119

1Hạnh phúc thay con người toàn hảo
Thực hành thánh luật Chúa công minh.
2Hạnh phúc thay những người vâng lệnh
Hết lòng tìm cầu Ngài.
3Họ không làm những điều bất nghĩa
Chỉ đi theo đường lối Ngài thôi.
4Chúa đã cho ban hành thánh luật,
Dạy chúng con nghiêm chỉnh vâng theo.
5Con muốn sống một đời kiên lập,
Luôn vâng theo giáo huấn của Ngài,
6Nên con chẳng bao giờ hổ thẹn,
Vì con luôn tuân lệnh Chúa ban,
7Ca ngợi Chúa với lòng ngay thật,
Khi học hành án lệnh công minh.
8Con sẽ luôn vâng giữ giới luật,
Xin đừng từ bỏ con, thưa Chúa!
9Thanh niên muốn cuộc đời trong sạch,
Phải chuyên tâm sống đúng lời Cha.
10Con nhiệt tâm tìm kiếm Chúa,
Đừng để con đi sai huấn thị.
11Con giấu kỹ lời Chúa trong lòng,
Để con không phạm tội cùng Chúa.
12Chúc tụng Chúa Tự Hữu Hằng Hữu,
Xin dạy con lệ luật cùa Ngài!
13Môi miệng con truyền rao thánh lệnh,
14Luôn vui mừng vì lời Chúa chứng,
Như người được trân châu bảo vật.
15Con suy nghiệm nguyên tắc Chúa đặt,
Mắt chăm nhìn đường lối Ngài ban.
16Định luật Chúa làm con vui thỏa,
Chẳng bao giờ dám quên Lời Cha.
17Xin ban ân cho kẻ tôi tớ,
Cho con sống để giữ kim ngôn.
18Xin Chúa mở mắt cho con nhìn thấy,
Những điều kỳ diệu trong pháp luật Ngài.
19Con là khách lữ hành trên đất,
Xin đừng che mất bảng chỉ đường.
20Tâm hồn con ước ao khao khát
Được uống lời tuyên huấn Chúa ban.
21Chúa quở trách những người kiêu ngạo
Ưa bỏ qua các huấn thị Ngài.
22Đừng để họ nhạo cười khinh miệt,
Chỉ vì con vâng giữ chứng ngôn.
23Dù quan quyền họp nhau chống đối ,
Con vẫn chuyên suy nghiệm luật Ngài
24Chứng ngôn Chúa làm con vui sướng,
Làm phương châm định hướng đời con .
25Tâm hồn con nằm trong bụi đất,
Xin Lời Ngài cứu cấp, hồi sinh.
26Con kể lể bước đường lưu lạc
Chúa đáp lời, dạy luật lệ trời,
27Xin cho con hiểu nguyên tắc đạo,
Để con chuyên suy nghiệm việc mầu.
28Tâm hồn con tan vỡ trong sầu muộn,
Theo Lời Ngài, xin kéo đỡ con lên,
29Đưa con tránh xa con đường giả dối,
Dủ lòng thương, đặt luật thánh trong lòng .
30Con đã chọn con đường vững chãi,
Mệnh lệnh Ngài mãi mãi noi theo.
31Con bám chặt mối giềng, cương lĩnh,
Xin đừng cho con phải thẹn thùng
32Một khi được Chúa khai tâm,
Con sẽ theo đúng đường Chúa vạch.
33,34Xin dạy con việc phải thực thi,
Con sẽ xin tuân hành khi hiểu thấu.
Suốt đời, con sẽ hết lòng vâng giữ.
35Xin dắt con trên đường thẳng lối ngay
Vì con vui thích noi theo chính đạo.
36Xin cho lòng con yêu chuộng chứng ngôn,
Và tránh xa hố tham dục không đáy.
37Xin cho con đừng chăm việc hư không
Và phục hưng con trên đường lối Chúa.
38Xin hoàn thành lời hứa Chúa cho con,
Như Chúa làm cho người kính sợ Ngài.
39Cho con thoát sỉ nhục con lo ngại,
Vì luật pháp Chúa thật tuyệt vời.
40Con hằng mong mỏi mạng lệnh Chúa
Cho con được sống trong công lý Ngài.
41Xin chứng tỏ tình yêu của Chúa,
Giải cứu con theo lời hứa Ngài.
42Khi ấy, con có thể đáp lời
Bọn người sỉ vả, nhục mạ con,
Chỉ vì con tin nơi thánh luật.
43Xin giúp con luôn luôn thành thật,
Vì con mong sự phán xét Ngài.
44,45Con tuân theo Lời Ngài mãi mãi,
Nên sẽ sống tự do, thoải mái.
46Con sẽ công bố thánh lệnh cho các vua,
Không một chút rụt rè hổ thẹn.
47Con vui thích vâng theo lệnh Chúa,
Vì con yêu chuộng Lời Ngài.
48Con tôn kính, mến yêu giới luật,
Sẽ luôn suy gẫm chỉ thị Ngài.
49Xin Chúa nhớ lại lời tuyên hứa,
Với tôi tớ hèn mọn của Chúa!
50Giữa khổ đau, con được an ủi,
Vì lời Ngài truyền nguồn sống mới.
51Người kiêu ngạo đêm ngày khuyên cáo,
Nhưng con quyết tâm theo chính đạo.
52Con nhớ lời phán quyết từ lâu,
Lời ấy an ủi con, thưa Chúa.
53Thấy kẻ ác phạm luật Thánh kinh,
Lòng con đầy phẫn nộ, bất bình.
54Trong cuộc đời ngắn ngủi, phù du,
Con sáng tác bài ca "Lời Thánh".
55Đêm thanh vắng, con luôn nhớ Chúa,
Mãi suy nghiệm luật pháp Ngài ban.
56Con đã tìm được nguồn hạnh phúc,
Khi nghiêm chỉnh theo Lời vàng ngọc
57Chúa Hằng Hữu là cơ nghiệp con,
Con hứa vâng giữ luật pháp Ngài.
58Con hết lòng nài xin Chân Chúa,
Dủ lòng từ ái mãi với con,
Đúng như Chúa đã từng tuyên hứa.
59Con tự xét hành vi cử chỉ,
Nguyền làm theo đúng ý thánh luôn.
60Con chẳng muốn lần khân trì hoãn,
Chỉ vâng ngay lệnh Chúa truyền ra.
61Bọn độc ác âm mưu gài bẫy
Nhưng con thoát hiểm nhờ Lời Ngài chỉ dạy.
62Đêm khuya canh vắng con bừng tỉnh,
Ca ngợi Ngài xét xử công minh.
63Con kết bạn với người phục vụ Chúa,
Những ai vâng giữ luật Thánh kinh.
64Cả địa cầu ngập tràn tình thương của Chúa,
Xin giúp con học điều răn Ngài.
65Chúa đã hậu đãi đầy tớ Chúa,
Đúng như lời Ngài phán hứa.
66Xin dạy con hiểu biết và phán đoán,
Vì luật lệ Chúa hướng dẫn con.
67Trước khi Ngài sửa phạt, con thường lạc lối.
Nhưng hiện nay con theo đúng đường Ngài.
68Chúa nhân lành chuyên làm việc thiện,
Xin cho con học tập bước theo Ngài.
69Người vô đạo thêu dệt lời vu cáo,
Nhưng con vẫn hết lòng vâng lời Chúa.
70Lòng ác họ dày như lớp mỡ,
Còn lòng con vui thích luật Ngài.
71Hoạn nạn trở thành lợi ích cho con,
Tạo cho con cơ hội học Lời Ngài.
72Luật pháp Chúa dạy thật là bảo vật,
Còn quý hơn muôn bạc, ngàn vàng.
73Tay Chúa đã tạo dựng, uốn nắn con,
Xin cho con sáng suốt học Lời Chúa.
74Người kính sợ Chúa sẽ vui mừng gặp con,
Vì con đặt niềm hy vọng nơi Lời Chúa.
75Thưa Chúa, phán quyết Ngài thật đúng,
Và Ngài thành tín khi sửa phạt con.
76Cúi xin Chúa từ ái an ủi con,
Theo lời Ngài đã từng tuyên hứa.
77Xin Chúa thương cho con được sống,
Vì con vui thích luật pháp Ngài.
78Nguyện người kiêu căng phải hổ thẹn,
Vì họ vô cớ tráo trở lừa gạt con,
Nhưng con sẽ nghiền ngẫm giới luật Ngài.
79Xin cho những người kính sợ Chúa,
Đến cùng con để học chứng ngôn.
80Xin giúp con yêu mến thánh chỉ,
Để con chẳng bao giờ hổ thẹn.
81Tâm hồn con mòn mõi chờ giải cứu,
Chúa hẳn giải thoát con như Ngài hứa.
82Mắt con mờ đi vì trông đợi,
Đến bao giờ Chúa mới vỗ về con?
83Con sém như bầu da trong khói lửa,
Nhưng không bao giờ quên luật Chúa.
84Con phải chịu đựng đến bao giờ?
Ngày nào Chúa xử người bắt bớ?
85,86Bọn kiêu cường đào bẫy sập con.
Họ chẳng xem luật Chúa ra gì,
Cứ xảo trá hại người vô tội.
Con xin Chúa ra tay giải cứu,
Vì Ngài ưa thích kẻ chân thành.
87Con gần mất mạng về tay họ,
Nhưng con không từ bỏ luật trời.
88Xin Chúa hãy đưa tay cứu mạng,
Cho con còn làm chứng về Ngài.
89Lạy Chúa, Lời Ngài vững lập trên trời,
Lời còn đến muôn đời vĩnh cửu.
90Chúa thành tín với tất cả các thế hệ,
Như địa cầu kiên lập do tay Chúa.
91Theo lệnh Ngài, chúng tồn tại đến ngày nay,
Và phục vụ Chúa, đúng như Ngài ấn định.
92Nếu con không yêu thích luật Ngài,
Ắt con đã chết mất trong khổ nạn.
93Con chẳng bao giờ quên lời Chúa dạy,
Vì Ngài dùng nó hồi sinh con.
94Con thuộc quyền sở hữu của Chúa,
Xin cứu con,vì con tìm theo giáo huấn của Ngài.
95Bọn vô đạo rình chờ tiêu diệt con,
Nhưng tâm trí con chăm chú vào miệng Chúa,
96Ngoài Lời Chúa, chẳng có gì toàn hảo.
97Con yêu mến Lời Ngài vô hạn,
Suốt ngày đêm suy gẫm không thôi.
98Nhờ Lời Chúa con khôn hơn thù nghịch,
Vì Lời ấy hướng dẫn con mãi mãi.
99Nhờ nghiền ngẫm Lời Chúa thường xuyên,
Nên thành khôn sáng hơn các giáo sư.
100Người xưa cũng chưa ai hiểu biết,
Cho bằng người vâng giữ thánh ngôn.
101Con giữ chân không bước vào đường ác,
Để tuân theo Lời thánh của Ngài.
102Nhờ Chúa răn dạy con chu đáo,
Con chẳng đi tẻ tách đường ngay.
103Lời Chúa ngọt ngào trong miệng con,
Ngọt hơn cả mật ong hảo hạng.
104Nhờ Lời Chúa con thành người thông sáng,
Con ghét cay ghét đắng nẻo gian tà.
105Đèn Kinh thánh soi chân, tiến bước,
Phát chân quang rọi trước đường đời.
106Con đã nguyền đi theo lệnh Chúa,
Quyết chẳng bao giờ thay đổi.
107Con đau khổ trong vòng hoạn nạn,
Xin Lời Ngài cứu sống tâm linh.
108Cúi xin Chúa nghe lời chúc tụng,
Và dạy con các huấn lệnh Ngài.
109Mạng sống con như ngàn cân treo chỉ,
Nhưng con vẫn trung kiên giữ luật lệ Ngài.
110Bọn ác độc gài bẫy sập con,
Song con không làm sai nguyên tắc Chúa.
111Chứng ngôn Chúa là gia sản muôn đời,
Làm cho lòng con cảm kích hân hoan.
112Con quyết tâm thực thi Lời Chúa,
Suốt đời con và mãi mãi vô cùng.
113Người phân tâm thật là đáng ghét,
Riêng con quyết một dạ theo Ngài .
114Chúa là nơi trú ẩn an toàn,
Là tấm mộc đỡ che tên đạn,
Lời Chúa truyền hy vọng cho con.
115Người ác hiểm, hãy tránh xa ta!
Để cho ta giữ các điều răn,
Các lời huấn thị Chúa ta ban truyền.
116Xin Lời Chúa cho con được sống,
Nâng đỡ con, an ủi hồn đau,
Đừng để con não nề thất vọng.
117Xin Chúa thánh đưa tay nang đỡ,
Con sẽ được che chở an ninh,
Và chuyên tâm giữ gìn thánh luật.
118Chúa từ khước bọn người sai lạc,
Ưa tách xa đường thẳng luật ngay,
Chỉ âm mưu lừa thầy gạt bạn.
119Chúa quét sạch người ác trên trần gian,
Như rác rơm, cặn bã phải đốt thiêu,
Nên con càng mến yêu Lời Chúa.
120Con run rẩy vì kính sợ Chúa,
Án lệnh Ngài kinh hãi lòng con.
121Con làm điều công bằng thiên hảo,
Đừng bỏ con cho quân thù chế nhạo.
122Xin đưa tay phù trì tôi tớ Chúa,
Đừng để cho bọn cường bạo áp bức.
123Con đợi ngày Chúa đến giải vây,
Và mong mỏi chờ ân cứu độ.
124Xin lấy lượng nhân từ hà hải,
Dạy dỗ con gìn giữ luật Cha.
125Xin cho tôi tớ Ngài sáng suốt,
Để thấu triệt lời dạy sâu xa.
126Thưa Chúa,
Đã đến lúc Ngài ra tay hành động,
Vì nhiều người vi phạm luật sống.
127Con yêu quý điều răn của Chúa,
Hơn vàng, hơn cả vàng ròng.
128Nguyên tắc Chúa điều hành vạn vật,
Thật công minh, chân thật muôn phần,
Con thù ghét mưu đồ giả ngụy.
129Chứng ngôn Chúa diệu kỳ phong phú,
Con dốc lòng vâng giữ không thôi.
130Giải bày Lời Chúa đem ánh sáng,
Cho người chất phác hiểu dễ dàng.
131Con mở miệng, sẵn sàng uống cạn,
Những điều răn, mệnh lệnh Chúa ban.
132Xin đoái nhìn, dủ lòng thương xót,
Như Ngài thường ưu đãi con dân,
133Cho con bước rập theo Lời Chúa,
Đừng để ác tâm ngự trong con.
134Xin giải thoát con khỏi người áp bức,
Để con tự do tuân hành thánh chỉ.
135Xin chiếu sáng mặt Ngài trên con,
Và giúp con học đòi nguyên tắc.
136Mắt con tuôn lệ như dòng thác
Vì người đời bất chấp luật trời.
137Chúa công chính, tuyên phán điều ngay thẳng,
138Chứng ngôn Ngài trung thực, công bằng.
139Lòng nhiệt thành nung đốt tâm can,
Vì kẻ thù con quên Lời Chúa.
140Lời của Chúa vô cùng tinh luyện,
Nên con yêu mến nó vô ngần.
141Thân phận con đáng khinh, hèn kém,
Nhưng Lời Chúa, con vẫn nhớ ghi.
142Đức công chính Ngài còn mãi mãi,
Luật pháp Ngài chính là Chân lý.
143Con gặp cảnh hoang mang rối loạn,
Nhưng vẫn vui thích điều răn Chúa.
144Chứng ngôn Chúa công minh vĩnh cửu,
Xin cho con hiểu thấu Lời vàng,
Để trên đất, con được sống còn.
145Con hết lòng kêu van với Chúa,
Xin lắng nghe, Thượng Đế nhân từ!
Con sẽ tuân luật giới suốt đời.
146Con kêu cứu, Chúa ơi, xin giải thoát,
Để cho con tiếp tục giữ kim ngôn.
147Dậy trước hừng đông, con cầu cứu,
Vì con hy vọng nơi Lời Chúa.
148Mắt con không chớp giữa canh khuya,
Để con tỉnh táo gẫm Lời Kinh Thánh.
149Xin tùy lượng nhân từ cao cả,
Lắng nghe con nức nở cầu xin,
Và cho con hồi sinh nhờ Lời sống.
150Người vô đạo đến gần xông hãm,
151Nhưng Chúa ơi, Ngài ở bên con.
Điều răn Ngài hoàn toàn chân thật,
152Chứng ngôn, Chúa lập vững muôn đời.
153Xin nhìn con trong vòng hoạn nạn,
Giải cứu con vì con giữ luật Ngài.
154Xin biện hộ và đưa tay cứu độ,
Dùng Lời Ngài cứu sống tâm linh.
155Bọn gian tà đi xa nguồn cứu rỗi,
Không quan tâm đến luật pháp Ngài.
156Lòng từ ái Chúa vô cùng vĩ đại,
Xin Lời Ngài truyền sức hồi sinh.
157Bọn thù nghịch, đông như kiến cỏ,
Không núng nao con giữ Lời Ngài.
158Con đau xót nhìn người gian ác,
Vì họ luôn bất chấp luật thiêng.
159Chúa nhìn thấy lòng con kiên định,
Mến yêu luôn thánh chỉ Ngài truyền,
Xin đoái thương, cứu sống hồn con.
160Từ nguyên thủy, Lời Ngài luôn chân thật,
Phán quyết nào cũng chính xác trường tồn.
161Quan quyền bức hại con vô cớ,
Nhưng lòng con luôn kính sợ Lời Cha.
162Vui thích như tìm được kho vàng.
163Con ghét tởm những điều dối trá,
Nhưng con yêu Luật pháp của Ngài
164Mỗi ngày ca tụng Chúa bảy lần liên tiếp,
Lòng khen ngợi lời phán quyết công minh.
165Người yêu luật Chúa được thái an luôn,
Không vấp ngã vì cuộc đời đầy bất trắc.
166Thưa Chúa Thánh, con hy vọng Ngài giải cứu,
Và thường xuyên nghiêm chỉnh giữ điều răn,
167Theo chứng ngôn với cả tâm hồn,
Vì yêu thích vô cùng Lời Chúa.
168Chúa thấy rõ suốt đường con tiến bước,
Con luôn luôn gìn giữ mọi khuôn vàng.
169Nguyện tiếng con cầu cứu thấu đến Ngai Chúa,
Xin cho con thông hiểu như Lời Ngài dạy.
170Nguyện lời nài xin bay đến tai Ngài,
Xin giải cứu con như Lời Ngài hứa.
171Môi miệng con tuôn lời ca ngợi,
Khi Ngài dạy con nguyên tắc vàng.
172Lưỡi con cũng tuyên rao Lời Chúa,
Vì các điều răn Chúa đều công bằng.
173Xin đưa tay nâng đỡ phù trì,
Vì con đã chọn kỷ cương Ngài.
174Con đã trông đợi Ngài giải cứu,
Luật pháp Ngài làm vui thỏa hồn con.
175Xin cho con được sống còn,
Con sẽ hết lòng ca ngợi Chúa,
Và được nâng đỡ khi Ngài xử.
176Như chiên lạc lối, con đi xa
Xin Cha tìm kiếm đem con về,
Vì con vẫn không quên thánh luật.