123

Cầu Xin CHÚA Giúp Ðỡ

Bài ca đi lên đền thánh

  1Lạy Ðấng ngự trên các tầng trời,
  Con ngước mắt lên hướng về Ngài.
  2Kìa, như mắt các đầy tớ trông nơi tay ông chủ của họ thể nào,
  Như mắt người tớ gái trông nơi tay bà chủ của nàng thể nào,
  Mắt chúng con cũng vọng trông nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, thể ấy,
  Cho đến khi Ngài bày tỏ ơn thương xót đối với chúng con.

  3Xin thương xót chúng con, CHÚA ôi, xin thương xót chúng con,
  Vì chúng con bị khinh khi quá đỗi.
  4Linh hồn chúng con đã quá ngao ngán những lời nhạo báng của đám người kiêu ngạo,
  Cùng với giọng khinh người của những kẻ kiêu căng.