103

Yiang Sursĩ Ayooq Proai Án

  1Ơ raviei cứq ơi! Cóq khễn Yiang Sursĩ.
   Nheq mứt pahỡm cứq cóq khễn ramứh án,
   la ramứh án ca bráh o lứq.
  2Ơ raviei cứq ơi! Cóq khễn Yiang Sursĩ.
   Cớp chỗi khlĩr máh ŏ́c bốn án khoiq yỗn.
  3Án táh dũ ramứh ŏ́c lôih cứq khoiq táq.
   Cớp án palai satoaq máh ŏ́c cứq a‑ĩ tacóh.
  4Án chuai cứq yỗn vớt tễ ntốq cuchĩt pứt,
   cớp án satốh ŏ́c bốn yỗn cứq.
   Ŏ́c bốn ki la ŏ́c án ayooq cớp sarũiq táq.
  5Nheq dỡi tamoong cứq, án yỗn moang ŏ́c o.
   Ngkíq cứq noâng samoât cũai póng cớp bữn bán rêng riang calang crức.

  6Yiang Sursĩ táq tanoang o,
   cớp án rasữq pĩeiq lứq yỗn máh cũai noau padâm.
  7Yiang Sursĩ táq yỗn Môi-se dáng tễ máh ranáq án khoiq thrũan dŏq,
   cớp án yỗn cũai I-sarel hữm án táq ranáq toâr lứq.
  8Yiang Sursĩ bữn mứt ayooq cớp mứt sarũiq táq.
   Án tỡ bữn coâp nsóq mứt, ma án yỗn níc ŏ́c ayooq.
  9Án tỡ bữn tếq níc, tỡ la nhôp níc.
  10Án tỡ bữn culáh cóng tễ máh ranáq lôih hái khoiq táq,
   tỡ la carláh dỡq chóq hái puai máh ŏ́c loâi hái.
  11Paloŏng sarỡih máh léq tễ cutễq,
   lứq máh ki tê Yiang Sursĩ ayooq máh cũai yám noap án.
  12Moat mandang loŏh yơng máh léq tễ moat mandang pât,
   lứq máh ki tê án dững ŏ́c lôih hái yỗn ỡt yơng tễ hái.
  13Mpoaq sarũiq táq con máh léq,
   lứq máh ki tê Yiang Sursĩ sarũiq táq máh cũai yám noap án.
  14Án dáng samoât lứq toâq ntrớu án tễng hái;
   án sanhữ án khoiq tễng hái toâq cutễq.
  15Dỡi tamoong cũai la machớng bát;
   cũai tamoong la tỡ bữn mpha ntrớu tễ piar bát tâng arưih.
  16Toâq cuyal phát piar,
   ki án sapâr nheq. Chơ tỡ bữn noau hữm án noâng.
  17Ma alới yám noap Yiang Sursĩ,
   lứq án ayooq alới mantái níc,
   cớp án táq tanoang o níc chóq châu chễ alới,
  18la alới ca yống pacái santoiq án par‑ữq,
   cớp trĩh máh ŏ́c án patâp.

  19Yiang Sursĩ khoiq tễng cachơng án tacu tâng pỡng paloŏng.
   Lứq án cỡt Puo sốt clữi nheq tễ ramứh canŏ́h.

  20Ơ máh tỗp ranễng Yiang Sursĩ tâng paloŏng ơi!
  Anhia bán rêng lứq;
   anhia trĩh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp;
   cớp anhia tamứng santoiq án atỡng.
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.
  21Ơ nheq tữh anhia ca bữn chớc tâng paloŏng ơi,
   lứq anhia toâp puai rangứh Yiang Sursĩ.
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.
  22Ơ túc culám khám ramứh ca Yiang Sursĩ khoiq tễng tâng dũ ntốq án sốt ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.

  Ơ raviei cứq ơi! Cóq mới khễn Yiang Sursĩ!