104

CHÚA Chăm Sóc Mọi Loài Thọ Tạo

  1Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi linh hồn ta!
  Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, Ngài thật vĩ đại thay!
  Ngài mặc cho Ngài huy hoàng và uy nghi;
  2Ngài bao phủ Ngài bằng ánh sáng như chiếc áo choàng;
  Ngài giăng các tầng trời như căng một cái trại.
  3Ngài đặt các đà ngang cho các thiên cung của Ngài trên nước;
  Ngài dùng mây làm xa giá;
  Ngài bước đi trên cánh gió;
  4Ngài dùng gió làm các sứ giả của Ngài;
  Ngài dùng lửa hừng làm bầy tôi hầu hạ Ngài.

  5Ngài lập trái đất trên nền của nó,
  Ðể đến đời đời vô cùng nó sẽ không xê dịch.
  6Ngài bao phủ đất bằng biển sâu như phủ một chiếc áo;
  Ngài đặt các nguồn nước cao hơn các đỉnh núi.
  7Mỗi khi Ngài quở trách, chúng thất kinh chạy trốn;
  Khi nghe tiếng sấm sét của Ngài, chúng kinh hãi chạy xa.
  8Núi đồi trồi lên, thung lũng sụp xuống,
  Ðúng vào những nơi Ngài đã định cho chúng.
  9Ngài đã định những giới hạn để nước không thể vượt qua,
  Hầu không tràn vào mà phủ ngập mặt đất.

  10Trong các thung lũng Ngài ban các dòng nước ngọt;
  Chúng lượn quanh tuôn chảy giữa núi đồi;
  11Chúng cung cấp thức uống cho mọi sinh vật trong đồng;
  Những lừa rừng nhờ chúng được thỏa mãn cơn khát.
  12Bên cạnh chúng chim trời làm tổ,
  Cất tiếng hót ca giữa các cành cây.
  13Từ các thiên cung Ngài đổ nước xuống tưới các núi rừng;
  Kết quả của công việc Ngài làm trái đất được no nê.

  14Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho súc vật,
  Và rau trái sinh ra để phục vụ loài người;
  Từ ruộng đất người ta có thể đem về cho mình thực phẩm,
  15Rồi chế thành rượu để uống cho lòng vui vẻ,
  Chế thành dầu để xức cho mặt mày tươi sáng,
  Và làm cơm bánh để ăn cho sức lực được duy trì.
  16Những cây cối của CHÚA đều được nước uống no nê,
  Kể cả những cây bá hương Ngài đã trồng ở Li-băng,
  17Cùng những cây cối khác, nơi chim chóc làm tổ,
  Luôn cả những cây bách, nơi chim hạc chọn làm nhà.
  18Ngài dựng nên những núi cao cho các dê rừng làm nơi ở;
  Các gành đá cheo leo cho chuột núi nương thân.
  19Ngài dựng nên mặt trăng để ấn định các mùa;
  Còn mặt trời tự biết khi nào lặn xuống trong ngày.
  20Ngài đã dựng nên bóng tối, và nó trở thành ban đêm;
  Ấy là khi các thú rừng đi ra săn mồi;
  21Các sư tử tơ gầm rống tìm mồi
  Và kêu xin Ðức Chúa Trời ban phát thức ăn cho chúng.
  22Ðến khi mặt trời mọc lên, chúng lại rút về;
  Chúng nằm xuống ngủ nghỉ trong hang.
  23Bấy giờ người ta lại đi ra làm việc
  Và lao động cho đến hoàng hôn.

  24CHÚA ôi, công việc của Ngài thật nhiều thay!
  Ngài đã dựng nên tất cả bằng sự khôn ngoan của Ngài;
  Trái đất đầy dẫy những loài vật do Ngài dựng nên.
  25Kìa là đại dương sâu rộng mênh mông,
  Trong đó chứa nhung nhúc biết bao sinh vật;
  Thật là vô số những sinh vật lớn và nhỏ.
  26Rồi cũng có các ghe thuyền tàu bè qua lại,
  Và con rồng Ngài đã dựng nên đùa chơi trong đó.

  27Tất cả đều trông chờ nơi Ngài,
  Ðể Ngài ban cho chúng vật thực phải thì.
  28Khi Ngài cho ăn, chúng liền tụ lại;
  Khi Ngài sè tay ra, chúng được ăn uống no nê.
  29Khi Ngài ẩn mặt, chúng hoảng kinh bối rối;
  Khi Ngài lấy hơi thở chúng đi, chúng chết ngay lập tức và trở về bụi đất.
  30Khi Ngài ban Thần Khí của Ngài, chúng được dựng nên,
  Và Ngài làm cho mặt đất trở nên mới lại.

  31Nguyện vinh hiển của CHÚA còn đến đời đời;
  Nguyện CHÚA lấy làm vui thích về những việc Ngài làm!
  32Khi Ngài nhìn vào trái đất, đất run lên lẩy bẩy;
  Khi Ngài đụng đến núi non, chúng bốc khói mịt mù.
  33Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ ca tụng CHÚA bấy lâu;
  Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của tôi chừng nấy.
  34Nguyện những suy nghĩ của tôi được đẹp lòng Ngài;
  Riêng phần tôi, tôi sẽ cứ vui mừng trong CHÚA.
  35Nguyện những kẻ tội lỗi sẽ bị diệt trừ khỏi mặt đất;
  Nguyện những kẻ ác sẽ không còn nữa trên cõi đời nầy.
  Hãy chúc tụng CHÚA, hỡi linh hồn ta,
  Hãy ca ngợi CHÚA!