122

Klei Wah Lač Akâo Klei Êđăp Ênang kơ Ƀuôn Yêrusalem

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Kâo hơ̆k mơak tơdah arăng lač kơ kâo,
   “Nao bĕ drei kơ sang Yêhôwa.”
  2Jơ̆ng drei dôk hĕ
   hlăm ƀăng jang ih, Ơ ƀuôn Yêrusalem.
  3Ơ Yêrusalem, ƀuôn arăng mdơ̆ng
   msĕ si ƀuôn kjăp leh;
  4tinăn yơh phung găp djuê Yêhôwa đĭ nao,
   tui si klei bhiăn phung Israel,
   čiăng bi mni kơ anăn Yêhôwa.
  5Tinăn arăng mdơ̆ng leh jhưng mtao klei phat kđi,
   jing jhưng mtao sang Y-Đawit.

  6Wah lač bĕ kơ klei êđăp ênang ƀuôn Yêrusalem;
   brei phung khăp kơ ih mâo klei đĭ kyar!
  7Brei klei êđăp ênang dôk hlăm wăl mnư̆ ih,
   leh anăn klei hơĭt hlăm sang mtao ih.
  8Kyua phung ayŏng adei leh anăn phung mah jiăng kâo,
   kâo srăng lač, “Brei diih mâo klei êđăp ênang”.
  9Kyua sang Yêhôwa Aê Diê drei,
   kâo akâo klei jăk jĭn kơ ih.