118

1Hãy cảm tạ Chúa Hằng Hữu
Vì Ngài là Đấng Thiện hảo,
Lòng từ ái Ngài còn mãi mãi!
2Nhà Y-sơ-ra-ên hãy xác nhận,
Lòng từ ái Ngài còn mãi mãi!
3Gia đình A-rôn cũng xác nhận,
Lòng từ ái Ngài còn mãi mãi!
4Tất cả những người kính sợ Ngài,
Hãy đồng thanh trình bày sự thật,
Lòng từ ái Ngài còn mãi mãi!
5Trong tuyệt vọng, tôi kêu cầu Chúa,
Ngài đặt tôi lên chỗ vững vàng.
6Chúa đứng với tôi, tôi còn sợ ai?
Loài người làm chi tôi được nữa?
7Chúa đứng bên, nâng đỡ phù trì,
Nên tôi nhìn kẻ thù với cái nhìn chiến thắng.
8Ẩn náu trong Chúa là hơn nương cậy loài người,
Nương thân trong Ngài còn hơn ỷ lại vua chúa.
9Các dân tộc bao vây tôi tràn ngập,
Tôi nhân Danh Ngài tiêu diệt họ;
10,11Họ tiến quân vây chặt quanh tôi,
Nhưng bị quét sạch nhân Danh Ngài;
12Họ vây tôi như ong vỡ tổ,
Nhưng lại tàn tắt như lửa rơm,
Nhờ Danh Chúa, tôi tiêu diệt họ.
13Người đặt cạm bẫy cho tôi vấp ngã,
Nhưng Chúa Hằng Hữu phù hộ tôi.
14Chúa là nguồn sinh lực và bài ca,
Đối với tôi, Ngài là Vua cứu rỗi.
15Nhà người nghĩa vang dội tiếng hoan ca,
Reo vui mừng rỡ vì ân cứu độ.
Tay hữu Chúa làm việc uy dũng,
16Tay ấy đưa cao làm việc lớn.
17Tôi không chết, nhưng còn sống mạnh,
Để tuyên dương công đức Chúa Trời.
18Chúa trừng phạt tôi nặng biết bao,
Nhưng không để tôi đến nỗi chết.
19Cửa công chính xin hãy mở ra,
Cho tôi vào ngợi ca Thượng Đế.
20Các cửa này dẫn vào nơi Chúa ngự,
Tất cả người tin kính sẽ vào đây.
21Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vô cùng
Vì Chúa nhậm lời, giải cứu con.
22Tảng Đá bị thợ nề loại bỏ,
Đã trở thành đá móng vững vàng.
23Chỉ có Chúa mới làm việc ấy,
Việc diệu kỳ dưới mắt loài người.
24Đây là ngày Chúa đã tạo nên,
Chúng con đều hân hoan tận hưởng.
25Lạy Chúa, con xin Ngài giải cứu,
Xin cho con thành tựu công trình!
26Phúc hạnh cho người nào gặp Chúa
Nhân danh Chúa bước đến Đền thờ!
Chúng con cũng chúc mừng người ấy,
Từ nơi Đền Thánh Chúa vinh quang.
27Chúa Hằng Hữu là Đấng Chân Thần,
Nguồn chân quang soi sáng con dân!
Hãy cầm cành lá diễn hành,
Bàn thờ Chúa lễ vật kính dâng
28Lạy Thượng Đế của con, con sẽ xin cảm tạ,
Lạy Chân Thần vô song, con sẽ mãi tụng ca.
29Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài thiện hảo,
Lòng nhân ái Chúa còn mãi muôn đời!