108

Lời cầu xin được chiến thắng

Bài ca ngợi của Đa-vít.

  1Lạy Thượng Đế, lòng tôi ổn định.
   Linh hồn tôi sẽ hát ca ngợi Chúa.
  2Hỡi đờn sắt và đờn cầm, hãy tỉnh giấc!
   Tôi sẽ đánh thức bình minh dậy.
  3Chúa ôi, tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;
   tôn vinh Ngài trong các nước.
  4Tình yêu lớn lao của Ngài vượt trên các từng trời,
   chân lý Ngài cao vút đến mây xanh.
  5Lạy Thượng Đế, nguyền Ngài được tôn cao hơn các từng trời.
   Nguyện vinh quang Ngài lan tràn khắp đất.
  6Xin hãy trả lời chúng tôi qua quyền năng Ngài,
   để dân mà Chúa yêu được giải cứu.
  7Từ đền thánh Ngài Thượng Đế phán,
  “Sau khi thắng, ta sẽ chia Sê-chem
   và đo thung lũng Xu-cốt.
  8Ghi-lê-át và Ma-na-xe đều thuộc về ta.
   Ép-ra-im là mũ sắt ta.
   Giu-đa cầm cây trượng vàng ta.
  9Mô-áp là chậu ta rửa ráy.
  Ta ném giày dép ta ở Ê-đôm.
   Ta reo hò đắc thắng trên Phi-li-tin.”
  10Ai sẽ đưa tôi đến thành có vách kiên cố?
   Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
  11Chính là Thượng Đế, Đấng đã từ bỏ chúng tôi;
   Ngài không còn ra trận với đạo quân chúng tôi nữa.
  12Xin hãy giúp chúng tôi đánh quân thù.
   Sự giúp đỡ loài người thật vô dụng,
  13nhưng nhờ Thượng Đế giúp,
   chúng tôi có thể chiến thắng quân thù.
  Ngài sẽ đánh bại kẻ thù chúng tôi.