109

Santoiq Cuclỗiq Cucling Tễ Cũai Túh Coat

  1Ơ Yiang Sursĩ cứq khễn ơi!
   Sễq anhia chỗi ỡt rangiac níc sâng!
  2Cũai loâi cớp cũai táq ntỡng lauq pai chíl níc cứq.
   Alới apớt cứq moang ŏ́c tỡ bữn lứq sâng.
   3Alới sarlũm cứq na láih parnai,
   cớp alới chíl cứq na ŏ́c tỡ bữn lứq.
  4Lứq pai cứq ayooq cớp câu yỗn alới,
   ma noâng alới cauq níc cứq.
  5Alới culáh cóng cứq na ŏ́c sâuq pláih ŏ́c o,
   na santoiq ntáng ahớr pláih ŏ́c ayooq.

  6Sễq anhia chóh cũai rasữq blớh sarboi níc án,
   cớp yỗn bữn manoaq cũai toâq cauq án tê.
  7Sễq noau rasữq pai án táq lôih,
   dếh santoiq án câu la cỡt ŏ́c lôih tê.
  8Sễq yỗn dỡi tamoong án cỡt cakéh asễng;
   chơ yỗn cũai canŏ́h pláih loah ranáq án táq.
  9Sễq yỗn máh con án cỡt con cumuiq,
   cớp yỗn lacuoi án cỡt cán cumai.
  10Sễq yỗn máh con án ŏ́q dống ỡt;
   yỗn alới pỡq chu nâi chu ki samoât cũai susễq.
   Sễq yỗn noau tuih aloŏh alới tễ ntốq rúng alới ỡt.
  11Sễq yỗn cũai án tu, toâq ĩt nheq sanốc án,
   cớp sễq yỗn cũai toâq pũr ĩt máh mun án.
  12Chỗi yỗn cũai aléq sâng sarũiq táq noâng án,
   tỡ la sâng ayooq máh con án toâq vớt án cuchĩt.
  13Sễq yỗn tŏ́ng toiq án cuchĩt thréc nheq,
   dŏq noau tỡ bữn sanhữ noâng ramứh án tâng dỡi ntun.
  14Sễq Yiang Sursĩ sanhữ loah tễ máh ŏ́c lôih achúc achiac án khoiq táq,
   cớp chỗi táh lôih yỗn mpiq án.
  15Sễq Yiang Sursĩ sanhữ níc ŏ́c lôih alới,
   cớp chỗi yỗn noau sanhữ noâng ramứh alới tâng cốc cutễq nâi.
  16Yuaq cũai ki tỡ nai sâng sarũiq cớp ayooq cũai aléq,
   ma án yoc lứq padâm cớp ễ cachĩt cũai cadĩt ca ŏ́q poâng.
  17Án dốq pupap cũai canŏ́h,
   ma sễq ŏ́c án pupap ki toâq loah pỡ án toâp.
  Cớp án tỡ nai sâng bũi toâq án pai ŏ́c bốn yỗn cũai canŏ́h,
   ngkíq sễq chỗi yỗn án bữn roap ŏ́c bốn.
  18Santoiq án pupap la machớng án tâc tampâc.
  Sễq yỗn ŏ́c pupap ki cỡt samoât dỡq mut tâng tỗ án,
   cớp cỡt samoât dỡq nsễng mut tâng nghang án hỡ.
  19Sễq yỗn ŏ́c pupap ki acrúq án ariang tampâc pul tỗ án,
   cớp ariang parnoân án cantoân tâng ngkĩng.

  20Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia carláh dỡq ariang cứq pai nâi
   pỡ tỗp ca pai sâuq tễ cứq.
  21Ơ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ơi!
   Sễq anhia chuai cứq samoât ŏ́c anhia khoiq par‑ữq chơ.
   Sễq anhia chuai amoong cứq, yuaq ŏ́c ayooq anhia la o lứq.
  22Cứq túh arức cớp túh cadĩt lứq,
   mứt pahỡm cứq abuoiq labốh nheq.
  23Cứq pứt samoât mul toâq moat mandang cheq ễ pât,
   cớp cứq cỡt samoât lam khuoq cuyal dững chu canŏ́h.
  24Racớl cứq lamên yuaq cứq ót sana,
   cớp tỗ chác cứq rakhuoc hữm ống nghang.
  25Toâq cũai canŏ́h hữm cứq,
   alới cacháng ayê cứq;
   cớp alới culữt culiau níc mumat cứq.

  26Ơ Yiang Sursĩ la Ncháu cứq ơi!
   Sễq anhia chuai cứq nứng.
  Nhơ anhia ayooq níc cứq,
   ngkíq sễq anhia chuai amoong cứq.
  27Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia táq yỗn cũai ễ táq cứq bữn dáng cớp hữm
   anhia toâp chuai amoong cứq.
  28Tỡ bữn ntrớu alới pupap cứq,
   mŏ lứq anhia satốh ŏ́c bốn pỡ cứq.
  Toâq alới chíl cứq,
   sễq anhia táq yỗn alới sâng casiet táq.
  Ma cứq la cũai táq ranáq anhia,
   lứq cứq bữn ŏ́c bũi ỡn níc.
  29Sễq anhia yỗn cũai ca cauq cứq bữn moang ŏ́c casiet táq,
   cớp táq yỗn alới sớp ŏ́c casiet samoât alới sớp tampâc.
  30Ma cứq, ki cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ sa‑ữi lứq,
   cớp cứq khễn án bân ntốq cũai clứng ỡt rôm,
  31yuaq án rabán curiaq cũai túh cadĩt,
   cớp án chuai amoong cũai noau anoat cóq cuchĩt.