104

1Hồn ta hỡi hãy ca ngợi Thượng Đế!
Chân Thần ta thật lớn vô cùng!
Chúa mặc lấy vinh quang rực rỡ,
2Ánh sáng bọc quanh Ngài như chiếc áo
Chúa giương các từng trời như căng trại,
3Đặt sàn lâu đài Ngài trên nước,
Cưỡi mây như xa giá lưu thông;
Bàn chân lướt nhẹ trên cánh gió.
4Ngài sai gió ra đi làm sứ giả
Dùng lửa hừng làm bầy tôi hộ giá,
5Chúa đặt vững trụ nền quả đất,
Để nó không bao giờ chuyển lay.
6Chúa phủ mặt đất bằng vực thẳm
Nước dâng ngập các ngọn núi cao.
7Nghe Chúa quở nước liền chạy trốn,
Tiếng sấm Ngài làm nước cuốn xa.
8Núi non trùng điệp vươn cao.
Thung lũng xanh dờn sụt xuống,
Đúng mức độ Ngài ấn định.
9Chúa đặt ranh giới cho nước,
Để nó không còn bao phủ mặt đất.
10Chúa làm suối tuôn trào trong thung lũng,
Các dòng sông lượn khúc giữa rặng đồi.
11Suối, sông cung cấp nước ngọt cho thú đồng,
Bầy lừa rừng giải khát bên dòng sông.
12Chim chóc quần tụ quanh bờ suối.
Ca hát líu lo giữa cành cây.
13Từ lầu cao, Chúa mưa khắp núi non,
Đất thỏa mãn vì bông trái ngọt ngon,
Là thành quả của công trình tay Chúa.
14Chúa khiến cỏ mọc lên nuôi gia súc,
Tạo các rau, đậu cho loài người,
Bảo lòng đất sản xuất thực phẩm,
15Ban rượu cho lòng người hỉ lạc,
Dầu ăn làm rạng rỡ mặt mày
Và cơm, bánh cho thân người mạnh mẽ.
16Cây cối Chúa, vui tươi tắm mát,
Rừng bá hương được Chúa chăm trồng,
17Nơi hạc làm nhà, chim trời lót tổ.
18Các ngọn núi cao dành cho dê rừng
Và dốc núi cheo leo cho loài chuột đồng.
19Chúa dùng mặt trăng phân định bốn mùa,
Mặt trời biết đúng giờ phải lặn.
20Tay Chúa kéo bức màn đêm xuống,
Các thú rừng từ nơi ẩn trú kéo ra,
21Sư tử tơ gầm thét đuổi theo mồi,
Xin Thượng Đế ban cho mình thực phẩm.
22Bình minh chiếu rực, thú rừng lui,
Kéo nhau về nằm trong hang, động.
23Loài người đi ra đồng canh tác,
Cần cù hoạt động đến chiều hôm.
24Lạy Chúa Hằng Hữu,
Công việc Chúa vô biên, huyền diệu
Óc khôn ngoan, thực hiện lắm kỳ công.
25Lòng đại dương sâu rộng mênh mông,
Chứa hàng triệu tỷ loài sinh vật,
Từ vi khuẩn đến các khủng long.
26Tàu bè qua lại như mắc cửi,
Đoàn hải long thỏa thích nô đùa.
27Vạn vật sống đều do tay Chúa,
Ngài cấp thực phẩm đúng nhu cầu;
28Chúa phân phối, chúng liền ăn uống
Đến no nê thực phẩm Ngài ban.
29Chúa ngoảnh mặt, chúng đều sợ hãi,
Chúa vừa rút hơi thở, chúng lăn ra chết,
Và trở về bụi đất là cội nguồn.
30Khi Chúa truyền sinh khí, chúng sống động,
Chúa đem lại nguồn sống mới cho muôn loài.
31Vinh quang Chúa sáng rực đời đời!
Câu chúc Ngài vui thỏa nơi công trình vĩ đại.
32Chúa nhìn địa cầu, đất liền rung chuyển,
Ngài sờ núi, núi liền bốc cháy.
33Con sẽ ca ngợi Chúa suốt đời,
Và chúc tụng Ngài mãi mãi,
34Con nguyện suy tư cho đẹp lòng Chúa,
Hẳn con sẽ hân hoan trong Ngài.
35Ước gì bọn tội ác bị tiêu diệt.
Và mặt đất vắng bóng kẻ gian tà!
Hồn ta hỡi hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu!
Hãy hân hoan ca ngợi Ngài!