109

Xin CHÚA Báo Trả Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng con ca ngợi,
  Cầu xin Ngài đừng nín lặng nữa,
  2Vì những kẻ gian ác và giả dối đã mở miệng chống lại con;
  Chúng dùng lưỡi dối trá chống đối con.
  3Chúng bao vây con bằng những lời thù hằn ghen ghét;
  Chẳng có lý do gì mà chúng cứ liên tục tấn công con.
  4Ðể đáp lại tình thương của con dành cho chúng, chúng trở mặt vu cáo con đủ thứ;
  Còn con, con chỉ biết yên lặng cầu nguyện.
  5Thật chúng đã lấy điều ác báo đáp điều thiện,
  Lấy thù ghét báo trả tình thương.

  6Nguyện Ngài chỉ định một kẻ ác cầm quyền trên nó;
  Nguyện Ngài đặt một kẻ tố cáo đứng bên phải nó.
  7Nguyện nó bị kết án là kẻ có tội khi nó bị xét xử.
  Nguyện lời cầu nguyện của nó trở thành lời buộc tội.
  8Nguyện những ngày của đời nó bị thu ngắn lại;
  Nguyện một người khác thay thế chức vụ nó.
  9Nguyện con cái nó trở nên mồ côi cha;
  Nguyện vợ nó trở thành người góa bụa.
  10Nguyện con cái nó đi lang thang ăn mày;
  Nguyện chúng bỏ nhà cửa điêu tàn đi tha phương cầu thực.
  11Nguyện các chủ nợ tịch thu gia sản nó;
  Nguyện những kẻ xa lạ cướp lấy kết quả của công lao nó.
  12Nguyện chẳng có người nào tỏ lòng nhân từ với nó;
  Nguyện không ai khoan dung độ lượng với các con côi nó.
  13Nguyện con cái nó bị tuyệt tự;
  Nguyện tên tuổi nó bị xóa đi trong thế hệ kế sau.
  14Nguyện tội lỗi của cha ông nó bị nhớ lại trước mặt CHÚA;
  Nguyện tội lỗi của mẹ nó không bị xóa đi.
  15Nguyện những điều ấy luôn ở trước mặt CHÚA
  Ðể Ngài xóa bỏ kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất,
  16Bởi vì nó đã quên rằng nó phải tỏ lòng nhân đối với người khác,
  Nhưng nó cứ bách hại người khốn khó và cùng đường,
  Và nhẫn tâm sát hại người có lòng trĩu nặng buồn đau.
  17Nó ưa thích nguyền rủa, nên nguyền rủa giáng trên nó;
  Nó khinh bỉ việc cầu phước, nên phước hạnh dang xa nó.
  18Vì nó lấy sự nguyền rủa che thân nó như áo choàng,
  Nên nguyện sự nguyền rủa sẽ như nước thấm ướt người nó,
  Và như dầu thấm sâu vào xương nó.
  19Nguyện sự nguyền rủa thành áo choàng nó mặc,
  Và như đai nịt lưng nó luôn đeo quanh mình.

  20Cầu xin CHÚA báo trả điều ấy cho những kẻ vu khống con,
  Và cho những kẻ nói hành nói xấu con.
  21Nhưng Ngài, CHÚA ôi, là Chúa của con,
  Xin đối xử với con cách nhân từ, vì cớ danh Ngài;
  Xin giải cứu con, vì tình thương của Ngài quá tốt,
  22Bởi vì con đang khốn khó và cùng đường;
  Tâm hồn con đang bị thương tổn trong con.
  23Con đi qua cuộc đời nhanh như chiếc bóng về chiều;
  Con bị giũ đi quá lẹ như con cào cào búng nhảy.
  24Gối con rũ riệt vì kiêng ăn;
  Da thịt con gầy còm, chẳng còn chút mỡ.
  25Con đã trở thành đối tượng để thiên hạ cười chê;
  Khi người ta thấy con, họ lắc đầu khinh miệt.

  26Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, xin giúp đỡ con;
  Xin giải cứu con theo tình thương của Ngài.
  27Xin cho thiên hạ biết rằng con bị thế nầy là vì tay Ngài;
  CHÚA ôi, vì chính Ngài đã làm điều ấy cho con.
  28Họ rủa con mặc họ, nhưng xin Ngài cứ ban phước cho con,
  Ðể khi họ nổi lên công kích con, họ sẽ bị hổ thẹn,
  Còn đầy tớ Ngài sẽ được dịp vui mừng.
  29Nguyện những kẻ vu cáo con mặc lấy hổ nhục nhuốc nhơ;
  Nguyện chúng mặc lấy sỉ nhục như mặc áo choàng.

  30Tôi sẽ dùng miệng tôi để cảm tạ CHÚA thật nhiều;
  Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa một đại hội đông người,
  31Vì Ngài đứng bên phải người khốn cùng,
  Ðể cứu người ấy khỏi những kẻ lên án người ấy.