109

Lời cầu nguyện chống kẻ thù

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

  1Thượng Đế ôi, tôi ca ngợi Ngài.
   Xin đừng im lặng.
  2Bọn gian ác và dối trá phao vu về tôi;
   chúng đặt điều nói dối về tôi.
  3Chúng đồn đãi tiếng xấu cho tôi và vô cớ tấn công tôi.
  4Dù rằng tôi yêu thương và cầu nguyện cho chúng,
   chúng vẫn công kích tôi.
  5Chúng lấy xấu báo tốt, lấy dữ trả lành.
   Tôi yêu thương chúng, nhưng chúng ghét tôi.
  6Chúng nói về tôi rằng,
   “Hãy kiếm một tên gian ác chống lại nó,
   hãy cho một kẻ tố cáo nó.
  7Khi nó bị phân xử, mong cho nó bị xử có tội,
   nguyện lời cầu nguyện của nó phô bày tội lỗi nó ra.
  8Nguyện đời nó bị rút ngắn,
   nguyện không ai thay thế địa vị lãnh đạo của nó.
  9Nguyện con cái nó thành mồ côi
   và vợ nó thành goá bụa.
  10Nguyện con cái nó thất thểu đi ăn xin.
   Nguyện chúng bị đuổi khỏi chốn hoang tàn mà chúng đang trú ngụ.
  11Nguyện chủ nợ tịch thu hết các tài sản nó,
   nguyện kẻ xa lạ ăn cắp hết những gì nó làm ra.
  12Nguyện không có ai thương nó
   hay tội nghiệp cho đàn con côi cút của nó.
  13Nguyện dòng dõi nó chết không còn lưu lại kỷ niệm cho hậu thế.
  14Chúa ôi, xin nhớ lại tổ tiên chúng nó gian ác ra sao,
   xin đừng bôi xóa tội lỗi của mẹ nó.
  15Chúa ôi, xin luôn nhớ tội lỗi chúng nó.
   Xin Ngài khiến chúng nó bị lãng quên hoàn toàn.
  16Nó không hề nghĩ đến chuyện làm ơn.
  Nó làm hại người nghèo,
   kẻ túng thiếu và kẻ đau buồn cho đến khi họ gần chết.
  17Nó thích nguyền rủa người khác,
   nguyện những lời trù ẻo đó lại rơi trên nó.
  Nó không thích chúc lành cho kẻ khác,
   nên nguyện nó không nhận được ơn lành nào.
  18Nó nguyền rủa người khác hằng ngày như mặc áo.
   Nguyền rủa kẻ khác là bản tính của nó,
   giống như uống nước hay dùng dầu thoa thân thể.
  19Nguyện những lời nguyền rủa phủ nó
   như áo xống, quấn nó như cái nịt.”
  20Nguyện Chúa đối như vậy cho kẻ tố cáo tôi,
   tức những kẻ bêu xấu tôi.
  21Nhưng, Chúa ôi, xin tỏ lòng nhân từ cùng tôi,
   để kẻ khác biết rằng Ngài nhân hậu.
  Vì tình yêu Chúa rất tốt lành, xin hãy cứu tôi.
  22Tôi nghèo khổ, khốn đốn và buồn thảm.
  23Tôi hấp hối như bóng chiều ngã dài;
   bị xua đuổi như cào cào.
  24Đầu gối tôi run rẩy vì thiếu ăn,
   tôi trở nên ốm yếu.
  25Kẻ thù tôi sỉ nhục tôi;
   chúng nhìn tôi lắc đầu.
  26Lạy Chúa là Thượng Đế tôi, xin giúp đỡ tôi;
   vì Ngài nhân ái, xin hãy cứu tôi.
  27Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ngài làm việc ấy;
   và hiểu rõ rằng chính quyền năng Chúa đã giúp đỡ tôi.
  28Chúng nguyền rủa tôi, nhưng Ngài ban phước cho tôi.
  Chúng công kích tôi, nhưng sẽ bị hổ nhục.
   Bấy giờ, tôi là kẻ tôi tớ Chúa sẽ vui mừng.
  29Nguyện những kẻ tố cáo tôi
   bị hổ nhục và bị nhuốc nhơ bao trùm như cái áo.
  30Tôi sẽ dùng môi miệng ca ngợi Chúa;
   tôi sẽ ca tụng Ngài trước mặt mọi người.
  31Ngài bênh vực kẻ cô thế,
   cứu họ khỏi tay kẻ tố cáo họ.