111

Santoiq Sa‑ỡn Cỗ Nhơ Tễ Ŏ́c Bốn

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ! Cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ cứq
   tâng ntốq cũai proai ỡt rôm sang toam án.
  2Dớt la‑ỡq máh ranáq Yiang Sursĩ táq!
  Dũ náq cũai sâng bũi óh tễ ranáq án,
   alới yoc ễ dáng raloaih lứq tễ ranáq ki.
  3Dũ ranáq án táq dŏq apáh yỗn cũai têq yám noap án,
   cớp yỗn noau dáng án bữn chớc toâr samoât chớc puo tê.
   Ŏ́c tanoang o án ỡt mantái níc.
  4Yiang Sursĩ táq yỗn cũai sanhữ máh ranáq salễh án khoiq táq.
   Án bữn moang mứt lamên cớp mứt sarũiq táq.
  5Án yỗn crơng sana pỡ cũai yám noap án.
   Cớp án tỡ bữn khlĩr máh santoiq án khoiq par‑ữq.
  6Án khoiq apáh yỗn cũai proai án hữm án bữn chớc toâr lứq,
   bo án chiau yỗn alới ndỡm máh cutễq cũai cruang canŏ́h.
  7Dũ ranáq án táq la pĩeiq cớp tanoang tapứng.
   Cớp nheq tữh ŏ́c án patâp, têq hái noap ĩt.
  8Ŏ́c patâp ki ỡt mantái níc tâng dũ dỡi cũai.
   Bo Yiang Sursĩ yỗn ŏ́c patâp ki,
   án táq puai ngê pĩeiq cớp tanoang lứq.
  9Án khoiq thái loah máh proai án
   cớp yỗn alới bữn ŏ́c parkhán ỡt mantái níc.
  Án la Yiang bráh o lứq;
   máh cũai lứq ngcŏh cớp yám noap ramứh án.
  10Cũai aléq ma yám noap Yiang Sursĩ,
   cũai ki tabŏ́q bữn ŏ́c roan rangoaiq ễn.
  Máh cũai trĩh ŏ́c án patâp,
   cũai ki lứq sapúh sa‑ữi ễn.

  Ŏ́c khễn Yiang Sursĩ, lứq ỡt mantái níc!