106

Dân I-sơ-ra-ên Phản Bội Nhưng CHÚA Xót Thương Giải Cứu

  1Hãy ca ngợi CHÚA!
  Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,
  Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
  2Ai có thể thuật lại những việc quyền năng của CHÚA,
  Hoặc có thể rao ra tất cả lời ca ngợi Ngài?
  3Phước hạnh thay cho những người duy trì công lý,
  Tức những người làm điều công chính ở mọi lúc mọi nơi!

  4CHÚA ôi, xin nhớ đến con khi Ngài ban ơn cho con dân Ngài;
  Xin đoái đến con khi Ngài ban ơn cứu rỗi của Ngài,
  5Ðể con được thấy sự thịnh vượng của người được Ngài chọn,
  Ðược vui vẻ trong niềm sung sướng của dân trong nước của Ngài,
  Và được vinh hiển với những người được hưởng cơ nghiệp của Ngài.

  6Giống như tổ tiên của chúng con, chúng con đã phạm tội;
  Chúng con đã làm những điều xấu xa tội lỗi;
  Chúng con đã hành động cách gian tà.
  7Khi ở Ai-cập, tổ tiên chúng con đã không nghĩ đến những việc diệu kỳ của Ngài;
  Họ đã chẳng nhớ đến đức từ bi vô lượng của Ngài;
  Họ đã chọc giận Ngài bên bờ biển, tức bên bờ Hồng Hải.
  8Dầu vậy, vì cớ danh Ngài, Ngài đã cứu họ,
  Ðể quyền năng của Ngài được biết đến khắp nơi.
  9Ngài quở trách, Hồng Hải liền trở nên khô cạn;
  Ngài dẫn họ qua biển sâu như qua một sa mạc khô khan.
  10Ngài đã giải cứu họ khỏi tay những kẻ ghét họ,
  Và cứu chuộc họ khỏi tay những kẻ thù của họ.
  11Nước biển đã bao phủ những kẻ thù của họ,
  Không chừa lại ai, dù chỉ một người.
  12Bấy giờ họ mới chịu tin lời Ngài,
  Họ mới cất tiếng chúc tụng Ngài.

  13Nhưng chẳng bao lâu họ lại quên các công việc Ngài;
  Họ chẳng màng đến việc chờ đợi để cầu hỏi ý Ngài.
  14Trong đồng hoang, họ đã quá chiều theo dục vọng của họ;
  Giữa sa mạc khô, họ đã dám thách đố cả đến Ðức Chúa Trời.
  15Họ muốn gì, Ngài đều cho họ được toại nguyện,
  Nhưng Ngài cũng đã cho một ôn dịch xảy ra.

  16Trong doanh trại, họ sinh lòng ganh tị với Mô-sê,
  Và ganh tị với A-rôn người thánh của CHÚA.
  17Ðất đã mở miệng ra và nuốt chửng Ða-than;
  Ðất đã ngoạm lấy đồng bọn của A-bi-ram.
  18Một ngọn lửa đã bùng cháy giữa đám người phản loạn;
  Ngọn lửa hừng đã thiêu hủy những kẻ gian tà.

  19Họ đã đúc một tượng bò con ở Hô-rếp,
  Rồi quỳ mọp xuống thờ lạy một tượng đúc bằng vàng.
  20Họ đã đánh đổi Ðấng Vinh Hiển của họ để lấy hình tượng của một con bò,
  Một con vật ăn cỏ.
  21Họ đã quên rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu họ,
  Ðấng đã làm những việc cực kỳ lớn lao ở Ai-cập,
  22Ðấng đã thực hiện những việc lạ lùng trong xứ của Ham,
  Ðấng đã làm những việc kinh hoàng tại Hồng Hải.
  23Vì thế Ngài đã phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt họ;
  May nhờ có Mô-sê, người Ngài đã chọn, đứng mũi chịu sào,
  Ðể van nài Ngài nguôi ngoai cơn giận mà không diệt họ.

  24Kế đến họ lại khinh khi đất hứa;
  Họ không tin vào lời hứa của Ngài,
  25Trong lều của họ, họ lầm bầm oán trách;
  Họ chẳng muốn nghe tiếng CHÚA đã phán truyền.
  26Thế nên Ngài đã đưa tay ra và thề rằng,
  Ngài sẽ cho họ bỏ thây trong sa mạc;
  27Ngài sẽ rải dòng dõi của họ ra trong các quốc gia,
  Và làm cho họ tản lạc khắp nơi trong các nước.

  28Ðã thế họ còn thờ lạy Ba-anh Pê-ô,
  Rồi họ lại ăn đồ cúng người chết.
  29Họ đã dùng các hành động của họ chọc giận Ngài;
  Nên ôn dịch đã bộc phát giữa họ.
  30May nhờ có Phi-nê-a đứng dậy và cầu thay,
  Nên bệnh dịch mới ngừng ngay tại chỗ.
  31Ðiều ấy đã được xem như một công đức của ông ta,
  Và được nhắc nhở từ đời nầy qua đời khác.

  32Họ cũng đã chọc giận Ngài bằng vụ nước uống ở Mê-ri-ba,
  Cũng tại vì họ mà Mô-sê đã mang lụy vào thân,
  33Bởi họ đã làm cho tâm thần của ông bực dọc,
  Nên ông đã nói những lời thiếu đắn đo suy nghĩ.
  34Họ cũng đã chẳng tiêu diệt các dân trong xứ,
  Ðể làm đúng theo mạng lịnh CHÚA đã truyền,
  35Nhưng họ đã sống chung lộn với các dân tộc ấy,
  Và học theo các thói tục của chúng.
  36Ðã thế họ còn thờ lạy các thần tượng của chúng;
  Các thần tượng ấy đã trở thành một cái bẫy cho họ.
  37Thậm chí họ còn dâng các con trai và con gái của họ,
  Ðể cúng tế các tà linh ma quỷ.
  38Họ đã làm đổ máu vô tội ra,
  Tức máu của các con trai và các con gái của họ,
  Ðó là những trẻ thơ đã bị làm vật tế thần cho các thần tượng của xứ Ca-na-an;
  Và xứ ấy đã trở nên ô độc vì máu của các trẻ thơ vô tội.
  39Như vậy, họ đã tự làm ô uế vì các hành động của họ;
  Bởi các hành vi của họ, họ đã tự biến mình thành những kẻ đĩ điếm thuộc linh.

  40Vì thế cơn giận của CHÚA đã nổi lên nghịch lại con dân Ngài;
  Ngài đã ghê tởm cơ nghiệp của Ngài.
  41Ngài đã phó họ vào tay các dân ngoại;
  Ngài đã cho những kẻ ghét họ cai trị họ.\
  42Những kẻ thù của họ đã hà hiếp họ;
  Họ đã bị khuất phục dưới quyền lực của kẻ thù ghét họ.
  43Dù nhiều lần Ngài đã giải cứu họ,
  Nhưng họ vẫn cứ bàn với nhau để tính kế phản bội Ngài,
  Và cứ thế, họ càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi.
  44Dầu vậy, giữa cảnh họ bị khốn cùng bi đát Ngài lại đoái hoài;
  Ngài đã lắng nghe lời kêu cầu của họ.
  45Vì tương lai của họ, Ngài đã nhớ lại giao ước của Ngài;
  Vì đức từ bi vô lượng của Ngài, Ngài đã dủ lòng thương xót họ.
  46Ngài đã làm cho họ được người ta thấy tội nghiệp;
  Ngài khiến cho những kẻ bắt họ đem lưu đày thương hại họ.
  47Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con,
  Xin giải cứu chúng con,
  Xin đem chúng con từ giữa các dân trở về,
  Ðể chúng con cảm tạ danh thánh của Ngài,
  Và tôn vinh ca ngợi Ngài.

  48Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Từ đời đời cho đến đời đời.
  Xin mọi người hãy nói, “A-men!”
  Hãy ca ngợi CHÚA!