng sự Chúa Hằng Hữu.
23Sinh lực con, Chúa giảm giữa dòng đời,
Cắt ngắn chuỗi ngày nơi hạ giới.
24Con thưa: Lạy Thượng Đế, xin đừng cất con đi,
Khi con mới sống nửa đời người,
Trong khi niên tuế Chúa còn đời đời mãi mãi.
25Từ vạn cổ, Chúa đặt nền quả đất,
Các từng trời do tay Chúa tạo nên.
26Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Ngài bất diệt,
Vũ trụ già cỗi như chiếc áo cũ xưa,
Chúa thay vũ trụ như người thay áo.
27Nhưng Chúa vẫn là Chúa Hằng Hữu,
Niên tuế Chúa vẫn đời đời bất tận.
28Con cháu bầy tôi Chúa sẽ tồn tại,
Dòng dõi họ kiên lập trước mặt Ngài.