117

Chũop Cốc Cutễq Khễn Yiang Sursĩ

  1Ơ dũ cruang pưn paloŏng cutrúq ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.
  Ơ dũ tỗp cũai ơi!
   Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ.
  2Yiang Sursĩ ayooq hái sa‑ữi lứq.
   Máh ŏ́c pĩeiq tễ án ỡt mantái níc.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!