112

Pô Thâo Huĭ Mpŭ kơ Yêhôwa Mâo Klei Jăk Mơak

  1Bi mni kơ Yêhôwa.
   Jăk mơak yơh pô thâo huĭ mpŭ kơ Yêhôwa,
   leh anăn khăp gưt klei ñu mtă.
  2Phung anak čô ñu srăng jing ktang ti lăn ala;
   ênuk phung mnuih kpă srăng mâo klei jăk jĭn.
  3Hlăm sang ñu mâo ngăn drăp leh anăn klei mdrŏng sah,
   klei kpă ênô ñu srăng dôk hlŏng lar.
  4Klei mngač mtrang hlăm klei mmăt kơ pô kpă,
   kơ pô jăk, thâo pap, leh anăn kpă ênô.
  5Jăk mơak yơh mnuih ngă klei pap leh anăn brei arăng čan,
   pô mă bruă hŏng klei kpă ênuah.
  6Kyuadah pô kpă ênô amâo srăng mgei ôh;
   arăng srăng hdơr kơ ñu nanao.

  7Ñu amâo huĭ ôh tơdah arăng hưn klei jhat;
   ai tiê ñu kjăp, knang kơ Yêhôwa.
  8Ai tiê ñu kjăp, ñu amâo srăng huĭ ôh,
   leh anăn srăng ƀuh klei dưi hŏng phung roh ñu.
  9 Hŏng ai tiê kmah ñu brei mnơ̆ng pap kơ phung ƀun ƀin,
   klei kpă ênô ñu dôk hlŏng lar;
   arăng srăng mpŭ kơ klei ñu dưi.

  10Mnuih ƀai srăng ƀuh klei anăn leh anăn ăl;
   ñu srăng kriêt êgei leh anăn djiê luč;
   klei phung ƀai čiăng amâo srăng truh ôh.