109

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Thưa Thượng Đế, Đấng con ca tụng,
Xin đừng im hơi lặng tiếng!
2Mồm mép quân thù đang mở rộng,
Uốn lưỡi dối gạt nói hành con,
3Phủ đầu con với những câu thù hận,
Đả kích, sỉ mạ con vô cớ.
4Con thương họ, nhưng họ tố cáo,
Ngay cả lúc con cầu thay cho họ.
5Họ luôn luôn lấy ác báo thiện
Lấy hận thù đáp lễ tình thương
6Xin Chúa đặt người bạo ngược xét xử nó,
Cử người buộc tội nó trước phiên tòa.
7Trước vành móng ngựa, nó bị kết án,
Lời cầu khẩn nó bị coi là mắc tội.
8Cuộc đời nó bị rút ngắn lại,
Tài sản nó bị người khác tước đoạt,
9Con cái nó trở thành côi cút,
Vợ nó lâm vào cảnh góa bụa,
10Dòng dõi nó lang thang hành khất,
Nhà dột vách nát cũng bị tịch thu.
11Để bọn chủ nợ cướp mất tài sản,
Và người lạ tước đoạt tiền công họ.
12Không còn ai tỏ chút lòng thương xót,
Không một kẻ chạnh thương đàn con côi.
13Để con cái họ bị tuyệt tự,
Và tên tuổi họ bị gạch bỏ.
14Tội ác cha ông họ vẫn bị Ngài ghi nhớ
Và lỗi lầm của mẹ họ không được xóa bôi.
15Nguyện họ phải ra hầu Chúa luôn,
Và kỷ niệm của họ trên đất bị xóa.
16Vì họ chẳng bao giờ thương xót ai,
Chỉ khủng bố, bức hại người nghèo khổ,
Và săn bắt người nản lòng để giết đi.
17Họ thích chửi rủa, nên bị người nguyền rủa,
Chẳng bao giờ cầu phúc nên phúc lánh xa.
18Họ lấy nguyền rủa phủ thân mình như mặc áo,
Nguyện lời rủa sả tràn ngập họ như nước,
Dầm thấm xương tủy họ như dầu.
19Nguyện họ bị lời nguyền rủa bao bọc,
Như giây nịt mang luôn dưới hông.
20Nguyện quân thù bị báo trả xứng đáng
Và bọn nói hành tôi bị hình phạt công bằng.
21Nhưng, thưa Chúa Hằng Hữu, xin can thiệp
Vì con mang danh là con cái Chúa,
Xin giải cứu con vì Chúa nhân từ.
22-23Con trượt dốc rơi vô tử địa,
Như châu chấu bị rảy văng vào lửa,
24Con đói khát nên đầu gối rã rời
Thân hình tiều tụy, gầy guộc.
25Con trở thành biểu tượng con người thất bại,
Dân chúng thấy con đều lắc đầu phỉ nhổ.
26Thưa Chúa Hằng Hữu, Chân Thần,
Xin ra tay cứu giúp, phù hộ
Giải cứu con vì Chúa nhân từ.
27Xin cho họ biết bàn tay Chúa,
Chính Ngài đã can thiệp giải nguy.
28Dù họ nguyền rủa thế nào con cũng chịu,
Miễn sao con được Chúa ban phúc lành.
Khi họ nổi lên quấy phá, xin dằn mặt
Trong khi các tôi tớ Chúa hân hoan.
29Nguyện bọn người gian cáo bị ô danh,
Sỉ nhục bao trùm người họ.
30Con sẽ reo mừng cảm tạ Chúa,
Con sẽ ca tụng Ngài, giữa nhân dân,
31Vì Chúa luôn luôn phù hộ người nghèo khổ,
Giải cứu người khỏi tay bọn sát nhân.